תחזית השתלמות, גמל ופנסיה - עליות חדות במסלולים השתלמות וגמל כללי ומניות - כמה מסלול S&P ?

תחזית קופות גמל וקרנות השתלמות ופנסיה לפברואר 2024 - עליות שערים חזקות בשוקי המניות בארץ ובעולם תרמו לתשואה חיובית גבוהה של הקופות

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/03/2024

פברואר 2024: עליות שערים חזקות בשוקי המניות בארץ ובעולם תרמו לתשואה חיובית גבוהה של הקופות. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל בפברואר: 2.0%. (בדומה לפרסום של פאנדר על בסיס הפוליסות אתמול )

התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 2.2%.    

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בפברואר 0242 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.3%. 

בחודש פברואר נרשמו עליות שערים חזקות בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ועליות מתונות באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה של הקופות. מנגד, תיסוף השקל גרע כ-0.3% מתשואות הקופות.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים נאות.

בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-2.2%, מדד ה-S&P עלה ב-5.2% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 6.1%. 

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-4.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.9%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.6%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-4.6%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-6.3%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.0%, ואילו מדד יתר 60 עלה ב-6.1%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.5%, 0.5% ו-0.6% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 2.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה אף הוא ב-0.3%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.5% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.3%. 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-6.8%, מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 3.5% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של 7.2%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-5.8%, ה-CAC הצרפתי עלה           ב-5.1% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 7.9%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול ביותר של 16.8%, תוך חודשיים בלבד.

לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-0.3%.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-4.4%, מדד ת"א 125 עלה 5.0%, מדד ת"א 90 עלה ב-7.4%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 6.1%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 1.1%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 0.1%. 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב. 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.   

x