לקראת תקדים נגד שליחת פרסומות ביטוח במייל?

בקשה לייצוגית נגד הפניקס ביטוח בסך 10 מיליון שקל בטענה ששולח דברי פרסומת במייל ללא הסכמתם

 

 

 
מגדל הפניקס (בית הורד) כולל הלוגו. צילום: באדיבות קבוצת הפניקסמגדל הפניקס (בית הורד) כולל הלוגו. צילום: באדיבות קבוצת הפניקס
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/02/2024

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד הפניקס ביטוח.

התובע טוען בבקשתו, כי הפניקס ביטוח שולחת דברי פרסומת לתובע ולחברי הקבוצה באמצעות פרסומות המשוגרות לכתובות הדואר האלקטרוני שלהם ו/או בכל מדיה אחרת, וזאת מבלי שקיבלה את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של הנמענים ומבלי שחברי הקבוצה כלל יהיו לקוחותיה. 

כן, נטען בכתב הבקשה, כי הפניקס ביטוח אינה מאפשרת לנמעניה, בין אם נתנו את הסכמתם המפורשת למשלוח דברי פרסומת מראש, או לא, להסיר את עצמם באותה הדרך בה שוגרו דברי הפרסומת, אלא רק באמצעות לינק (קישורית) וזאת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לטענת התובע, סך הנזק לכלל חברי הקבוצה מוערך בכ-10 מיליון ש"ח. 

מהפניקס נמסר כי החברה לומדת את פרטי התביעה ולפיכך לא ניתן להעריך את הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה.

x