מניית ביג רושמת ביצועים טובים

 

 
 

ברורית פיין, לידר שוקי הון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2015

איך היה הדו"ח? ביג פרסמה דוחות טובים עם צמיחה הן בנכסים בארה"ב והן בנכסים בישראל. גידול של 8.8% בתזרים מנכסים זהים בארה"ב בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של 2.8% בתזרים מנכסים זהים בישראל. שיעור התפוסה בנכסים נותר גבוה, %100 בישראל ו92% בארה"ב. ה- FFO צמח בשיעור של 38%!!!

הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-164 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. עיקר הגידול הוא תוצאה של שערוך נכסי נדל"ן בארה"ב בסכום של 48 מ' $ כתוצאה מירידה בשיעור ההיוון בספרים .(0.3% של) האם הדוח מלמד על העתיד? ביג נמצאת בתנופה ייזום של מרכזים חדשים בישראל ורכישת מרכזים נוספים בארה"ב, דבר שבא לידי ביטוי ויבוא בעתיד בצמיחה בהכנסות החברה ובגידול ברווחיות. בשנה הקרובה צפויים שני פרויקטים נוספים להיכנס להנבה ולתרום לחברה, ביג צ'ק פוניט וביג פאשן ירכא. כמו כן, החברה רכשה ביולי קרקע בגלילות אשר עליה יוקם מתחם פאשן ביג גלילות ובנייני משרדים (הרחבה בהמשך). בנוסף, ביג פועלת לשינוי תב"ע למגורים בקרקע בקניאל.

בתחילת החודש ביג הודיעה כי היא ומגה אור הגישו יחד הצעה לרכישת נכסי גזית ישראל במשותף עם שני גופים מוסדיים, ככל הידוע פסגות והראל. נציין כי בעקבות השלמת ביג פאשן אשדוד, החשיפה של החברה לתחום מרכזי קניות מוטי אופנה עלתה מעט. בינתיים החברה ממשיכה לדווח על שיפור בפעילות בישראל והן בארה"ב ונערכת לפתיחה של מרכזי קניות נוספים.

מה לעשות עם המניה? מניית החברה נסחרת לאחר הרבעון ב- 1.04 על ההון העצמי. ההון העצמי של החברה משקף שיעור היוון בישראל של כ- 8% וכ- 6.2% בארה"ב, כאשר להערכתנו מדובר בשיעורי היוון שמרניים מאד בישראל. תשואת ה- FFO הנגזרת מהשוק גבוה עומדת על 9%. רמת המינוף של החברה אינה נמוכה (יחס חוב ל-Cap של 64% ) אולם נוכח איכות תיק הנכסים, אנו לא חושבים שמדובר בסיכון גבוה. לאור האמור, אנו ממשיכים להמליץ על המניה בתשואת יתר במחיר יעד של 230 ₪. נוסיף ונציין כי החברה מציגה גידול עקבי בכל הפרמטרים העיקריים וכי אנו סבורים כי הנהלת החברה נוקטת בצעדים נכונים לאורך שנים לשם יצירת ערך לבעלי מניותיה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x