דודו תבור בעלי "אדירים": נתוני המדד המשולב לחודש מאי שעלה ב-0.2 אחוזים צביעים על כך שענף הנדל"ן נותר בקיפאון

 

 
דודי תבורדודי תבור
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/06/2014

לדברי דודו תבור, מנכ"ל ובעלי חברת אדירים, נתוני המדד המשולב לחודש מאי שעלה ב-0.2 אחוזים, מצביעים על כך שמצב ענף הנדל"ן נותר בקיפאון.

במקום משחקי המע"מ על ממשלת ישראל להכניס תנופה רבתי בענף הנדל"ן זאת באמצעות הורדה משמעותית ביותר של תקורות הבנייה, זאת ע"י הגדלה לאלתר של מספר העובדים הזרים. מהנתונים שברשותי מצב זה לא רק שמשפיע באופן דרמטי על עליית מחירי הדיור, זאת בשל העלייה בעשרות אחוזים של תקורות לקבלנים, אלא גם מאריכה מאוד את משך הבנייה והתוצאה ברורה- מספר התחלות הבנייה ממשיך להסתובב סביב תקרת הזכוכית של כ-40 אלף יחידות דיור בלבד.

מבדיקה שנעשתה עולה כי בחולון החלו להיבנות ברבעון הראשון כ-90 דירות בלבד לעומת 770 בשנת 2013 וכ-830 ב- 2012. בבת ים לא החלו להיבנות דירות כלל ב-2014 זאת לעומת כ-90 דירות ב-2013 וכ-185 דירות ב-2012. בגבעתיים נבנו כ-10 דירות בלבד לעומת 535 ב-2013, בקריית אונו שבה אנו בונים את "אדירים באונו", נבנו ב-2014 כ-26 דירות בלבד לעומת 285 ב-2013 וכ-400 דירות ב-2012 בגני תקווה הסמוכה נבנו ב-2014 8 דירות בלבד זאת לעומת 380 דירות ב-2013.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x