דליה חברות אנרגיה מסכמת רבעון חזק עם גידול בפרמטרים התפעוליים

גידול של 51% ברווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 לכ- 159 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 106 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד

 

 

 
עובד דבי, מנכ״ל דליה אנרגיה, צילום: אורי שדהעובד דבי, מנכ״ל דליה אנרגיה, צילום: אורי שדה
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

גידול של כ- 26.7% בהכנסות ברבעון לסך של כ- 793 מיליון ₪.

וגידול של כ-21% גידול ב- EBITDA (בניכוי הוצאות חד פעמיות) ברבעון לסך של כ- 311.5 מיליון ₪.

לאחר תאריך המאזן, קיבלה דליה חברות אנרגיה הודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל לפיה הצעתה של אשכול אנרגיות כח (חברה בבעלותה בשיעור של 75%) נבחרה כזוכה בהליך התחרותי לרכישת תחנת הכח אשכול, תמורת תשלום בסך של כ- 9 מיליארד ₪.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "דליה חברות אנרגיה מציגה היום תוצאות טובות מאד לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, המבטאות בין היתר את השלמת המעבר למכירת 100% מיכולת הייצור ללקוחות פרטיים. כמו כן, בהתאם לתכנית האסטרטגית  של החברה, לחזק את מעמדה כיצרן חשמל פרטי משמעותי מוביל במשק החשמל בישראל, הוכרזה דליה אנרגיות כזוכה בהליך התחרותי לרכישת תחנת הכוח אשכול תמורת תשלום בסך כולל של כ-9 מיליארד ₪. מימוש הזכייה יאפשר לדליה אנרגיות לפעול להשבחת תחנת הכוח אשכול, תוך יצירת סינרגיות רבות עם הפעילות הקיימת, וכן לפעול להקמת תחנת כוח מהיעילות במשק באתר אשכול, בהתאם לזכויות שמקנה ההליך התחרותי. החברה פועלת בימים אלו להשגת המימון הנדרש ולמימוש הרכישה שתיטיב עם כלל צרכני החשמל בישראל בדרך של הוזלת תעריף החשמל". 

דליה חברות אנרגיה העוסקת בייזום הקמה ותפעול של תחנות כח ומפעילה את תחנת הכח דליה מפרסמת היום (יום חמישי 30 בנובמבר 2023) תוצאות חזקות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023.  

בעקבות השלמת המעבר למכירת 100% ללקוחות פרטיים רשמה דליה חברות אנרגיה גידול של כ- 26.7% בהכנסות הרבעון השלישי שצמחו לסך של כ- 793 מיליון ₪, לעומת 625.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.  בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 צמחו ההכנסות בשיעור של כ- 21.8% והסתכמו לסך של כ- 1,796מיליון ₪, לעומת 1,474 מיליון ₪ בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022. 

ה- EBITDA (בניכוי הוצאות חד פעמיות) צמח בשיעור של כ- 21% ברבעון השלישי לסך של כ- 311.5 מיליון ₪, לעומת סך של כ- 257.3 מיליון ₪. בתשעת החודשים הראשונים צמח ה- EBITDA (בניכוי הוצאות חד פעמיות) בשיעור של 15.2% לסך של כ- 588.6 מיליון ₪, לעומת סך של כ- 510.8 מיליון ₪, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022. 

הרווח הנקי צמח בשיעור של כ- 51% ברבעון השלישי של שנת 2023 לסך של כ- 159 מיליון ₪, לעומת כ - 106 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, צמח הרווח הנקי בשיעור של כ- 28.3% לסך של כ- 141.5 מיליון ₪ והושפע בין היתר מחילוט ערבות הביצוע בסך של 100 מיליון ₪ בגין מכרז אשכול וכן מקיטון בהוצאות מימון נטו. 

ההון העצמי הסתכם לסך של כ- 1,066.9 מיליון ₪ ותזרים המזומנים מהפעילות השוטפת הסתכם לסך של כ- 470.3 מיליון ₪ בתקופה. בידי החברה מזומנים בסך של כ- 696.5 מיליון ₪. 

הבעת אמון חזקה של קבוצת יוניון בעסקת דליה חברות אנרגיה לרכישת תחנת אשכול

קבוצת יוניון מגדילה את אחזקותיה בתחנת אשכול, תרכוש את אחזקות תעבורה "באשכול אנרגיות" ותחזיק באופן ישיר ב- 20% ממניות החברה. וזאת בנוסף לאחזקותיה באמצעות דליה אנרגיות


אשכול אנרגיות, המוחזקת כיום על ידי חברת דליה אנרגיות (75%) ותעבורה (25%), זכתה במכרז לרכישת אתר אשכול מחח"י בתמורה בסך של כ-9 מיליארד ₪.  

חברת דליה חברות אנרגיה מדווחת כי, קבוצת יוניון  מגדילה את אחזקותיה בתחנת אשכול ותרכוש את אחזקותיה של קבוצת תעבורה. כחלק מכך, תרכוש החברה את מניותיה של תעבורה תמורת ערכן הנקוב ותחזיק ב-20% בתחנת אשכול. יתרת אחזקות קבוצת תעבורה (5%) בחברת אשכול יועברו לדליה  או לבעלי מניות בדליה. 

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "הגדלת אחזקותיה של קבוצת יוניון בתחנת אשכול הינה הבעת אמון גדולה בקבוצת דליה ובסינרגיות הקיימות בקבוצה בכלל ובעסקה לרכישת תחנת אשכול בפרט. הבעת אמון זו מקבלת משנה תוקף בתקופה מורכבת זו של המשק הישראלי ומעידה על האמון ושיתוף הפעולה הפורה ביותר בין דליה לקבוצת יוניון ובהתאם אנו שמחים על הגדלת חלקה של יוניון בקבוצת דליה בכלל ובתחנת אשכול בפרט. העסקה לרכישת תחנת אשכול תחזק את מעמדה של דליה אנרגיות כיצרן חשמל פרטי משמעותי במשק החשמל בישראל. כושר ייצור זה בסך 2,472 מגה מורכב מתחנת הכוח באתר צפית בהספק 912 מגה וואט, ומתחנת הכוח אשכול  בעלת כושר ייצור של 1,560 מגה וואט, כלומר כ- 13% מההספק הקיים במשק".   

מקבוצת יוניון:" קבוצת יוניון רואה בכניסתה הישירה לאחזקות באשכול הבעת אמון בהנהלת דליה ובמשק הישראלי בכללותו.  בימים קשים אלו יוניון רוצה להדגיש את אמונתה ומחוייבותה לישראל ולכלכלתה. יוניון בטוחה כי קבוצת דליה תהיה השחקן המוביל במשק האנרגיה בישראל בעשורים הבאים, ונעשה מה שביכולתנו להמשיך ולתמוך בצמיחתה ושגשוגה."

x