זהירות: "סופו של הביטוח הסיעודי, כמוצר ביטוחי, הולך ומתקרב...."

"מותו" המתקרב של ביטוח הסיעוד "כמה נדיר למצוא זקנה ואושר שלובים יחד" – סנקה

 

 

 
Photo Bang Oland Dreamstime.comPhoto Bang Oland Dreamstime.com
 

אריאל ברזילי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/12/2023

תוך הזדהות עם האימרה שטבע הפילוסוף הרומי בן המאה הראשונה לספירה, אתייחס כאן לפגיעה שתתבצע, ביחס להיום, בזכויותיהם של מבוטחים בביטוח סיעוד קבוצתי של "קופות החולים" החל מחודש ינואר 2024.

החל משנת 2018, השנה בה התחלתי פעילות כיועץ פנסיוני וביטוחי עצמאי, לאחר 25 שנים כמנהל בחברות ביטוח, הדגשתי בהקשרים שונים, כלכליים, ביטוחים ומקצועיים גם יחד, את חשיבותו הרבה של הביטוח הסיעודי, במיוחד לאור תהליכים ברורים וחד משמעיים אשר סימנו את סופה המתקרב של תקופת מכירת הביטוח הזה כביטוח פרטי הנמכר ע"י חברות הביטוח בסוף שנת 2019.

אזכיר בקצרה מספר נתונים אשר מתייחסים לצד הלקוח/ה והחברות המבטחות בהקשר זה

1) הסתברות קרות מקרה סיעודי הולכת ועולה (עלתה מ30% מעל גיל 65 בתחילת שנות ה 90 של המאה הקודמת לכ-58% בשנת 2020), ומוסברת בשיפור איכות הטיפול הרפואי מחד, והתארכות תוחלת החיים (ללא קשר לאיכותם) מאידך.

2) משך ההישרדות במקרה סיעודי עלתה מכ-3 שנים בתחילת שנות ה 90 של המאה הקודמת לכ-5.5 שנים ב 2021.

3) טווחי עלות טיפול במקרה סיעודי נעים בין כ-6,500 שקלים בבית המטופל/ת, ועד כ-25,000 שקלים במוסד סיעודי מעולה.

4) "חיסול" רזרבות כלכליות בעת קרות מקרה ביטוח - מחקרים בארה"ב מראים כי במהלך שנת החיים האחרונה של מבוגרים חולים / סיעודיים הם מכלים 90% ממשאביהם הכלכליים בממוצע.

תהליכים בשנים האחרונות בישראל בהקשר ביטוח סיעודי

התהליך המהיר להפסקת מכירת ביטוח סיעודי חדש בישראל אירע בסוף שנת 2019, לאחר יציאתה מישראל של מבטחת המשנה "סקור" SCOR, מבטחת המשנה הרביעית בגודלה בעולם, שתחום ההתמחות שלה הוא ביטוחי סיעוד. שנהנתה אז מפרמיות בהיקף של 15.3 מיליארד יורו בשנה, והכנסות נטו של 322 מיליון יורו בשנה. הפסיקו חברות הביטוח בישראל למכור כנראה ביטוחי סיעוד חדשים. מדובר בהחלטה כלכלית טהורה שהתקבלה תוך שבוע מיציאת מבטחת המשנה בהקשר של ניהול סיכונים פשוט, שגם נחזה לראשונה במאמר מקצועי שכתבתי ופורסם בעיתונות הכלכלית ב-2019.

הסבר מקצועי לכדאיות המוצר הביטוחי עבור המבוטח/ת

מוצר המשתלם למבוטח/ת (הסתברות גדולה שיקרה מקרה הביטוח) אינו משתלם לחברת הביטוח בדיוק מאותה סיבה. זה אומר שמחירו יעלה (כפי שקרה בפועל מתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת), תנאיו יורעו (מבחינת מס' פעולות יומיומיות המזכות בפיצוי סיעודי, משך תקופת פיצוי מקסימלי הניתן לרכישה, ערכי סילוק (סכום הכיסוי שיהיה ללקוח/ה באם יפסיק לשלם את הביטוח) יקטן.

לזה צריך להוסיף את ירידת הריבית שפוגעת בתשואה על השקעות, ואת הצורך להחזיק עתודות כספיות ספציפיות לקראת הלא נודע בהקשר התביעות העתידיות על ידי חברות הביטוח.

הקשיים והמכשולים כבר קרו, הפתרון עדיין לא הגיע

כל הדברים שציינתי לעיל כבר קרו בפועל, אצל כל חברות הביטוח, ויותר מפעם אחת. אלו הן למעשה הסיבות העיקריות מדוע, למרות כל ההבטחות מרשות ההון וגם מחברות הביטוח, טרם הוצג מוצר ביטוח סיעודי חדש אשר יוכל לתת מענה לצורך זה. הערכתי היא שגם אם יוצג מוצר שכזה, יהיה זה מוצר ביטוחי נחות ויקר גם יחד, ולהערכתי גם לא יקרה בעתיד.

