תחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה - לפחות החיסכון נותן תשואה חיובית - מאי 24 בגמל

קרנות ההשתלמות, הגמל והפנסיה הם אולי המרכיב היחידי שמספק נחת לאזרחי ישראל. על פי תחזית מיטב גמל ופנסיה - קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו במאי 2024 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.2%; טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב בין תשואה של 2.0%-0.8%

 

תחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה / איור AI פאנדרתחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה / איור AI פאנדר

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה 
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/06/2024

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה למאי 2024 

מאי 2024: עליות שערים בשוקי המניות בעולם. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל במאי: 1.2%. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 4.4%.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו במאי 0242 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.2%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 2.0%. 

שם המסלול

תשואה בחודש   מאי  2024

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

1.2%

2.0%

0.8%

מנייתי

2.8%

3.8%

2.2%

500 S&P  

3.3%

3.5%

3.1%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

1.8%

2.1%

1.5%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.7%

2.0%

1.4%

פנסיה מקיפה לבני 60+

1.2%

1.5%

0.9%

 

בחודש מאי נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בעולם והן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות. לעומת זאת, ירידות השערים באיגרות החוב הממשלתיות בישראל והחלשות המט"ח (הדולר) החודש מיתנו את התשואה החיובית.  

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית השווקים (עד ה-30.5 שהוא היום האחרון לסגירת החודש במרבית קופות הגמל).

בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-0.8%, מדד ה-S&P עלה ב-4.0% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 6.9%. 

באירופה נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.1% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.2%.

מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 0.9%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.3%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה ב-2.6%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.1%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.2%, ואילו מדד יתר 60 ירד ב-2.6%.

גם באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.3% ל-0.3%-. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.1%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.7%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.8% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.9%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.7%. 

                                                   מאי 2024:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

4.0%

 

DOW JONES

0.8%

 

NASDAQ

6.9%

 

NIKKEI

 

0.9%-

DAX

3.1%

 

מדד ת"א 35

2.6%

 

מדד ת"א 125

1.2%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

0.7%-

מדד קונצרני כללי

0.1%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)

 

0.5%-

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

0.3%

 

מלוות קצרי מועד

0.3%

 

שחר

 

0.9%-

גילון

0.7%

 

         

 

סיכום ינואר-מאי 2024: תשואת קופות הגמל:4.4%

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-מאי  2024

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

4.4%

5.4%

4.0%

מנייתי

8.6%

10.0%

7.8%

500 S&P

13.3%

14.0%

13.0%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

5.9%

6.5%

5.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

5.2%

6.0%

4.5%

פנסיה מקיפה לבני 60+

3.8%

4.0%

3.5%

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.

בארה"ב: מדדי ה-500 S&P ומדד הנאס"ק עלו ב-9.8% ו-11.5% בהתאמה, מדד הדאו ג'ונס הסתפק בעלייה בשיעור של 1.1%. 

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-10.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 10.2%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול ביותר של 13.5%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של ב-3.5% בלבד.     
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-7.2%, מדד ת"א 125 עלה 5.6%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.7%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 7.6%. 
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 1.8%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 2.3%. 


                                              ינואר-מאי 2024:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

9.8%

 

DOW JONES

1.1%

 

NASDAQ

11.5%

 

NIKKEI

13.5%

 

DAX

10.7%

 

מדד ת"א 35

7.2%

 

מדד ת"א 125

5.6%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

2.3%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

 

2.4%-

מדד קונצרני כללי

1.8%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)

2.6%

 

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

0.3%

 

מלוות קצרי מועד

1.6%

 

שחר

 

3.0%-

גילון

2.4%

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב. 
 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.  
 

x