שוק האג"ח אופטימי מדי לגבי תוואי הורדת הריבית

התבטאויות יוניות על ידי חברי הפד כולל פאוול, סיפקו רוח גבית נוספת

 

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2023

נקודות עיקריות

בשבוע האחרון השווקים המשיכו במגמה חיובית על רקע התמתנות באינפלציית PCE בארה"ב ובאינפלציה CPI באירופה. התבטאויות "יוניות" על ידי חברי הפד (כולל פאוולinterest rates are: (“well into restrictive territory.” תמכו בירידת תשואות בשוק האג"ח. הנתונים הכלכליים היו מעורבים ותמכו בתרחיש "הנחיתה הרכה".   

מאקרו ישראל: 

הרכישות בכרטיסי אשראי ירדו ריאלית ב-13.6% באוקטובר. אנו מעריכים גידול של 5% בנוב'. 

ברבעון ג' יצוא שירותי היי טק התרחב ב-16% בחישוב שנתי. גורמי המאקרו עדיין תומכים בשקל חזק, גורמים אחרים (פוליטיים וגאו פוליטיים) כנראה פחות.

קיצוץ מאד חלקי ביתרת התקציב של 2023 עלול לפגוע באמינות הפיסקאלית, גם ב-2024.

סביבת האינפלציה 

העלינו את תחזית האינפלציה שנה קדימה ל-2.6% בציפייה לפיחות מתון בשקל על רקע המשך חוסר יציבות, גם גאו פוליטית וגם פוליטית/פיסקאלית. אנו מניחים שקל ב-3.80 ₪ לדולר.

מדיניות מוניטארית

בנק ישראל צופה ריבית של 3.75%-4% בסוף 2024. המסר של הנגיד: דרושה עוד התבססות ביציבות של השקל לפני הורדת ריבית. כלל לא בטוח שתנאי זה יתקיים ב-1 בינואר.

בעולם: 

ארה"ב 

החדשות השליליות: מספר דורשי העבודה החדשים עלה ל-218 אלף איש (מ-209 אלף בפרסום הראשוני). בנוב' מדד מנהלי הרכש ISM בתעשייה נותר יציב ונמוך על 46.7. רכיב המחירים עלה ב-4.8 נק' ל-49.9. הירידות במחירי הסחורות צפויות להגיע למיצוי. 

החדשות החיוביות:  מדד האמון הצרכני עלה בנובמבר תוך כדי ירידה בציפיות האינפלציה. מחירי הבתים (Case-Shiller) עלו ב-0.7% בספט'וב-3.9% שנה אחורה(למרות הירידה במספר המכירות של בתים). באוקטובר, ההכנסה הפנויה, הצריכה ואינפלציית PCE הליבה עלו ב-0.2%: תמיכה בתרחיש הנחיתה הרכה. 

אירופה

בנוב' אינפלציית הליבה התמתנה בצורה חדה ל-3.6% (הצפי היה ל-3.9%) מ-4.2% באוק'.

סין

מדדי מנהלי הרכש בתעשייה היו מעורבים עם חולשה במדד ה-PMI אך שיפור במדד Caixin. הרשויות בסין הציגו תוכנית בת 25 נקודות לתמיכה במימון של הסקטור העסקי.

שוק האג"ח

בשבוע האחרון התשואות בישראל ירדו מעט, בפרט באפיקים הצמודים: ציפיות האינפלציה עלו.

בדצמבר האוצר צפוי לגייס 12.5 מיליארד ₪, קצב שבועי סביב 4.2 מיליארד ש"ח.

להערכתנו שוק האג"ח מתמחר הורדת ריבית מהירה מדי. המשך תנודתיות בשקל עלול להקשות על תוואי הורדת הריבית.

תחזית האינפלציה שנה קדימה שלנו עודכנה ל-2.6%, ולכן אנו ממשיכים להעדיף את האפיקים הצמודים כאשר תמחור האינפלציה נמוך יחסית לסיכוני האינפלציה כלפי מעלה מכיוון שע"ח, ועלייה במחירי היבוא (מגבלות בהיצע או עלייה במחירי הביטוח).

לאור מכלול הסיכונים בישראל, התשואה ל-10 שנים אמורה להיות גבוהה מזו של ארה"ב.

זום אין: הסיכונים לתרחיש הבסיסי משמעותיים

השוק/חזאים צופה אינפלציה נמוכה יחסית והורדה משמעותית בריבית בשנה הקרובה.