ביטוח סיעודי משלים

הביטוח הסיעודי החדש היחידי שניתן לרכוש כיום, למי שטרם רכש כזה בעבר, הינו ביטוח קבוצתי הניתן ע"י חברות ביטוח מסחריות לחברי קופות החולים השונות (נכון ל-12.2023, וגם עומד בפני שינויים מפליגים עקב פרישתן הצפויה של הראל, הפניקס ומנורה מבטחים מביטוח זה בקרוב (כללית שירותי בריאות (הראל), מכבי שירותי בריאות (הפניקס), מאוחדת שירותי בריאות (מנורה מבטחים), לאומית שירותי בריאות (מנורה מבטחים)).

ביטוח קבוצתי, שבקווים כלליים, העניק עד היום למבוטחים, פיצוי סיעודי של כ-6,100 שקלים / 11,200 שקלים בבית המבוטח / מוסד סיעודי בהתאמה במשך 60 חודשים בלבד (אלו כמובן התקרות המקסימליות ע"פ גיל ההצטרפות המינימלי לביטוח הזה נכון ל-12.2023).

מקצועית, אני עדיין ממליץ לכל מי שהפיצוי הסיעודי הקיים הכולל שלו אינו מגיע לרמות מספקות כפי שהובא בסקירה מעלה - להצטרף לביטוח סיעודי משלים בקופת החולים שלו (במידה ואמנם טרם הצטרף לביטוח כזה, והצירוף רלוונטי עבורו בהקשר מצב בריאות קיים), לצורך הבטחת הגנה עתידית מתאימה. בידיעה ברורה כי התהליך ארוך הטווח שתואר כאן ימשיך, ויגיע בעתיד ביתר שאת, גם לביטוחי הסיעוד המשלימים בקופות החולים בכל הקשור להרעת התנאים ולמחירי הביטוח. כבר קרו הדברים בפועל בעבר בפיקוח ולפי הנחיות רשות שוק ההון – וקורים גם היום.

כלכלית, אציין כי בהיעדר אלטרנטיבה ביטוחית לנושא הכיסוי הסיעודי, אחת האלטרנטיבות הכלכליות לפתרון (חלקי) לנושא היא, לדוגמה, יצירת קרן הונית (חסכון) של כ-545,000 שקלים - אשר תאפשר, בהנחת ריבית שנתית של 4%, למשוך סך של 10,000 שקלים לחודש במשך 5 שנים עד לסיומן המוחלט של הקרן והריבית תחת אותן ההנחות שציינתי.

בחרתי להעלות במאמר זה את הדגשים הללו, אשר מתחדדים, כאמור, משנה לשנה, לאור אישור רשות ההון במשרד האוצר לצעדים הנדרשים ל"שימור" הביטוחים האלו לאורך זמן רב ככל הניתן אשר יחולו החל מ-1.01.2024, תוך פגיעה מתבקשת משמעותית בתנאי המבוטחים בהם כמתחייב מהמגמות שהוצגו במאמר זה, בחוזר שיצא ב-4.12.2023.

השינויים לפי חוזר האוצר

הצעדים שאושרו לביצוע החל מ-1.01.2024 הינם:

1. ירידת תקרת התשלום, ירידת תקרת התשלום ל-5,000 שקלים בבית המבוטח/ת ו-10,000 שקלים במוסד סיעודי (במקום 6,100 שקלים / 11,200 שקלים בהתאמה כיום).

2. תקופת אכשרה לקבלת פיצוי סיעודי כתוצאה מבעיה רפואית קיימת, 60 חודשים (במקום 36 חודשים כיום).

כל מי שעוקב, כמוני, אחרי ההתפתחויות בתחום הסיעודי לאורך השנים מאז נמכר לראשונה ע"י חברות הביטוח מסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, יבין כי מדובר במגמה ברורה לעין בה המדינה מעבירה לאדם הסיעודי (ובני משפחתו) את האחריות הבלעדית למציאת פתרון הולם לבעיה המחריפה בארץ (ובעולם) כאשר היא הולכת ומושכת את ידה מההסדרים הקיימים בהקשר זה ומורידה את מעורבותה בנושא.

בהכירי את התהליכים הדמוגרפיים/כלכליים/ביטוחיים, עם המגמות שצויינו כאן, אני יכול להגיד אשראי המאמין כי אכן הביטוח הסיעודי הקיבוצי המשלים, במתכונתו זו, יוכל לשרוד מעבר לעשור מהיום. לצערי, סופו יהיה כדין הביטוחים הפרטיים של חברות הביטוח שהפסיקו להימכר מסוף שנת 2019.

לסיכום, המשמעות הברורה הנובעת מהשינוי כפי שיבוא לידי ביטוי בתקנוני הביטוח הסיעודי המשלים לחברי קופות החולים מ-1.01.2024, היא כי סופו של הביטוח הסיעודי, כמוצר ביטוחי, הולך ומתקרב, וכי אין לכל אחד מאיתנו – היום, ועוד הרבה יותר בעתיד – אלא לסמוך על עצמו בלבד ולקבל החלטות כלכליות על שריון וייעוד כספים למטרה זו.

בסופו של דבר – מדובר בקבלת החלטה בנושא הנוגע ישירות לעתיד הכלכלי שלך ושל היקרים לך – גם יחד.

הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

מאמר זה הינו כללי בלבד, ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.

x