הפחתה של 1% מתקציב המשרד לשירותי דת לעומת 10% במדע, תרבות וספורט

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפחתת הגירעון הקובע את הגדלת הגירעון בשנת 2024 ל-6.6% מהתוצר

 

 
צילום מסך מתוך הדיון הבוקר בוועדת הכספים של הכנסת / אתר הכנסתצילום מסך מתוך הדיון הבוקר בוועדת הכספים של הכנסת / אתר הכנסת
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה הבוקר (ד') את הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 25), התשפ"ד-2024, לקריאה שנייה ושלישית, במסגרת דיוני תקציב המדינה הנוסף לשנת 2024.

במסגרת הדיון דחתה הוועדה מאות הסתייגויות על הצעת החוק ביום שני, והיום דחתה את הרביזיות על הצבעות אלה ואישרה את הצעת החוק עצמה לקריאה שנייה ושלישית. על נוסח החוק הוגשו רביזיות, ואלה יוצבעו בהמשך היום.

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית נקבעים שני כללים פיסקליים: הראשון כלל מגבלת ההוצאה – שיעור הגידול המותר בהוצאות הממשלה בשנה מסוימת ביחס לתקציב השנה הקודמת, והשני הוא יעד הגירעון המותר בתקציב בכל שנה ביחס לתוצר.
 
במסגרת התקציב שאושר בחודש מאי 2023, נקבעה ההוצאה המותרת בשנים 2023 ו-2024 על סמך הנוסחה הקבועה בחוק, וכן נקבע יעד הגירעון המותר בתקציב בשנים אלו. כדי לאפשר את הגידול בהוצאות הממשלה בשל המלחמה, הכנסת אישרה בעת עדכון התקציב לשנת 2023, בדצמבר 2023, הגדלה חד פעמית של ההוצאה המותרת השנת 2023 והגדלה של יעד הגירעון לשנה זו. כחלק מהגשת הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 מוצע להגדיל באופן חד פעמי את ההוצאה המותרת ואת הגירעון גם בשנת 2024.
  
הצעת התקציב הנוסף מגדילה את יעד הגירעון בשנת 2024 ל-6.6% מהתוצר במקום 2.25%, כפי שאושר במאי 2023. ההפרש ביעד הגירעון מסתכם בכ-70 מיליארד ש"ח, ומיועד לממן את ההוצאות הנוספות הנדרשות כתוצאה מהמלחמה. 

מניתוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עולה כי שיעור הגידול המותר בתקציב מגבלת ההוצאה בשנת 2023 הוא 2.62% מתקציב השנה הקודמת, ושיעור הגידול הנוסף המבוקש לשנת 2024 הוא 14.55% (70.4 מיליארד ש"ח)  מהתקציב המקורי שאושר לשנת 2023: 11.35% (55 מיליארד ש"ח) למימון צרכים צבאיים, ו-3.2% (15.5 מיליארד ש"ח) למימון צרכים אזרחיים.

הצעת התקציב לשנת 2024 מתוך מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת העוסק בנידון

השינויים שהוצגו לעיל כוללים הן את התוספות התקציביות והן את ההפחתות בכל סעיף במסגרת עדכון התקציב.
מצוינים סכומי התוספות וסכומי ההפחתות בכל סעיף ונכללים הסברים בחוברת דברי ההסבר לתקציב.

 

x