אקסיליון בפיילוט מסחרי עם North Carolina Department of Transportation

החולשת על כ- 10,000 צמתים

 

 

 
Image by rawpixel.com on FreepikImage by rawpixel.com on Freepik
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/04/2024

אקסיליון, המתמקדת בפיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לניהול מערך התחבורה, מתכבדת לעדכן על התקשרותה בפיילוט מסחרי חדשני בארצות הברית בשיתוף עם North Carolina Department of Transportation (להלן: NCDOT) וחברת Kimberly-Horn, אחת מחברות ההנדסה, ייעוץ תכנון ועיצוב המובילות בארה"ב, המונה למעלה מ-7,000 עובדים על פני 120 משרדים ברחבי ארה"ב. הפיילוט צפוי להתחיל במהלך התקופה הקרובה.
 
כאן המקום להדגיש כי פיילוטים מול גופים משמעותיים וגדולים מסוגה של NCDOT, נחתמים ומבוצעים רק לאחר תהליך ממושך במסגרתו הלקוח מקבל וודאות ביחס ליתרונות ויכולות המערכת של החברה ורק לאחר גיבוש מסגרת חוזית ומשפטית אשר תאפשר, לאחר השלמת הפיילוט ובכפוף להצלחתו, חתימת חוזה מסגרת בגין כמות גדולה של מסדרונות תנועה.

NCDOT, הנה גוף פדרלי תחבורתי משמעותי אשר חולש כיום על כ- 10,000 צמתים ומהווה את אחת מרשויות התחבורה המתקדמות והגדולות בשוק האמריקאי. במהלך החודשים האחרונים בחנו מנהלי ומהנדסי NCDOT לעומק את מערכת ה- X Way של החברה - ולאחר שהתרשמו מהיכולות המתקדמות של המערכת, לרבות פוטנציאל התאימות של מערכת ה- X Way לצרכי תוכניותיה של NCDOT לשדרוג טכנולוגי של מערך תזמון הרמזורים הנשלטים על ידה, החליטו הצדדים על ביצוע פיילוט מסחרי.

הפיילוט יתבצע בשני מסדרונות תנועה עם תשתיות רמזורים שונות בצפון קרוליינה. הצלחת הפיילוט, בשני פרוזדורים שונים, יאפשרו ללקוח להשתמש במוצר ה-X Way בפריסה רחבה ללא תלות בתשתיות הרמזורים הקיימות בשטח.

הפיילוט צפוי להסתיים עד סוף הרבעון השלישי של שנת 2024, בו תבוצע בחינת יעילותה של המערכת כאשר עם סיום הפיילוט בהצלחה, יפעלו הצדדים לשם בחינת גיבוש הסכם ארוך טווח החולש על כמות משמעותית של רמזורים. הפיילוט יבוצע כנגד תשלום לחברה המגבה את מרבית הוצאותיה הישירות בגין הפיילוט.
x