רני צים מרכזי קניות ממשיכה במגמת הצמיחה

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 עלו בכ-20% לכ-31.7 מיליון שקל, ה-FFO לפי גישת ההנהלה צמח ברבעון בכ-24% לכ-8.6 מיליון שקל, והרווח הנקי ברבעון – כ-15.4 מיליון שקל

 

 

 
מימין: רני צים, צילום: מאיר אדרי; אבישי אברהם, צילום: מאיר אדרימימין: רני צים, צילום: מאיר אדרי; אבישי אברהם, צילום: מאיר אדרי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון השלישי בכ-21%.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 עלו בכ-27.8% לכ-88 מיליון שקל, והרווח הנקי בתקופה – 54.2 מיליון שקל.

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "הדוחות הטובים שאנו מפרסמים היום מבטאים את עוצמת נכסיה ואת היישום המוצלח של אסטרטגיית החברה להשבחה והרחבת פעילותה. ברקע הימים המורכבים שהמדינה והעם עוברים, פתחנו את המרכזים שלנו ככל שהתאפשר ונוכחנו בנחיצותם הרבה עבור קהל הלקוחות והשוכרים שלנו. בכוונתנו להמשיך ביישום אסטרטגיית החברה שעיקרה התמקדות בפעילות בפריפריה, בחברה הערבית ובמרכזים שכונתיים, אשר מוכיחה את עצמה בשגרה וגם בתקופות מאתגרות יותר. מרכזי החברה מאופיינים בתמהיל של חנויות המאופיין באספקת צרכי היומיום של הצרכנים, ושכר הדירה ודמי הניהול בהם אינם גבוהים. במקביל, אנו ממשיכים לפתח את מנועי הצמיחה של החברה, ובהם תחום המגורים באמצעות חברת מגידו שממשיכה למכור יח"ד בקצב משביע רצון, וכן אנחנו מתקדמים באופן מואץ בפרויקט כפ"ס שנמצא כעת בשלב האכלוס של חלק ב' (המסחר) והמשך הקמה של חלק ג' (לוגיסטיקה), פתיחת קניון טייבה ואיכלוסו בימים אלה, מתחם רהט ומתחם טמרה שיפתחו בקרוב, המשך פיתוח צים אורבן אונו סנטר, השבחת קניון ים המלח ופרויקטים נוספים. אנו שולחים חיזוק לתושבי הצפון והדרום שפונו מבתיהם, מאחלים שכל החטופים ישובו לביתם, והצלחה לחיילים במשימתם, ומייחלים שכולם ישובו בשלום."

אבישי אברהם, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות: "אנו ממשיכים את מגמת הצמיחה מהרבעונים הקודמים ומציגים גידול משמעותי בהכנסות, ב-NOI וב-FFO. בחודשים האחרונים רכשנו את קניון ים המלח וכבר התחלנו להשביח אותו ולפתח אותו באופן משמעותי ואנו צופים כי בעתיד, לצד הפיתוח האזורי הצפוי בסביבתו, הוא יהווה נכס משמעותי ביותר עבורנו וכן עבור המבלים והתושבים באזור. חברת מגידו ממשיכה, על אף התקופה המאתגרת, בפעילות נרחבת בכל רחבי הארץ ומקדמת פרויקטי מגורים עם צבר של קרוב לשלושת אלפים יחידות דיור. בימים הראשונים לאחר פרוץ המלחמה מתחמי הקניות שלנו עבדו באופן חלקי, ובהמשך נפתחו בהדרגתיות וכיום פועלים באופן מלא. אנחנו ממשיכים כל העת בשמירה על חוסנה הפיננסי של החברה, וכחלק מכך, בין היתר חתמנו על הסכם עקרונות עם לאומי פרטנרס ובנק מזרחי להשקעה במגידו. גם בימים אלה של כאב ובניה מחדש, אנו ממשיכים לקדם את פעילותנו, ואנו רואים בכך נדבך חשוב בשיקום ובחוסן החברה והמשק."

חברת 'רני צים מרכזי קניות' פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון צמחו בכ-19.9% לכ-31.7 מיליון שקל, לעומת כ-26.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקר לפתיחתם של המרכזים החדשים גני תקווה, טירה וכפר סבא, וכן מההתחזקות המתמשכת של המרכזים הקיימים. 

ה-NOI ברבעון השלישי עלה בכ-4.5% לכ-24.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO של החברה לפי גישת ההנהלה צמח ברבעון בכ-24% לכ-8.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.

החברה רשמה ברבעון השלישי עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-30 מיליון שקל, לעומת כ-10.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עליית הערך ברבעון מיוחסת בעיקר לשערוך פרויקט נוף הגליל ופרויקט גני תקווה. 

הוצאות המימון, נטו ברבעון עלו לכ-25.7 מיליון שקל, לעומת כ-13.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעליית המדד ומעליית ריבית הפריים.

החברה רשמה רווח נקי ברבעון השלישי של 2023 של כ-15.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-25.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. השינוי נובע בעיקר מהגידול בהוצאות המימון, נטו וכן מקיטון בסעיף חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני לכ-0.2 מיליון לעומת רווח של כ-20.1 מיליון שקל בסעיף זה אשתקד, בקיזוז גידול בעליית ערך נדל"ן להשקעה ברבעון הנוכחי. 

עם הבשלת מנועי הצמיחה, תחזיות החברה הן לצמיחה ב-NOI לכ-229 מיליון שקל ב-2026 וגידול ב-FFO לכ-117 מיליון שקל ב-2026.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023:

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עלו בכ-27.8% לכ-88 מיליון שקל, לעומת כ-68.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. 