התרחיש הבסיסי (אנחנו טיפוסים אופטימיים בטבענו) מושתת על הנחה של אי הסלמה בסביבה הגאו פוליטית ועל התנהלות פנימית אחראית לגבי תוואי הגירעון ושמירה על האמינות הפיסקאלית.

עלייה פרמננטית בתקציב הביטחון תחייב קיצוצים ו/העלאת מיסים שיהיו קשים ליישום פוליטית.  

תרחיש של ציפייה לגירעון גבוה בשנים הבאות (מעבר ל-2024), הורדת דירוג, ופיחות בשקל לא תומך בהורדת ריבית אגרסיבית. 
 
מאקרו ישראל

גידול מהיר בייצוא שירותי היי טק

יצוא שירותי היי טק, הקטר החשוב של כלכלת ישראל, עלה ברבעון ג׳ ב- 16% בחישוב שנתי (בניכוי עונתיות בדולרים), האצה מגידול של 6% ברבעון ב׳. לפי סקר מגמות בסקטור העסקי של אוקטובר צפוי המשך התרחבות מתונה ביצוא לקראת סוף השנה, למרות ההרעה בסביבה הביטחונית. התרחבות זאת מפצה חלקית על הירידה ביצוא התעשייתי (ראה גרף). לולא העודף בחשבון השוטף בישראל, הלחץ לפיחות בשקל היה חזק יותר. עדיין, בתקופה הקרובה ההתפתחויות הגאו פוליטיות והפוליטיות יכתיבו את כיוונו של שע"ח.


נתוני מאקרו חשובים שיתפרסמו בישראל -  שני: השכר הממוצע במשק (ספטמבר). שלישי: סקר מגמות בסקטור העסקי (נובמבר). רביעי: כניסה/יציאה של תיירים (נובמבר), המכירות ברשתות השיווק (אוקטובר). 

מאקרו חו"ל

אירופה: התמתנות של ממש באינפלציה

בנובמבר, נתוני האינפלציה הפתיעו לטובה. סך הכול האינפלציה התמתנה ל-2.4% שנה אחורה מ- 2.9% ואינפלציית הליבה התמתנה ל-3.6% מ- 4.2%, פחות מהציפיות המוקדמות של 3.9%. מחירי השירותים התמתנו ל-4.0% מ-4.6% ומחירי הסחורות (goods) ליבה התמתנו ל-2.9% מ-3.5%. האינפלציה בגרמניה התמתנה באופן חד במיוחד ל-2.3% מ- 3.0%. שוק האג"ח מתמחר הורדת ריבית כבר בחודש אפריל (50% סיכוי כבר במרץ) ו-4 הורדות ריבית עד אוקטובר 2024. אומנם ההתחזקות של היורו צפויה לתמוך בהתמתנות באינפלציה, עדיין לפי הערכתנו, מדובר בהערכה אופטימית מדי, כאשר שיעור האבטלה עדיין בשפל של 6.5% ועדיין מסתמנים לחצי שכר כאשר פירמות מדווחות על צפי לעליית שכר של 4.5%-5% בשנה הקרובה. גם מדדי מנהלי הרכש בענפי השירותים מצביעים על צפי לעליות במחירי התשומות (שכר בעיקר). התאמות השכר לאינפלציה באירופה מתרחשות בפיגור (בשל הסכמי שכר ריכוזיים). לדוגמה: עובדי המדינה בגרמניה יקבלו תוספת שכר של 16.9%  השנה.
  
השלכות: לא צפויה הורדת ריבית על ידי ה-ECB לפני המחצית השנייה של 2024 (בדומה לפד). מדיניות של Higher for Longer עלולה להקשות על פוטנציאל הורדת הריבית על ידי בנק ישראל.


ארה"ב: משקי הבית לא פסימיים במיוחד

הוויכוח לגבי נחיתה רכה או נחיתה קשה נמשך. בינתיים הנתונים האחרונים תומכים בנחיתה הרכה, כולל רמת אמון צרכני גבוה יחסית (102.0 נקודות בנובמבר, לעומת צפי ל-101.0, עלייה מ- 99.1) לאחר ארבעה חודשים של ירידה באמון. הגרף הבא ממחיש שרמת האופטימיות הצרכנית לא קרובה לתקופות שפל:


רכיב הציפיות קדימה עלה בחדות ל-77.8 מ- 72.7, אך עדיין נמצא על רמה היסטורית נמוכה. ציפיות האינפלציה שנה קדימה ירדו מעט ל-5.7% מ- 5.9%.  מצב התעסוקה (jobs plentiful) מתמתן אך עדיין נמצא ברמה היסטורית גבוהה. 


