בלקרוק: "מתעדפים את המניות היפניות עם חשיפה לא מגודרת"

יחידת המחקר של מנהלת ההשקעות בלקרוק מציינת כי הכנסת חשבונות השקעה פטורים ממס שמטרתם לעודד השקעה של משקי בית בנכסים פיננסיים עשויה להוריד את פרמיית הסיכון

 

 

 
Photo-Sakuragirin-Dreamstime.comPhoto-Sakuragirin-Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/05/2024

יחידת המחקר של מנהלת ההשקעות בלקרוק התייחסה בסקירתה למניות יפניות, "אנו שומרים על תחזית אופטימית לגבי מניות יפניות, עם הקצאת משקל יתר והעדפה לחשיפה לא מגודרת על פני גידור מטבע. אסטרטגיה זו מגובה בסביבה מאקרו-כלכלית חיובית, הכוללת חזרה לאינפלציה ועליית שכר, מה שצפוי להשפיע לחיוב על הרווחים ועל המרווחים של החברות היפניות מכיוון שהן יכולות כעת להעלות מחירים כדי לקזז את העלייה בשכר. יתר על כן, צמיחה מהירה בשכר עשויה לחזק את הוצאות הצרכנים, ולהשלים מעגל חיובי בין שכר לאינפלציה. ההחלטה האחרונה של הבנק המרכזי של יפן להעלות את הריבית לראשונה מזה 17 שנים מדגישה את האמון בהתאוששות הכלכלית של יפן."

עוד הוסיפו בבלקרוק, "במונחים של סיכויי השקעה, התשואות המשוערות למניות יפניות בחמש השנים הבאות מונעות בעיקר מצמיחת רווחים וצמיחה יציבה של דיבידנד, עם פוטנציאל להערכת שווי מחדש בתרחישים מסוימים. בעוד ששולי התפעול נותרו יציבים בשני העשורים האחרונים, תחזיות מצביעות על צמיחה גבוהה יותר במכירות בעשור הבא, הנתמכת על ידי מגמות היסטוריות ואומדני צמיחת התמ"ג."

פרמיית סיכון המניות של יפן (ERP) הייתה באופן מסורתי גבוהה יותר בהשוואה לשווקים מפותחים אחרים, מה שמשקף את דרישת המשקיעים לפיצוי נוסף עקב צמיחה כלכלית נמוכה. עם זאת, הכנסת חשבונות השקעה פטורים ממס שמטרתם לעודד השקעה של משקי בית בנכסים פיננסיים עשויה להוריד את פרמיית הסיכון ע"י גירוי רכישת מניות. זה עשוי להוביל לתשואות גבוהות יותר עבור מניות יפניות בטווח הארוך, אם כי המעקב אחר שינויים בהשקעות הללו נמשך. המניות היפניות הציגו ביצועים טובים מאז תחילת 2023 המונעים על ידי צמיחה איתנה ברווחים, תנאים מאקרו-כלכליים נוחים ורפורמות בחברות. עם זאת, יש פיזור מוגבר בתוך השוק, מה שיוצר הזדמנויות לאסטרטגיית השקעות פעילה. התשואות האקטיביות, המוגדרות כתשואות מעל מדדי הבנצ'מרק שאינן מוסברות על ידי חשיפות סטטיות, התרחבו, מה שמעיד על פער גדול יותר בין מנהלים בעלי ביצועים גבוהים לתחתונים."

במבט קדימה אומרים בבלקרוק, "הבנת המגה כוחות המעצבים את הכלכלה כמו מגמות דמוגרפיות, שינויים גיאופוליטיים, הפרעה דיגיטלית וצמצום פליטות פחמן נמוך היא חיונית. האוכלוסייה המזדקנת של יפן וכוח העבודה המתכווץ מציבים אתגרים, אך מגזר הבריאות ממשיך להראות צמיחה עקבית ברווחים. בינתיים, יפן מתמקדת ביתרונות פרודוקטיביות באמצעות חדשנות טכנולוגית, המתבטאת בהגדלת הוצאות הון על דיגיטציה, מוליכים למחצה וכלי רכב חשמליים."

המאמצים של יפן להפחתת פחמן עולים בקנה אחד עם יעדי אבטחת האנרגיה בתוך פיצול גיאופוליטי. הוצאות תשתיות שמטרתן השגת יעדי הפחתת פליטות מציגות הזדמנויות השקעה. בסך הכל, אסטרטגיות אקטיביות הממנפות תובנות לגבי המגה כוחות והזדמנויות מגזריות צפויות לשגשג בשוק המתפתח של יפן."

x