השוואת פיקדונות ב 4 הבנקים הגדולים - בנק הפועלים מנצח בריבית קבועה - מי במשתנה ?

השוואת ריביות דצמבר על פיקדונות בנקאיים דצמבר 2023: הפועלים, לאומי, מזרחי-טפחות ודיסקונט - באיזה בנק תקבלו את הריבית המשתלמת ביותר?

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2024

בנק ישראל פרסם את הריביות על הפיקדונות אשר מעניקים הבנקים השונים לציבור נכון לחודש דצמבר 2023.

מנתוני הריבית הקבועה החציונית שהעניקו חמשת הבנקים הגדולים, נראה כי הייתה ירידה קלה בריבית הקבועה הממוצעת שהעניקו 5 הבנקים הגדולים נכון לדצמבר. כך, הריבית הקבועה החציונית עבור פיקדונות לתקופות עד שנה עומדת על ממוצע של 2.48% (לעומת 2.58% בנובמבר). 

היקף הפיקדונות שהציבור הפקיד בבנקים עלה במידה משמעותית 

סך הפיקדונות לזמן קצוב בריבית קבועה שהופקדו במהלך דצמבר עלה ל- 23.89 מיליארד שקל (לעומת 21.85 מיליארד שקל שהופקדו בחודש נובמבר). סך הפיקדונות לזמן קצוב שהופקדו במהלך דצמבר בריבית משתנה עלה אף הוא, ל- 24.41 מיליארד שקל (לעומת 18.83 מיליארד שקל  שהופקדו בחודש נובמבר).

באיזה בנק מבין 4 הבנקים הגדולים תקבלו את הריבית המשתלמת ביותר על פיקדונות? 

ריבית קבועה על פיקדונות 

הבנק המנצח בדירוג אשר מעניק את הריבית הקבועה הגבוהה ביותר על פיקדונות לכל תקופות הזמן בממוצע, הוא בנק הפועלים המעניק ריבית קבועה ממוצעת של 3.70%.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות עד חודש

על פי נתוני בנק ישראל נכון לדצמבר 23, הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של עד חודש הוא בנק הפועלים שמעניק ללקוחותיו ריבית של 3.06%. במקום האחרון בקטגוריית זמן זו ממוקם בנק דיסקונט עם ריבית של 1.03% בלבד.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 1-3 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.09%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק לאומי המעניק ריבית של 2.88% בלבד.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 3-6 חודשים הוא בנק לאומי עם ריבית של 3.86%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי-טפחות המעניק ריבית של 3.27%.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 6-12 חודשים
 

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 6-12 חודשים הוא בנק לאומי עם ריבית של 4.15%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק הפועלים המעניק ריבית של 3.88%.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 1-2 שנים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 3.87%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי-טפחות המעניק ריבית של 2.50%.
 


ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות זמן 

הבנק המנצח בדירוג אשר מעניק את הריבית המשתנה הגבוהה ביותר על פיקדונות לכל תקופות הזמן בממוצע, הוא בנק דיסקונט המעניק ריבית קבועה ממוצעת של 4.03%.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות עד חודש

על פי נתוני בנק ישראל נכון לנובמבר 23, הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של עד חודש הוא בנק דיסקונט שמעניק ללקוחותיו ריבית של 3.61%. במקום האחרון בקטגוריית זמן זו ממוקם בנק לאומי עם ריבית של 2.43% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 1-3 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 3.93%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק לאומי המעניק ריבית של 2.46% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 3-6 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.25%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי-טפחות המעניק ריבית של 3.26% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 6-12 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 4.48%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי-טפחות המעניק ריבית של 4.01%.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 1-2 שנים הוא בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 4.51%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק הפועלים המעניק ריבית של 2.94%.

 


ירידה בריבית הקבועה החציונית במרבית הבנקים הגדולים 

הריבית החציונית שמפרסם בנק ישראל, משקפת את התמונה המדויקת יותר - גובה הריבית שחצי מהציבור מקבל בפועל עבור הפיקדונות שהפקיד (בניגוד לתמונת הריבית הממוצעת, המשכללת בתוכה גם את הריביות שמקבלים הלקוחות האמידים המפקידים את הסכומים הגבוהים ביותר). 

כשבוחנים את נתוני הריבית החציונית, ניתן לראות כי הריביות הקבועות על הפיקדונות שהציבור מקבל בפועל, ירדו מחודש קודם אצל חלק מהבנקים ואצל חלק דווקא עלו. כך למשל, בנק הפועלים העניק בדצמבר ריבית חציונית קבועה ממוצעת של 3.33% (לעומת 3.53% בנובמבר), לאומי העניק בדצמבר ריבית קבועה ממוצעת של 2.24% (לעומת 2.26% בנובמבר), מזרחי-טפחות העניק 2.40% (לעומת  2.52% בנובמבר), ודיסקונט דווקא העלה את הריבית ל- 1.93% (לעומת 1.81% בנובמבר).

לסיכום, ניתן לראות מהנתונים כי הבנק המוביל בממוצע בריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות נכון לחודש דצמבר הוא בנק הפועלים עם ריבית של 3.33%, ובריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות מוביל בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 3.92%.

נמשיך לעקוב אחר הנתונים המתפרסמים על ידי בנק ישראל, ולעדכן אתכם מדי חודש.

 

x