עופר קליין, הראל פיננסים » בנק ישראל לא העלה את הריבית אך הוא שוקל פעולות מוניטריות אחרות למתן את השוק

 

 
עפר קליין ,צילום: יונתן בלוםעפר קליין ,צילום: יונתן בלום
 

עפר קליין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/08/2015

"בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 0.1 אחוז, בהתאם להערכותינו. ההודעה לעיתונות הייתה מעט "יונית" בהשוואה לקודמת, בכך שהבנק ציין שלהערכתו גברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה.

 להערכתנו, מה שאפשר לבנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי הם האינדיקאטורים האחרונים המורים על המשך התרחבות הפעילות הכלכלית במשק (המדד המשולב נתוני ההכנסות ממסים) והפיחות בשקל, כ-2 אחוזים מול סל המטבעות. 

יחד עם זאת, בשבועיים האחרונים, גברו הסיכויים לדחייה בהעלאת הריבית בארה"ב והסיכונים הבינלאומיים גברו. לכן, גם עלתה ההסתברות שבנק ישראל ינקוט במדיניות מרחיבה נוספת בעתיד".

 
נקודות מרכזיות 

ישראל

  • הריבית נותרה ללא שינוי, אך גברה ההסתברות למדיניות מרחיבה בעתיד.

  • יציבות באבטלה ביולי, ירידה קלה בשיעור ההשתתפות.

  • ביוני עליות בייצור התעשייתי ובפדיון ענפי המשק. ביולי המדד המשולב של בנק ישראל המשיך להתרחב.

  • יצוא השירותים ירד ביוני, לאחר עלייה דומה במאי.

 
בעולם

  • עלייה חדה בתנודתיות בשווקים הפיננסים.

  • מחיר הנפט ממשיך לרדת והפקת הנפט לעלות - בהובלת ערב הסעודית.

  • בסין סקטור התעשייה התכווץ בשיעור גבוה מהצפי, על פי האומדן הראשוני למדד מנהלי הרכש.

  • בארה"ב האינפלציה עלתה פחות מהצפי, בסיכום דיוני הריבית האינפלציה במוקד.

  • הסנטימנט העסקי בגוש האירו עלה בחודש אוגוסט, על פי האומדן הראשוני למדד מנהלי הרכש.

  • האינפלציה בבריטניה עלתה מעל לצפי.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x