ה-NOI בתקופה צמח בכ-22.7% לכ-67.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-55.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה בכ-34%.

ה-FFO של החברה לפי גישת ההנהלה עלה בכ-22% בתקופה לכ-22.1 מיליון שקל, לעומת כ-18.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-95.6 מיליון שקל, לעומת כ-66.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליית הערך נובעת בעיקר משערוך פרויקט בהקמה בדליית אל כרמל, נכס מניב בנוף הגליל, עליית ערך פרויקט בהקמה טייבה, וכן נכסים מניבים בגני תקווה, ים המלח וערד. 

הוצאות המימון, נטו בתקופה עלו לכ-65.7 מיליון שקל, לעומת כ-45.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעליית המדד ומעליית ריבית הפריים.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 רווח נקי של כ-54.2 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-61.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2022. השינוי נובע בעיקר מהגידול בהוצאות המימון, נטו וכן מהשינוי בסעיף חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני, נטו. 

חברת מגידו שלפי שעה נמצאת בשליטה משותפת עם יגאל קרני (עד להשלמת שלב ב' של העסקה), מציגה מתחילת השנה היקף מכירות משמעותי של 146 יח"ד. החברה מקדמת כיום 17 פרויקטים ברחבי הארץ, מרביתם בפריפריה. לחברה צבר בהיקף של 2,943 יח"ד. 

מלחמת 'חרבות ברזל' – משרדי החברה פועלים באופן מלא, המרכזים המסחריים ואתרי הבנייה פועלים תחת הנחיות פיקוד העורף והרשויות המקומיות. נכון למועד הדוח ניתנו הקלות נקודתיות בתשלום שכ"ד על פי בקשות השוכרים שנבחנות כל אחת לגופה. בימים הראשונים לאחר פרוץ המלחמה המתחמים עבדו באופן חלקי, ולאחר מכן החלו להיפתח בהדרגתיות. מתחילת נובמבר כלל המרכזים למעט המרכז נתיבות נפתחו באופן מלא. החל מהמחצית השנייה של חודש נובמבר 2023 ולאור הסרת חלק מהמגבלות של פיקוד העורף, החלו להיפתח מרבית בתי העסק במתחם נתיבות עד לשיעור של 90% נכון למועד דוח זה.

שיעור התפוסה הממוצע בנכסי החברה מקורב ל-100% (בנטרול הנכסים בנוף הגליל וים המלח, הנמצאים בשלבי השבחה).

עיקרי המאזן:

נכון ליום 30.9.2023, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של כ-95.3 מיליון שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות, נכון ליום 30.9.2023, עלה לכ-696.2 מיליון שקל, לעומת כ-637.7 מיליון שקל בסוף 2022.

אירועים אחרונים עד למועד פרסום הדוח:

באוגוסט 2023 חתמה החברה על הסכם עקרונות עם לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט לרכישת 30% (15% על ידי כל אחד מהגופים) ממניות חברת הנדל"ן למגורים מגידו בתמורה לכ-100.5  מיליון שקל, בעיסקה המשקפת למגידו שווי של 335 מיליון שקל, בדומה לשווי לפיו השקיעה רני צים במגידו במאי אשתקד. כל המניות הנמכרות כעת ללאומי ומזרחי ייגרעו מהמניות שרני צים מגורים התחייבה לרכוש מקרני בשלב ב' של העסקה. במסגרת מסמך העקרונות, הוסכם כי הצדדים יפעלו לבצע הנפקה לציבור של מגידו, בתוך 3 שנים ממועד ההשלמה של רכישת מניות מגידו. 

בחודש יוני 2023 חתמה החברה על הסכם לרכישת קניון ים המלח תמורת סכום כולל של כ-152 מיליון שקל.  הקניון ממוקם על קרקע בשטח של כ-6 דונם, הכוללת שטחים לשיווק בהיקף של כ- 9,200  מ"ר. שיעור התפוסה בקניון כיום עומד על כ-60% וה-NOI השנתי מסתכם לסך של כ-6 מיליון שקל. להערכת החברה, בהתבסס על תוכנית עבודה הכוללת, בין היתר, טיוב שוכרים ותנאי שכירות, העלאת שיעור התפוסה לכ-100%, פרסום, מיתוג והשקעה בנכס - היא צופה כי ה-NOI השנתי של הקניון יגדל לכ-20 מיליון שקל במהלך השנים הקרובות.

באפריל 2023 קיבלה החברה אישור עקרוני מתאגיד בנקאי למימון ומסגרת אשראי בהיקף של כ-138.5 מיליון שקל בקשר עם ריפייננס של מספר פרויקטים חלף סך של כ- 174 מיליון שקל אשר מתוכם סך של כ- 45 מיליון שקל עבור ליווי פרויקט טמרה שטרם התקבל בגינו אשראי. מתוך הסכום האמור סך של כ-123 מיליון שקלים מהווה החזר הון עצמי שהושקע בפרויקטים.

לגרף רני צים לחצו כאן

86 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 35.97 מיליון ברני צים
קרנות נאמנות שמחזיקות את רני צים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פינסה מניות

2.84%

952648.19

אי.בי.אי. גמישה

2.4%

278085.45

פינסה גמישה

1.81%

353085.36

מור יתר 

1.67%

1722020

אנליסט נדל"ן

1.63%

497010.6

אי.בי.אי. יתר

1.56%

605676

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

1.55%

1568786.94

אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל

1.36%

1988238.35

אזימוט מניות 

1.27%

356280

מגדל מניות יתר

1.24%

78075.79


x