אפי נכסים מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2024

הרווח המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון בכ-59 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ- 81 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד; צמיחה דו ספרתית בפרמטרים התפעוליים העיקריים עם עליה של כ-25% ב-NOI ושל כ-21% ב-FFO

 

 

אבי ברזילי, מנכ״ל אפי נכסים, צילום: תמר מצפיאבי ברזילי, מנכ״ל אפי נכסים, צילום: תמר מצפי

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/05/2024

NOI - ה- NOI (חלק החברה) הסתכם ברבעון הראשון של השנה  בכ- 222 מיליון ₪ לעומת כ-178 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 25%. הגידול נובע בעיקר משיפור בביצועי הפרויקטים השונים והשלמת פרויקטים במהלך שנת 2023 שהשפעתם באה לידי ביטוי השנה. החברה מעריכה שעם השלמת האכלוס של מספר פרויקטים שהסתיימו לאחרונה וטרם הניבו באופן מלא ברבעון הראשון של השנה (וביניהם פרויקט לנדמארק בתל אביב) צפוי ה- NOI להגיע לקצב שנתי של כ-1.05 מיליארד ₪. החברה מקימה בימים אלה מספר פרויקטים שעם השלמתם צפוי קצב ה- NOI השנתי להגיע ל-1.26 מיליארד ₪.

FFO - ה-FFO ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ- 95.5 מיליון ₪ לעומת כ-79.1 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 21%. הקצב השנתי של ה-FFO עומד על כ- 382 מיליון ₪. העלייה לעומת אשתקד נובעת כאמור מאכלוס פרויקטים, עליה בתפוסות ועלית שער האירו ביחס לשקל אשר קוזזה בצורה ניכרת כתוצאה מהעלייה בהוצאות המימון של החברה. החברה מעריכה שעם השלמת האכלוס של מספר פרויקטים שהסתיימו לאחרונה, וטרם הניבו באופן מלא ברבעון הראשון של השנה, צפוי ה- FFO להגיע לקצב שנתי של כ- 501 מיליון ₪. עם השלמתם של הפרויקטים שהחברה מקימה בימים אלה צפוי ה- FFO להגיע לקצב שנתי של כ- 641 מיליון ₪.

רווח המיוחס לבעלים - הרווח המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון הראשון בכ- 59 מיליוני ₪ לעומת הפסד של כ- 81 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד אשר שנבע מהפחתת שווי של חלק מנכסי החברה.

ההון העצמי של החברה הסתכם לכ- 6,604 מיליוני ₪. 

אבי ברזילי, מנכ"ל החברה: "אנו מדווחים גם ברבעון הזה על גידול משמעותי של למעלה מ-20% ב- NOI וב- FFO וזאת כתוצאה מעליה בתפוסות הנכסים הפעילים ואכלוס נכסים נוספים, ואנו צופים שמגמה זו תמשך גם ברבעונים הבאים. לאחרונה החל אכלוסו של השלב הראשון בפרויקט הדגל לנדמארק בתל אביב. הבניין, ששטחו כ-100 אלף מ"ר, שווק כמעט במלואו והשפעתו על הדוחות הכספיים של החברה תהיה מהותית. בנוסף, השלימה החברה מספר פרויקטים נוספים בבלגרד, פראג ובוורשה ותרומתם של פרויקטים אלה צפויה לבוא לידי ביטוי ברבעונים הבאים. בחודשים הקרובים צפויה השלמתם של פרויקטים נוספים בבלגרד, וורשה ובוקרשט והם ישפיעו על התוצאות בעתיד הקרוב. חרף אי הוודאות הגלובלית, אנו מציגים ביצועים טובים הודות לתיק הנכסים האיכותי והמגוון של החברה, ואנו פועלים לשמור על מגמה חיובית זו גם בעתיד."

חברת אפי נכסים, מדווחת היום (יום שלישי 21 במאי 2024) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024.

לגרף אפי נכסים לחצו כאן

101 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 42.03 מיליון באפי נכסים
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפי נכסים. לרשימה המלאה
x