עמותת "ידיד" ליועמ"ש הכנסת>>להוציא את הסעיפים הנוגעים לתחרות בשוק ההון מחוק ההסדרים

אנו חוששים שחקיקה מהירה תגרום ללקיחת אשראי בלתי נשלטת שתביא עשרות אלפי משפחות למעגל של עוני וחובות

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

"אנו חוששים כי אישור מהיר של רפורמות העוסקות בתחרות בשוק ההון תביא לכך שאוכלוסיות מעוטות הכנסה ובכלל זה בני מעמד הביניים הנמוך והבינוני יכנסו למערכת של התחייבויות כלכליות שלא יוכלו לעמוד בהן ומשם הדרך למערכת ההוצאה לפועל, לקריסת המסגרת הכלכלית והחיים אותם הכירו קודם לכן, תהייה קצרה ביותר", כך כתב הבוקר סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד במכתב ששיגר ליועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון, מכתב שהעתקים ממנו נשלחו ליו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין, ליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל וליו"ר ועדת  הכספים ח"כ משה גפני 

במכתבו לעו"ד ינון כתב מלמד כי "אחד מן הנושאים המרכזיים בהם עוסקת עמותת "ידיד" הוא "הדרה פיננסית של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות". בהקשר זה יצויין כי בנוסחו של חוק ההסדרים שיובא השבוע לשולחנה של הכנסת מופיעים מספר חוקים העוסקים ביצירת תחרות בשוק הבנקאות הישראלי תחרות אשר אם תופעל עלולה להגדיל את המצוקה הכלכלית של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות אלה המשתייכות לעשירונים 1-6 ואף למעלה מזה. מדובר בסעיף העוסק בהגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על ידי הקמת מאגר  מרכזי לנתוני  אשראי (עמוד 24 לחוק) וכן בסעיף העוסק בהגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי (עמוד 25 לחוק)"
"אנו סבורים", כותב מלמד "כי מדובר בשני נושאים כבדי משקל אשר השפעתם על החברה הישראלית ובמיוחד על אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות כבדה ביותר ולכן אסור לאפשר לדון בהם בצורה מהירה אשר יכולה להביא לנזקים שתיקונם יהיה כמעט בלתי אפשרי."

מלמד מציין למשל את העובדי ש"בכל הנוגע להגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי אנו אנו חוששים כי העברת החוק בצורה כה מהירה ומבלי שניתן יהיה לקיים בה דיון רציני ועמוק יביא לכלי שבאמצעותו יוכלו גופים פיננסים וצרכניים להעניק הלוואות לכל דורש, סליחה. לכל מי שהם רוצים גם אם הוא לא ממש צריך אותן. אוכלוסיות מעוטות הכנסה ובכלל זה בני מעמד הביניים הנמוך והבינוני יכנסו למערכת של התחייבויות כלכליות שלא יוכלו לעמוד בהן ומשם הדרך למערכת ההוצאה לפועל, לקריסת המסגרת הכלכלית והחיים אותם הכירו קודם לכן, תהייה קצרה ביותר. 

בכל הנוגע להקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי אני מבקש להפנות אותך לסיכומים שאליהם הגיעו, בכנסת הקודמת, נגידת בנק ישראל והמפקח על הבנקים והיו"ר לשעבר של ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ אבישי ברוורמן, בשיתוף עמותת "ידיד", ולפיהם לא יופעל מנגנון "תעודת הזהות הבנקאית" (דירוג האשראי) בטרם יחוקקו צעדים משלימים ומאזנים אשר יאפשרו לאוכלוסיית הלקוחות בסיכון לאשראי (מודרים פיננסית) לייצר לעצמה הסטוריית אשראי חיובית לצורך קבלת אשראי בריבית נמוכה ומאידך למנוע שימוש לא ראוי ולאורך זמן בנתוני אשראי אשר הכתם בו הם מכתימים לקוח שנקלע ל"תקלה כלכלית", אף חומר ניקוי, חזק ככל שיהיה, לא יוכל לנקות."

"אין מדובר ברפורמה פשוטה", נכתב ליועץ המשפטי של הכנסת. "יש לדון בה בהרחבה במסגרת הליך חקיקה רגיל ומוסדר. לאור זאת ובטרם נשקול מהלכים משפטיים ואחרים אנו פונים אליך בבקשה להמליץ ליו"ר הכנסת על הוצאת שני סעיפים אלה מחוק ההסדרים והעברתם לחקיקה בהליך החקיקה הרגיל.

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x