ארד הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-42.4 מיליון דולר

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/08/2015

 • הכנסות החברה ברבעון בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין צמחו בכ- 3.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 • הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר, גידול של 4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 • הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר גידול של כ- 26.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-11 מיליון דולר, לעומת כ-2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

 • תמצית נתוני הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2015:

 • הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-42.4 מיליון דולר, לעומת כ-43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 1.5%. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין ברבעון לעומת המקביל לו, ההכנסות היו גדלות בכ- 3.6%.

 • הכנסות החברה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-85.2 מיליון דולר, לעומת כ-82.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.9%. בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין בתקופה לעומת המקבילה לה, ההכנסות היו גדלות בכ- 8.8%.

 • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-15.8 מיליון דולר (המהווה כ-37.3% מההכנסות), לעומת כ-16.2 מיליון דולר (המהווה כ-37.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2.8%. 
 • הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם בכ-31.7 מיליון דולר (המהווה כ-37.2% מההכנסות), לעומת כ- 31.5 מיליון דולר (המהווה כ-38% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-0.8%.

 • הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-4.7 מיליון דולר (המהווה כ-11.0% מסך ההכנסות), לעומת כ-4.5 מיליון דולר (המהווה כ-10.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 4%.

 • הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-9.7 מיליון דולר (המהווה כ-11.3% מסך ההכנסות)  לעומת כ-8.9 מיליון דולר (המהווה כ-10.8% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8%. 

 • הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר (המהווה כ-10.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.3% מסך ההכנסות), גידול של כ- 26.8%.

 • הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-8.7 מיליון דולר (המהווה כ-10.2% מסך ההכנסות), לעומת כ- 7.3 מיליון דולר (המהווה כ-8.8% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-19.2%.

 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 11 מיליון דולר, לעומת כ- 2.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה בכ- 11.8 מיליון דולר, לעומת כ- 0.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 • ההון העצמי ליום 30 ביוני 2015 הסתכם בכ-86 מיליון דולר לעומת כ-87.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2014. השינוי בהון העצמי בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח שנצבר במהלך התקופה, דיבידנד שחולק ושינויים בקרן הון  מהפרשי תרגום הנובעים מאיחוד קונטזרה, מאסטר מיטר וסיקסה.

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צאופן יו"ר קבוצת ארד מסרו: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2015. כחברה גלובאלית אשר פועלת במגוון טריטוריות ומטבעות, אנו מושפעים משערי המטבעות השונים ובמיוחד, שער הדולר אל מול היורו והשקל. 

השוק האמריקאי ממשיך להיות השוק המשמעותי של החברה ומהווה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים שלה הן ברמת ההכנסות והן ברמת הרווחיות. אנו נהנים מהמודעות הגוברת לצורך שבייעול ניהול משאב המים, מגמה אשר נתמכת בשיח המקומי והתקשורתי בארה"ב, בין היתר  לאור הבצורת הקשה בקליפורניה, אשר מהווה את אחד משווקי היעד המרכזיים שלנו ביבשת. שני שווקים מהותיים שאנו פועלים בהם הספרדי והמקומי הציגו צמיחה יפה במחצית הראשונה, הספרדי צמח בכ 20% והישראלי בכ- 10%, צמיחה זו לא באה לידי ביטוי בדיווח הדולרי, כתוצאה משינויים שהיו בשערי החליפין.

השיפור בפעילותנו בא לידי ביטוי ביתר שאת ברווח התפעולי ובתזרים המזומנים החזק שנבע לחברה במחצית הראשונה של השנה.

בכוונתנו להמשיך ולחזק את מעמדנו בשווקים בהם אנו פועלים, תוך בחינה מתמדת של שווקים נוספים אשר מהווים פוטנציאל להתרחבות הקבוצה."

אודות קבוצת ארד

קבוצת  ארד, אשר בשליטת הקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס,  עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי מדידת מים מתקדמים ומסורתיים. מדי המים המתקדמים של הקבוצה משלבים בתוכם מערכת תקשורת ממוחשבת אלחוטית AMR & AMI (Automatic Metering Reading & Automatic Meter Information) המפותחים ומיוצרים בחברת הבת ארד טכנולוגיות הממוקמת ביוקנעם ומאפשרים מעבר נתונים וניהול משק המים בזמן אמת. חלק ניכר של הכנסות הקבוצה הינו ממכירות AMR  (72% בשנת 2014 לעומת 69% בשנת 2013). מרבית הכנסות הקבוצה (כ-80%) הן לייצוא ובעיקר לארה"ב. פעילות החברה בארה"ב מתבצעת באמצעות חברת הבת Master Meter, בעלת מוניטין רב בשוק האמריקאי ואוריינטציה שיווקית איתנה. מפעלי הקבוצה ממוקמים בקיבוץ דליה, בקיבוץ רמות מנשה, ביקנעם, בסין, בדאלאס שבארה"ב, במקסיקו סיטי ובסרגוסה בספרד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x