השוק משקף את התרחיש השלילי אבל אי-הוודאות הייתה טמונה גם לפני המפולת

 

 
 

אלה פריד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2015

בתקופה הקרובה  צפויה חברת  ENI, חברת האנרגיה השלישית בגודלה באירופה, להתחיל בקידוח אימות למאגר Zohr המצרי, המוערך על ידה בעד 30 TCF על –פי לפי סקר סיסמי ונתוני הבאר.

קידוח זה מצטרף לשורה של עתודות, הנמצאות במצרים, חלקן בידי חברות זרות, לרבות BG שבינתיים ממאנות לפתח אותן, בשל התהפוכות שעברה המדינה ומחירי הגז הנמוכים למשק המצרי.

מדוע אם כן נתפסה הודעת ENI  כאיום רציני כל כך עבור סקטור הגז הישראלי?

אף שעדיין מדובר בגילוי ראשוני ולא בתגלית במובן הרשמי, ללא ספק הגביר מאגר צור באופן  משמעותי את הסיכון לפיתוח מאגר לוויתן בטווח הקצר.ההסבר לכך טמון בסביבה העסקית המאתגרת לפיתוח מאגר יחיד  גדול היקף, בייחוד לאור אי-הוודאות ביחס ללקוח העוגן העיקרי הנחוץ לצורך גיוס המימון לפרויקט.
 
לקוח פוטנציאלי זה עבור לוויתן הינו מסוף LNG בבעלות חברת BG המועמד לרכוש 7.5 BCM   גז טבעי  בשנה מלוויתן . בתחילת השנה נרכשה BG על-ידי ענקית הנפט Shell ואנו הערכנו את סיכוי העסקה בהסתברות של -65%-60%, עוד לפני הגילו החדש במצרים.

נציין, כי בחלקו של מאגר לוויתן  נופלים בשלב זה מירב הסיכונים, למרות הפוטנציאל האדיר הטמון בו. להערכתנו, למרות השיפורים הצפויים במתווה שהתגבש,  הדחייה בפיתוח לוויתן ביחס לתכנית הפיתוח המקורית כמעט בלתי נמנעת - בשל קשיי המימון של פרויקטים מבוססי שינוע בסביבה העסקית הקיימת. כתוצאה מכך, אנו ממשיכים לסקר את מניית רציו בתשואת חסר.
 
בשלב זה נראה מפרסומים בתקשורת  כי קלאודיו דסקלצי, מנכ"ל ENI, מזכיר את אופציית היצוא של חלק קטן מהגז לחו"ל ומביע אופטימיות ביחס למימון. אמש נפגש דסקלצי נפגש עם הנשיא המצרי ועם ראש הממשלה לעדכן אותם על הגילוי. הרעיון לפתח את המאגר באמצעות חוזה עם מסוף מקומי נשמע הגיוני במצבה של מצרים, המשוועת לפיתוח, גם אם מדובר ביצוא של גז הנוגד את השקפת המדינה ביחס לשימור עתודות.כך שבשלב זה אי-הוודאות היא גבוהה, ולגבי כל אחד מהפרמטרים מדובר בהנחות בלבד.

המחירים בשוק והתרחיש השלילי:

אנו אומדים את מחיר המינימום בתרחיש השלילי – כלומר אובדן המסוף של BG עבור לוויתן כדלקמן: 240 –אבנר, 1284 דלק קידוחים ו-22 רציו. זאת בהתבסס על שווי של כ-3 מיליארד דולר ללוויתן בניכוי תמלוגים.מנגד,  תרחיש בהסתברות של כ-60% משקף אפ-סייד של כ-15% לשותפויות מקבוצת דלק. אנו ממליצים על רציו במשקל חסר בגלל הסיכון של חשיפה טהורה ללוויתן.ישראמקו היחידה בסקטור הגז שכמעט אינה נפגעת- כיוון שסיכויי החוזה עם UFG לטווח הקצר כמעט ואינם נפגעים.


שלום, אלה פריד, אנליסטית בכירה לסקטור הגז והאנרגיה בלאומי שוקי הון.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x