נקסטפרם טכנולוגיות במו״מ להיכנס לשוק גדול וצומח

נקסטפרם חתמה על מזכר הבנות להקמת JV, עם Kothari ההודית, לייצור ושיווק מוצרי תמצית שמרים ומוצרים נוספים המהווה כניסה לשוק גדול וצומח

 

 

 
בועז נוי, באדיבות NextFermבועז נוי, באדיבות NextFerm
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

מטרת המיזם המשותף הינה פיתוח, ייעול ומכירת מוצרי תמציות שמרים (Yeast Extract) ו-Cell-wall וחלוקת כלל הרווחים באופן שווה בין הצדדים. באחריות החברה לפתח מוצרי תמציות שמרים ולסייע בבניית איכות על מנת להגדיל את המכירות ואת הרווחיות.

לדברי בועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם, "מזכר ההבנות עליו חתמנו הוא מהלך חשוב והכרחי לפעילות החברה, שיאפשר לה להיכנס לשוק גדול וצומח ויסייע בהגדלת נתח השוק שלנו. היה ויבשילו התנאים לכדי הסכם סופי, מדובר במהלך שצפוי לפתוח בפנינו שוק עולמי של מוצרי Yeast Extract הנאמד בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד דולר בשנת 2023 עם קצב צמיחה מוערך של כ-9%.".

חברת הפוד-טק נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (נקפר(TASE:NXFR/, המפתחת את ProteVin™, תחליף חלבון טבעוני מבוסס שמרים, ללא הנדסה גנטית (Non-GMO), ורכיבי תזונה חדשניים נוספים מבוססי שמרים, הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת Kothari Fermentation and Biochem Ltd, חברה הודית העוסקת בייצור ושיווק של שמרים ומוצרים מבוססי שמרים למגוון שימושים – אשר מטרתו הקמת מיזם לשיתוף פעולה אסטרטגי בין החברה לבין Kothari בתחום פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי Yeast Extract ומוצרים נוספים המיוצרים משמרי אפיה. 

מזכר ההבנות מסדיר את עקרונות שיתוף הפעולה הנבחן בין הצדדים, באופן שהצדדים יקימו חברה משותפת - JV, אשר תאוגד בהודו ואשר כל צד יחזיק 50% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה בה ותנאיו העקריים הם: 

1. חברת Kothari הקימה מערך ייצור ל Yeast Extract ו-Cell-walls בהשקעה של מיליוני דולרים ומשווקת מוצרים אלו בהודו. מטרת ה-JV הינה פיתוח, ייעול ומכירת מוצרי המיזם שירכשו על ידי ה-JV מ- Kothari בעלות ייצור; וכן מכירת מוצרי המשנה של ProteVinTM שירכשו על ידי ה-JV מהחברה בעלות ייצור; ה-JV ימכור את מוצרי המיזם ומוצרי המשנה של ProteVinTM וחלוקת כלל הרווחים תהא באופן שווה בין הצדדים.

2. באחריות החברה לפתח ולייעל את מוצרי המיזם ולסייע בבניית איכות על מנת להגדיל את המכירות ואת הרווחיות.

3. ההסכמות המפורטות במזכר ההבנות ויתר ההסדרים המקובלים בהסכמים מסוג זה, יוסדרו בהתאם להסכמות שתושגנה בין הצדדים במשא ומתן לחתימת ההסכם המחייב. 

4. לצורך רכישת הזכויות ב-JV וכיסוי חלק מהוצאות מחקר ופיתוח והוצאות נוספות שהושקעו על ידי Kothari, במועד חתימת מזכר ההבנות שילמה החברה ל-Kothari מקדמה בסך של 200 אלף דולר, ועם חתימת ההסכם הסופי, החברה תשלם ל-Kothari 200 אלף דולר נוספים ובכפוף לחתימת ההסכם המחייב, החברה מתחייבת להשקיע בשיפור תשתיות הייצור עד 300 אלף דולר נוספים בשנים הקרובות, במועדים שיסוכמו בין הצדדים ובהתאם לתכנית עסקית שתוסכם על הצדדים. ככל והצדדים לא יחתמו על ההסכם המחייב, סכום המקדמה ייחשב כמקדמה עבור שירותים הניתנים לחברה על ידי Kothari במסגרת הסכם הספק. 

5. מזכר ההבנות כולל הוראות כלליות מקובלות, לרבות בדבר שמירת סודיות וברירת דין. 

השוק העולמי של מוצרי המשנה Yeast Extract מוערך בשנת 2023 ביותר מ- 2 מליארד דולר עם קצב  צמיחה מוערך של כ- 9% (בשנים 2024-2032).

מוצר ה- ProteVin™ אינו חלק מה JV והחברה תמשיך להנות בבלעדיות מההכנסות של מוצר זה. במסגרת מזכר ההבנות, נקבע כי בהסכם הסופי שיחתם (ככל שיחתם) Kothari תפיץ את ProteVin™ בהודו והחברה תיהנה מתשתית המכירות וההפצה של Kothari בהודו. כל זכויות הקניין הרוחני שפותחו ו/או יפותחו במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים יהיו בבעלות המלאה של הצד שפיתח אותן ואותו צד יעניק רשיון שימוש בקניין הרוחני כאמור ל- JV.

הצדדים נמצאים בשלבי טיוטות מתקדמות של ההסכם הסופי. עם זאת, אין ודאות, כי מזכר ההבנות יבשיל לכדי הסכם מחייב בין הצדדים.

x