קבוצת אמנת מוכרת נכסי נדל"ן תמורת כ - 9.5 מיליון ש"ח

כמו כן מאחדת הקבוצה את משרדי מטות החברות הבנות במשרדיה הראשיים ברמת החייל

 

 

 
שמואל אלפסי מנכ״ל, קרדיט: יח״צשמואל אלפסי מנכ״ל, קרדיט: יח״צ
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/02/2024

קבוצת אמנת ניהול ומערכות בע"מ העוסקת בניהול וביצוע פרויקטי מיחשוב ותוכנה, בייעוץ ארגוני ואסטרטגי, ניהול פרויקטים מורכבים ומתן שירותי לוגיסטיקה ומיקור חוץ, ממשיכה במהלך המיקוד העסקי אשר החלה בו בחודש ינואר 2023. זאת, בהתאם לתוכנית סדורה שגיבשה הנהלת הקבוצה בהובלת המנכ"ל שמואל אלפסי. הקבוצה מוכרת משרדים המשתרעים על פני כ - 700 מ"ר, בנוסף למקומות חניה ומחסנים ברמת החייל, תמורת כ - 9.5 מיליון שקל. 

מר שמואל אלפסי, מנכ"ל הקבוצה: "כחלק ממהלכי הקבוצה לחיזוק הסינרגיה בין חברות הקבוצה ולמיקוד עסקי בפעילותנו, השלמנו מכירת משרדים  תוך איחוד מטות, קליטת עובדי חברת הבת טסנת והנהלתה במשרדי הקבוצה ברמת החייל. זהו צעד משמעותי המקדם את מיצוי יכולות הקבוצה תוך שימוש טוב יותר במשאביה. קופת המזומנים של הקבוצה מאפשרת גמישות רבה בבחינת אפיקי צמיחה חדשים ואנו ממוקדים בצמיחת הקבוצה לצד המשך המיקוד העסקי והשיפור התפעולי".

להערכת הקבוצה, בכפוף להשלמת מכירת הנכסים, תזרים המזומנים הצפוי מהמכירה הוא כ - 9.5 מיליון שקל ורווח חשבונאי צפוי (לפני מס) הוא כ - 5.6  מיליון שקל.  

כחלק מהגברת הסינרגיה בקבוצה, בוצעו בקבוצה מספר מהלכים משמעותיים:

איחוד פעילות החברות הבנות במשרדי הקבוצה ברח' הברזל 34, ברמת החייל, המשתרעים על פני שטח כולל של כ- 1,600 מ"ר, בנוסף למקומות חניה ושטחי אחסון. 

חיזוק חטיבת תוכנה, תחת סיסנת, בהובלת מנכ"לית סיסנת גב' ליאור לוי גילור, הכוללת מאות אנשי פיתוח וטכנולוגיה ומורכבת מ-4 חברות: סיסנת, העוסקת בפיתוח תוכנה, טסנת, העוסקת בבדיקות חומרה ותוכנה, תדיעד העוסקת בפיתוח ואינטגרציה של מערכות ERP. וקונקור, העוסקת בפיתוח תוכנה במודל NearShore החברות תמשכנה בפעילותן העסקית העצמאית תוך יתרון מכפיל כוח ארגוני באמצעות מטה מאוחד.

כפי שפורסם, במסגרת ריענון ארגוני, בינואר 2023 קיבל דירקטוריון קבוצת אמנת החלטה למנות את מר שמואל אלפסי (לצד המשך כהונתו כמנכ"ל חברת הבת אמן) כמנכ"ל אמנת. בנוסף, כחלק מהשינוי, באוגוסט 2023 מר ערן אסף מונה כסגן יו"ר פעיל.  במרץ 2023 החברה הכריזה על המשך מדיניות חלוקת דיווידנד בהיקף שלא יפחת מ-75% מהרווח לתקופה המיוחס לבעלי חברת האם.

x