השלכות:  תרחיש "הנחיתה הרכה" מתחזק, אך בתרחיש זה (ללא התכנסות האינפלציה לקרבת יעד האינפלציה) הפד יתקשה להוריד את הריבית בצורה מהירה.  יחד עם זאת, תחילת loosening cycle במחצית ב' של 2024 תומכת בירידה מתונה בתשואות הארוכות בארה"ב לכיוון 4%: לעומת זאת, בישראל צפויה יציבות או עליית תשואות. 

נתוני מאקרו חשובים שיתפרסמו בעולם – ארה"ב: שני: הזמנות של מוצרי בניי קיימא (נוב'), הזמנות בתעשייה. שלישי: מדד מנהלי הרכש ISM בענפי השירותים (נוב'), מספר המשרות הפנויות (JOLTS, אוק'). חמישי: מספר דורשי העבודה. שישי: נתוני תעסוקה (השוק צופה גידול מהיר יחסית של 190 אלף מועסקים) ושכר לשעת העבודה (נוב'), מדד האמון הצרכני של מישיגן.

זום אין: הסיכונים לתרחיש הבסיסי משמעותיים

השוק/חזאים צופה אינפלציה נמוכה והורדה משמעותית בריבית בשנה הקרובה. 

התרחיש הבסיסי (אנחנו עם אופטימי בטבענו) מושתת על הנחה של אי הסלמה בסביבה הגאו פוליטית (לגבי הצפון), ועל התנהלות פנימית אחראית לגבי תוואי הגירעון ושמירה על האמינות הפיסקאלית.  למעשה, השוק צופה שהמחלוקות העמוקות בעם "יסתדרו".  בלי להיכנס לתרחיש ספציפי, כלל לא בטוח שהשסע בעם שאפיין את תשעת החודשים הראשונים של השנה לא יימשך לאחר הרגיעה בחזית הביטחונית.  

ברור שעלייה פרמננטית בתקציב הביטחון תחייב קיצוצים ו/העלאת מיסים שיהיו קשים ליישום פוליטית. הקושי לקצץ את התוספות הקואליציות שנותרו לחלוקה ב-2023 ממחיש זאת.  מה יקרה אם השווקים יתחילו לתמחר עלייה בגירעון התקציבי, מעבר ל-2024? 

זוכרים את בריטניה באוקטובר 2022? הכרזה על מדיניות פיסקאלית מרחיבה ולא אמינה הביאה לעלייה חדה בתשואות (ב-0.5%) ולפיחות בפאונד (ראה גרף), מה שאילץ את התפטרות ראשת הממשלה ולביטול התוכנית. 


תרחיש של ציפייה לגירעון גבוה בשנים הבאות (מעבר ל-2024) לא תומך בהורדת ריבית אגרסיבית. מה הן המשמעויות?

אובדן אמון של המשקיעים בהתנהלות הפוליטית והפיסקאלית צפוי לתמוך בהמשך לחץ לפיחות בשקל וכנראה להורדת דירוג של ישראל. סביבה זו איננה תומכת בהורדת ריבית (אולי תומכת אפילו בהעלאת ריבית).

תחזית המאקרו המעודכנת של בנק ישראל מציגה את הסיכון הפיסקאלי (מעבר לסיכון של הסלמה בלחימה בחזית נוספת):

"בתחום הפיסקלי, הסיכונים נובעים מאי ודאות ביחס להיקף ומימון הוצאות הממשלה. ככל שהממשלה תחליט להגדיל יותר את ההוצאות ו\או להימנע מצמצום הוצאות אחרות, כך הגירעון והחוב צפויים לגדול יותר בהתאם. לאלו, צפויות להיות השלכות גם על הריבית והאינפלציה".

בדקנו תרחיש בהנחה שהשקל יחזור לסביבות 3.9 ₪ לדולר באמצע 2024 (התהליכים הם איטיים).  קיבלנו תוספת אינפלציה של 0.4% על התרחיש הבסיסי של אינפלציה של 2.6%. כלומר, אינפלציה של 3.0% שנה קדימה. בתרחיש זה צפוי הפסד הון משמעותי באג"ח הממשלה.
x