רמי לוי מזנק: עלייה בכ-163% ברווח הנקי לכ-62 מיליון שקל

רשת רמי לוי שיווק השקמה מציגה תוצאות שיא בדוחות הכספיים לרבעון הראשן של השנה: עלייה של כ-163% ברווח הנקי לכ-62 מיליון שקל, לעומת כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; המניה עולה ב-2.3%+. רמי לוי: "הלקוחות מצביעים ברגליים".

 

 

רמי לוי, צילום: באדיבות רמי לוירמי לוי, צילום: באדיבות רמי לוי

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024.

עיקרי תוצאות רבעון ראשון של שנת 2024:

ההכנסות של רשת רמי לוי שיווק השקמה ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ-1.74 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.76 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון הושפעו מקיטון בפדיון חנויות זהות בשיעור של כ-1.7% במגזר קמעונאות בהשפעת עיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון השני, בעוד שאשתקד חל החג ברבעון הראשון, לצד ירידה בהיקף המכירות בסניפי הרשת באזורי גבול העימות בצפון ובדרום הארץ בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'. בנוסף, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" נרשמה גם ירידה בפעילות האינטרנט של החברה עקב מחסור זמני בכוח אדם המלקט  ומפיץ את הזמנות האינטרנט.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-11% לכ-424 מיליון שקל, בהשוואה לכ-383 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 הוכפל בקירוב והסתכם לכ-89 מיליון שקל, בהשוואה לכ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-5.08%, בהשוואה לשיעור של כ-2.58% ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, רשת רמי לוי שיווק השקמה מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם עלייה של כ-163% ברווח הנקי לכ-62 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDA של החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-42% לכ-164 מיליון שקל (כ-9.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-115 מיליון שקל (כ-6.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

השפעות מלחמת חרבות ברזל: 

נכון למועד פרסום הדוחות, כל סניפי הקבוצה פועלים ופתוחים למתן שירות לציבור, הסניפים בקווי עימות נפגעו אך השפעתם אינה מהותית. סניף רמי לוי בקרית שמונה פועל רק באופן חלקי ובו הפגיעה מהותית. כמו כן, להתערערות קשרי המסחר עם טורקיה בעקבות המלחמה אין השפעה מהותית על תוצאות החברה מאחר וייבוא המלאי מטורקיה הינו בהיקף לא מהותי ולחברה קיימות חלופות אחרות למוצרים המיובאים מטורקיה.

מאזן ליום ה-31.03.2024 ודגשים עיקריים:

לחברה קופת מזומנים, והשקעות לזמן קצר של כ-1 מיליארד שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסכום זניח של כ-10 מיליון שקל בלבד. בהתאם לכך, לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-990 מיליון שקל. לעליית הריבית במשק השפעה חיובית על קופת המזומנים הגדולה של החברה בשל הגידול הצפוי בהכנסות ריבית. כמו כן, החברה הודיעה שהיא מייעדת סכום של כחצי מיליארד שקל מתוך קופת המזומנים להשקעה אסטרטגית, באופן שתגדיל את מכירות הקבוצה ותייצר סינרגיה בין חברות הקבוצה באופן שיגדיל את סל הקניות הממוצע ללקוחות הקבוצה ויגדיל את סל השירותים והמוצרים המוצעים ללקוחות החברה על מנת להיטיב איתם. 

בנוסף, במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-70 מיליון שקל, המתווספת לחלוקת דיבידנד של כ-252 מיליון שקל מתחילת שנת 2023. מאז ההנפקה לציבור בחודש מאי 2007 ועד היום, חילקה החברה דיבידנד בסכום כולל של כ-1.6 מיליארד שקל. 

בכוונת החברה להמשיך בהרחבת פעילות סניפי הדיסקאונט - רשת רמי לוי שיווק השקמה מפעילה כיום 58 סניפים (מתוכם, 3 סניפים בזכיינות). החברה מזהה פוטנציאל להקמה של כ-25 סניפי דיסקאונט נוספים באזורים חדשים בהם הרשת אינה פועלת כיום, ומעריכה כי פתיחת הסניפים החדשים לא תיצור קניבליזציה לסניפי הרשת הפעילים. בהתאם לכך, בכוונת החברה לפתוח לפחות 5 סניפי דיסקאונט נוספים עד לסוף שנה הבאה.

בנוסף משקיעה החברה באמצעים טכנולוגים מגוונים ומתקדמים שיביאו לשירות טוב יותר ולמגוון גדול יותר של שירותים ללקוחות החברה. 

רמי לוי, מנכ"ל רשת רמי לוי שיווק השקמה: "אנו ממשיכים באותה אסטרטגיה המלווה אותנו מאז הקמת החברה: לחזק את יסודות החברה – הלקוחות – שהם תמיד במרכז החשיבה העסקית שלנו. אנו ממשיכים תמיד לדאוג למכור את הסל הזול במדינה בלי לפגוע באיכות המוצרים ובשירות. תוצאותיה של אסטרטגיה זו באות לידי ביטוי בתוצאות החברה, הלקוחות מצביעים ברגליים. אנו מתכוונים להמשיך ולפתח את הרשת תוך הרחבת פעילותנו עם פתיחת סניפים חדשים, חיזוק המותג הפרטי ופיתוח תחומים חדשים המשתלבים ומייצרים סינרגיה עם פעילות החברה. כמו כן, ברצוני להודות  ללקוחותינו הנאמנים, עובדי החברה, למנהליה ולבעלי המניות, השותפים להצלחה. אנו מאמינים בכלכלת ישראל, מחזקים את כוחות הביטחון, מאחלים לפצועים החלמה מהירה,  מחבקים את המשפחות השכולות ומייחלים לשובם של החטופים במהרה."

לגרף רמי לוי לחצו כאן

254 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 226.09 מיליון ברמי לוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את רמי לוי. לרשימה המלאה
x