קבוצת אפקון מציגה עלייה של 9.5% ברווח התפעולי

הרווח התפעולי של הקבוצה גדל ב-9.5% ברבעון הראשון של 2024 ל-18.4 מיליון שקל, לעומת 16.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; המניה עולה ב-1.83%+

 

 

דוד הראלי, מנכל אפקון החזקות, צילום: יח״צדוד הראלי, מנכל אפקון החזקות, צילום: יח״צ

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

לדברי דוד הראלי, מנכ"ל אפקון החזקות בע"מ: ״הרבעון המשכנו לפעול לטיוב התוצאות ולשיפור הרווח הנקי, וניתן לראות את העלייה בשיעורי מדדי הרווחיות הגולמית והרווחיות התפעולית בתחומי ליבת הפעילות. אפקון תמשיך לפעול ליישום התוכנית האסטרטגית תוך למיקוד וקידום תחומי הליבה המסורתיים והבטחת צמיחתם, הן אורגנית והן כתוצאה ממיזוגים ורכישות. הקבוצה תפעל לחיזוק מנועי צמיחה, ביניהם פעילות טעינת כלי הרכב החשמליים ופעילות ייזום האנרגיות המתחדשות. ברצוני להודות לכם, בעלי המניות, על האמון שהינכם נותנים בחברה לאורך השנים ובצוות ההנהלה של אפקון. אנחנו מתחייבים לפעול במקצועיות ובאחריות על מנת להשיא עבור החברה ועבורכם".

קבוצת אפקון החזקות, מהחברות המובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן שירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון ה-1 לשנת 2024.

ההכנסות לרבעון ה-1 2024 הסתכמו ב-437 מיליון ₪, בהשוואה ל-500 מיליון ₪ ברבעון המקביל, ירידה של 12.8% כתוצאה מהמשך מימוש אסטרטגיית המיקוד שלנו של הרחבת פעילות הליבה לצד צמצום פעילות הפרויקטים בתחום הבניה האזרחית.  

הרווח התפעולי לרבעון ה-1 2024, הסתכם ב- 18.4 מיליון ₪ בהשוואה לרווח תפעולי של 16.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 9.5%.

צבר ההזמנות של הקבוצה, ליום 31 במרץ 2024, הסתכם בכ-2.2 מיליארד ₪ לעומת סך של כ-2.3 מיליארד ₪ ליום 31 בדצמבר 2023, קיטון של כ-5.8%. הקיטון בצבר נובע בעיקר כתוצאה מירידה בצבר במגזר המערכות, EPC ובניה, וזאת בהתאם להחלטת החברה בדבר התמקדות בפרויקטים עתירי טכנולוגיה ומערכות בתעשייה וצמצום הפעילות בפרויקטים מוטי היקף בתחום הבניה וההנדסה אזרחית. 

עלייה של 182% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, הסתכם לסך של כ-47.7 מיליון ₪ ברבעון ה-1 2024 בהשוואה ל-16.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד;

ה- EBITDA לרבעון ה-1 לשנת 2024, הסתכם לסך של כ- 35 מיליון ₪, עלייה של כ-5.4% בהשוואה לשנת רבעון המקביל לשנת 2023, אז הסתכם ה- EBITDA בכ-33.2 מיליון ₪;

בחלוקה למגזרים, נכון לסוף הרבעון ה-1 לשנת 2024:

ה- EBITDA במגזר בקרה וטכנולוגיות הסתכם לכ-15.1 מיליון ₪, לעומת 14.1 מיליון ₪ ברבעון אשתקד, גידול של 1.3%.

ה- EBITDA במגזר סחר, הסתכם לכ-5.9 מיליון ₪, לעומת 7.9 מיליון ₪ ברבעון אשתקד,  הירידה במגזר זה נובעת בעיקר כתוצאה מירידה בתחום יצרני הלוחות, בין היתר כתוצאה מעיכובים בפרויקטים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. 

ה- EBITDA במגזר מערכות EPC ובניה, הסתכם לכ-7.7 מיליון ₪, לעומת 5.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 1.2%. חל שיפור בשיעור הרווחיות התפעולית בהתאם ליישום אסטרטגיית הקבוצה.

ה- EBITDA במגזר מולטימדיה ותקשורת, הסתכם לכ-9.2 מיליון ₪, לעומת 6.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 3.4% בעיקר כתוצאה מפעילות המולטימדיה חדרי המצב והבקרה ופעילות ה- IT תחת קבוצת ד.מ. 

ה- EBITDA במגזר אנרגיות מתחדשות, הסתכם בהפסד של 200 אלף ₪, לעומת רווח של 1.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, השינוי במגזר נובע בעיקר מתפוקות ייצור האנרגיה בפרויקט הרוח בסירין וגלבוע.

ה- EBITDA במגזר אחרים, הסתכם בהפסד של 2.7 מיליון ₪, לעומת הפסד זהה ברבעון המקביל, ההפסד נובע מפעילות חברה כלולה בתחום הטעינה החשמלית בין היתר, מגידול בהוצאות פחת, מנגד חל שיפור ברווחיות הגולמית המשתקף בתוצאות הפעילות.

לגרף אפקון החזקות לחצו כאן

43 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.12 מיליון באפקון החזקות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפקון החזקות. לרשימה המלאה
x