משרד האוצר גייס היום 2.1 מיליארד ש"ח באג"ח שקליות בריבית קבועה

מחלקת המסחר בבורסה מסכמת את ההנפקה השבועית של אג"ח ממשלתי שהתקיימה היום

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/12/2023

הנפקה שבועית גדולה במיוחד הסתיימה היום בהצלחה.

משרד האוצר גייס היום 2.1 מיליארד ש"ח באג"ח שקליות בריבית קבועה,

450 מיליון ש"ח באג"ח ממשלתי שקלי בריבית משתנה

ו-1.1 מיליארד ש"ח באג"ח ממשלתי צמוד מדד.

גודלה החריג יחסית של ההנפקה השבועית הוא פועל יוצא של העובדה שמשרד האוצר יגייס רק ב-3 השבועות הראשונים של החודש ואילו בשליש האחרון של החודש לא יתבצע גיוס בשל חופשת סוף השנה אצל הזרים.

המחירים במכרזים שיקפו היטב את טעמי המשקיעים שסבורים ככל הנראה שהאינפלציה במשק תדעך, על רקע המלחמה והשפעתה על פעילות המשק, וכפועל יוצא שהריבית במשק תרד בעתיד הקרוב. הערכה זו הביאה לכך שהמחירים במכרזים של איגרות החוב השקליות הסתיימו במחירים גבוהים יחסית ואילו המכרז הצמוד והמכרז בריבית משתנה נגמרו במחירים נמוכים יחסית למחירי השוק.

בכל האמור ביחס הביקוש והיצע במכרזים, הרי גודל המכרז והראלי במחירי איגרות החוב בשבועות האחרונים, הביאו ליחס ביקוש היצע נמוך מהממוצע במכרזים הקודמים.

כעת העיניים למכרז המק"מ החודשי שייערך מחר ובו צפוי גיוס של 34 מיליארד ש"ח ע.נ. המכרז צפוי לרכז עניין רב, על רקע זרימת הכספים הלא נגמרת לקרנות הכספיות ולפדיון הגדול של מק"מ קצר, לצד ציפיות גוברות להורדת הריבית.

x