מדד מנהלי הרכש באפריל 2024 בישראל ובעולם

רמת המדד מצביעה על התרחבות

 

 

 
סניף בנק הפועלים, צילום: אביב גוטליבסניף בנק הפועלים, צילום: אביב גוטליב
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/05/2024

מדד מנהלי הרכש באפריל 2024 נותר בקירוב ללא שינוי
מדד מנהלי הרכש לחודש אפריל ירד במעט ב-0.1 נקודות לרמה של 50.9, שעדיין מצביעה על התרחבות. רכיב ההזמנות המקומיות ירד החודש ב-2.4 נקודות ורכיב תפוקות הייצור ירד החודש ב-2.0 נקודות. מנגד, רכיב ההזמנות מחו"ל עלה החודש ב-2.9 נקודות ועבר למגמת התרחבות, לאחר שהיה 14 חודשים מתחת לרמה של 50 נקודות. גם רכיב התעסוקה עלה החודש ב-1.6 נקודות, ועבר לרמה שמעל 50 נקודות.


מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד החודש במעט לרמה של 50.3 נקודות מ-50.6 נקודות בחודש הקודם. בארה"ב מדד ה-ISM ירד החודש לרמה של 49.2 נקודות מ-50.3 נקודות. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד במעט לרמה של 45.7 נקודות מ-46.1 נקודות, ומדד מנהלי הרכש בסין (Caixin) עלה לרמה של 51.4 נקודות מ-51.1 נקודות. 


כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש נותר יציב בקירוב, ברמה שמצביע על התרחבות קלה בייצור. הרכיבים המרכזיים במדד גבוהים מ-50 נקודות. היקף הייצור התעשייתי בחודש פברואר היה עדיין נמוך ב-6.4% בהשוואה למצב טרום המלחמה, פער שמשקף כנראה מגבלות ייצור בדרום ובצפון, וכן ירידה בביקוש למוצרי בנייה. מנגד הביקושים למוצרי תעשייה מתחום הצריכה הפרטית גבוהים (מזון לדוגמא), וכן חל זינוק בייצור תעשיות הביטחון. התוצר צמח ברבעון הראשון ב-14.1% לעומת הרבעון הקודם במונחים שנתיים. יחד עם זאת, היצוא והשקעות נמוכים באופן ניכר מאלו של הרבעון השלישי אשתקד טרם המלחמה. 

x