בנטרול המס על הסיגריות, עליית המדד במרץ לא גבוהה ביחס לעונתיות

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2024 עלה ב-0.6%

 

 

 
Photo Putilich Dreamstime.comPhoto Putilich Dreamstime.com
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/04/2024

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2024 עלה ב-0.6%. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של 2.7%, והמדד ללא אנרגיה עלה ב-2.6%. 

מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו ב-1.0% בסקר האחרון (נתונים ארעיים) ובשלושת החודשים האחרונים  עלו ב-2.8%. מחירי הדירות גבוהים ב-0.3% מהרמה לפני שנה. במחירי הדירות החדשות לא חל שינוי החודש, ובניכוי מכירות דירות מחיר למשתכן הם ירדו ב-0.3%. בהשוואה לשנה שעברה מחירי הדירות החדשות ירדו ב-2.1%.


תחזית מדד המחירים לצרכן

עליית המדד הייתה ברף הגבוה של התחזיות והושפעה מעליית המס על סיגריות שתרמה כמעט 0.2 נקודות אחוז למדד. בנטרול המס עליית המדד בחודש מרץ אינה גבוהה ביחס לעונתיות. סעיף הדיור עלה בשיעור של 0.6% ומדד שירותי דירות בבעלות עלה ב-0.7%, קצב העלייה השנתי נותר ללא שינוי על 2.0%. העלייה המחודשת של מחירי השכירות מתקנת במידה מסוימת את הירידות שאפיינו את תחילת המלחמה. סעיף אחזקת דירה עלה ב-0.2% בהשפעת עליה של 6.3% בסעיף צביעה ותיקונים לבית (היעדר עובדים פלשתינים). סעיף הארחה ונופש עלה ב-6.8%. את העליות החודש קיזז במעט סעיף הירקות והפירות שירד ב-2.4%.

במבט קדימה סיכוני האינפלציה מתגברים, ויש לא מעט גורמים שפועלים לעליית האינפלציה. הפיחות בשער החליפין של השקל טרם בא לידי ביטוי באופן מלא במדד המחירים, והשפעתו על מחירי הנסיעות לחו“ל תורגש יותר בחודשים הקרובים. מחירי השירותים צפויים להמשיך לעלות ולהתאים עצמם לעליית השכר במשק, ובכלל זה לעליית שכר המינימום שעלה ב- 5.5% בחודש אפריל. שיעור המע"מ צפוי לעלות בחודש ינואר 2025 ואין לפסול שעוד מסים עקיפים יעלו במהלך השנה. אנו משאירים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה על 3.2%, ומעריכים שהסיכונים מוטים לאינפלציה גבוהה יותר.


השפעה על המדיניות המוניטרית

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה האחרונה, זאת נוכח גורמי הסיכון הרבים שעשויים להשפיע על האינפלציה. הציפיות לאינפלציה קרובות לגבול העליון של היעד, ומדדי המחירים של החודשיים הקרובים צפויים להיות גבוהים, כ-0.6% כל אחד. בעולם אנו רואים היפרדות בין הציפיות להפחתות ריבית בארה“ב שהולכות ונדחות, לעומת הערכה שבאירופה הריבית תפחת ביוני. השווקים בישראל מגלמים עתה הפחתת ריבית אחת עד סוף השנה, הערכה שנראית עתה סבירה בעינינו.


x