הפועלים: "סיכוני האינפלציה ממשיכים להיות גבוהים"

כלכלני בנק הפועלים מתייחסים למדד המחירים לצרכן ולאינפלציה: "במבט קדימה אנו לא חושבים שההפתעה במדד מסמנת תפנית בסביבת האינפלציה, אלא יותר `רעש` סביב מחירי הטיסות"

 

 

 
Photo-Nataliia-Mysik-Dreamstime.comPhoto-Nataliia-Mysik-Dreamstime.com
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/06/2024

מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2024 עלה ב-0.2%. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של 2.8%, והמדד ללא אנרגיה עלה ב-2.4%. מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו ב-0.9% בסקר האחרון (נתונים ארעיים) ובחמשת החודשים האחרונים הם עלו ב-4.4%. מחירי הדירות גבוהים ב-2.1% מהרמה לפני שנה. מחירי הדירות החדשות עלו החודש ב-0.9%, ובניכוי מכירות דירות מחיר למשתכן הם עלו ב-0.8%. בהשוואה לשנה שעברה מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.3%.


תחזית מדד המחירים לצרכן

עליית המדד הייתה נמוכה מהתחזיות והושפעה מירידה חדה של 14.7% במחירי הטיסות, לאחר עלייה של 18.7% בחודש הקודם. ירידת מחיר זו תרמה שלילית כמעט 0.4 נקודות אחוז למדד הכולל. מדד מחירי הטיסות בחודש מאי נמוך ב-7.5% לעומת מאי אשתקד. הלמ“ס מסבירה את התוצאה בשינוי בשיטת המדידה (לא אירוע חדש), ובגורמים עונתיים. בשורה התחתונה התוצאה מפתיעה וקשה לדעת מה ההשלכות של זה על המדדים הבאים. אנו נוטים להעריך שנראה תיקון מסוים כלפי מעלה במדדים הבאים, אך כאמור, שינוי השיטה  מקשה להתחקות אחר המדידה. מחירי המזון עלו בשיעור של 1.0%, ומחירי הירקות והפירות רשמו עליה עונתית של 2.2%. מדד שירותי דירות בבעלות (שכ“ד) עלה ב-0.4% וקצב העלייה השנתי עומד על 1.9%. 

במבט קדימה אנו לא חושבים שההפתעה במדד מסמנת תפנית בסביבת האינפלציה, אלא יותר ”רעש“ סביב מחירי הטיסות. סיכוני האינפלציה ממשיכים להיות גבוהים, ויש לא מעט גורמים שפועלים לשמירה על האינפלציה ברמה גבוהה. בחודש יוני צפויה עלייה נוספת בחלק ממחירי המזון, עליות מחירים שרשתות הקמעונאות הודיעו עליהם כבר לפני כחודש. אנו מניחים שנראה תיקון מסוים כלפי מעלה במחירי הטיסות לחו“ל בחודשי הקיץ. קצב עליית השכר ממשיך להיות גבוה-6.4% בחודשים ינואר-מרץ לעומת אשתקד. בחודש אפריל עלה שכר המינימום ב–5.5% כך שעליות שכר אלו צפויות להשפיע בעיקר על מחירי השירותים. עליית הגירעון הממשלתי מהווה גורם אינפלציוני נוסף, והיא תביא ככל הנראה לעליית מיסים עקיפים שתורמים לעליית האינפלציה. אנו מעדכנים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-3.3% (3.2% בתחזית הקודמת), ומעריכים שהסיכונים מוטים לאינפלציה גבוהה יותר.


השפעה על המדיניות המוניטרית

סביבת האינפלציה עדיין גבוהה והיא מתבטאת במכלול נתונים, ובכלל זה התחדשות העלייה במחירי הדירות והעלייה בשכר. הציפיות לאינפלציה לשנה קרובות לגבול העליון של היעד. פרמיית סיכון המדינה, הנמדדת על-פי המרווח של אג“ח ממשלת ישראל לזו של ארה“ב לעשר שנים (בדולרים) עלתה ל-175 נקודות בסיס. בד בבד גם התרחב הפער בין תשואות האג“ח לעשר שנים השקלית לזו של ממשלת ארה“ב (בדולרים) ל–75 נקודות בסיס. 

אנו מעריכים כי הריבית לא תפחת לפני שהפד האמריקני יעשה זאת.


x