קיסטון ממשיכה בצמיחה ובהשבחת הפורטפוליו

הרווח הנקי זינק לכ-253 מיליון ש"ח והתזרים עלה לכ-212 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2023; התשואה על ההון - כ- 19% והתשואה התזרימית על הנכסים כ- 10% ה-NAV למניה גדל לכ- 11.81 ש"ח

 

 

 
נבות בר, צילום: תמר מצפינבות בר, צילום: תמר מצפי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

קיסטון, בניהולו של נבות בר, המשקיעה בנכסים בעולם התשתיות, מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, ורושמת גידול משמעותי בהכנסות מדיבידנד ותקבולים ע"ח הלוואות וריבית מנכסיה, עלייה בשווי ההוגן של הנכסים הנובעת מהצפת ערך וגידול משמעותי ברווח ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, לצד השבחת הפורטפוליו. 

הכנסותיה של קיסטון מדיבידנדים, תקבולים ע"ח הלוואות וריבית מהשקעותיה גדלו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 בהתאם לתחזיותיה והסתכמו בכ- 212 מיליון ש"ח, לעומת כ- 135 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המשקף גידול של כ-57%. בתשעת החודשים הראשונים רשמה קיסטון עלייה בשווי הוגן של ההשקעות בסך של כ- 166.7 מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מהתפתחויות חיוביות ומהצמיחה של חברת Eranovum בספרד. ברבעון השלישי רשמה החברה גידול בהכנסותיה לסך של כ- 76.7 מיליון ש"ח, לעומת 18.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההוצאות התפעוליות של קיסטון, לרבות דמי ניהול, תגמול מנייתי, עלויות עסקה וכו', נותרו יציבות בתשעת החודשים הראשונים לשנה, בסכום של כ-29 מיליון ש"ח מתוכן 10 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, לעומת 13 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 זינק לכ- 253.4 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 97 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הרווח הנקי עמד על כ-49.5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד. 

המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 193 מיליון ש"ח, ולקיסטון מזומנים ושווה מזומנים בהיקף של 110 מיליון ש"ח. זאת לאחר שביצעה ממקורותיה העצמיים השקעות בהיקף של כ- 62 מיליון ש"ח באגד, סאנפלאואר ו-Eranovum במהלך התקופה, שילמה 30 מיליון ש"ח דיבידנד לבעלי המניות ופרעה חוב נטו בסך של כ- 130 מיליון ש"ח. 

שווי השקעותיה של קיסטון ליום 30.9.23 מסתכם לכ- 2.75 מיליארד ש"ח והונה העצמי הסתכם לכ- 1.68 מיליארד ש"ח. 

קיסטון חילקה דיבידנד למשקיעיה בסך כולל של כ-85 מיליון ש"ח מאז הנפקתה: כ-40 מיליון ש"ח חולקו במהלך 2022 וכ-45 מיליון ש"ח חולקו ב-2023 כולל החלוקה שבוצעה באוקטובר 2023. חלוקת הדיבידנד במהלך 2023 מגלמת תשואת דיבידנד משוקללת של כ- 5.6% על שוויה הסחיר של קיסטון נכון למועד זה. כמו כן, לאחרונה אימצה קיסטון מדיניות חלוקת דיבידנד רבעונית קבועה בכל אחד מהחודשים – ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, בכפוף להוראות הדין ולשיקולים עסקיים. 

התשואה על ההון (לפני מס) זינקה ב-12 החודשים האחרונים לכ- 19% והתשואה התזרימית על הנכסים המשוקללים עלתה לכ-10%. ה-NAV למניה עומד על כ-11.81 ש"ח.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "דוחותיה הרבעוניים של קיסטון משקפים פעם נוספת את צמיחת ההכנסות והרווח ואת מבנה ההכנסות היציב והצפוי שלה. לצד זאת, מאמצי ההשבחה והפיתוח של קיסטון בפורטפוליו הנכסים נושא פרי ומקבל ביטוי בצמיחה ובהתייעלות. כמו כן, התזרים החזק והתוצאות המרשימות אפשרו לקיסטון לפעול לטיוב החוב, להוריד את המינוף ולשפר את הגמישות הפיננסית באופן שיסייע בהשקעות נוספות בחברות הפורטפוליו. "

חברת אגד, האחזקה הגדולה בפורטפוליו של קיסטון, רשמה שיפור של כ-10% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנה והכנסותיה עמדו על כ-3.68 מיליארד ש"ח. הרווח הנקי של אגד עובר מהפסד בתקופה המקבילה בשנת 2022 (בעקבות הפרשות חד פעמיות), לרווח של כ-220 מיליון שקלים בתשעת החודשים. ההון העצמי של החברה גדל בכ-48% לכ-1.01 מיליארד ש"ח. קיסטון צופה תזרים של כ-40 מיליון ש"ח מאגד בשנת 2024, לאחר שירות החוב, והמשך צמיחה של התזרים לאורך ציר הזמן עד להחזר של מעל 200 מיליון ש"ח ב-2030 בגין חלקה של קיסטון באחזקות. שיעור התשואה  הפנימי (IRR)  הצפוי, נכון למועד הדו"ח, עומד על כ-13%. מאז יום ה- 7.10.2023 מעמידה אגד למשרד הביטחון שירותי הסעת נוסעים באמצעות מאות אוטובוסים ביום (על ידי חברת אגד הסעים וקבלני משנה) וחניוני חירום. 

כחלק ממהלכי ניהול והשבחה לטיוב החוב לאחר תקופת הדו"ח התקשרה קיסטון עם מספר גופים מוסדיים להעמדת מסגרת אשראי זמינה בהיקף של כ-375 מיליון ש"ח, לטובת מחזור חוב ומטרות נוספות. מתוך המסגרת ניצלה עד כה קיסטון כ-150 מיליון ש"ח לצורך פירעון חוב. ה- LTV של החברה ירד ל- 34% ובידיה הגמישות הפיננסית למימון פעילותיה והשקעותיה. 

לגרף קיסטון ריט לחצו כאן

21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 29.46 מיליון בקיסטון ריט
קרנות נאמנות שמחזיקות את קיסטון ריט. לרשימה המלאה
x