השופט סולברג >> לא נגיע אל צדק חברתי על בסיס האינדיבידואליזם המצוי בשיח זכויות אדם

נאום בכנס לציון המחאה החברתית של 2011

 

 
שופט בית משפט עליון סולברגשופט בית משפט עליון סולברג
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2015

שופט בית המשפט העליון נעם סולברג דיבר אמש בכנס השנתי של מכון כתר לכלכלה והלכה: "המשפט אינו חזות הכל. לא נגיע אל צדק חברתי רק על בסיס האינדיבידואליזם המצוי בבסיס שיח זכויות אדם. יש צורך באחריות חברתית, בתחושה של מחויבות מצדו של היחיד כלפי זולתו, כלפי החברה וכלפי המדינה".

השופט נעם סולברג התייחס בדבריו בכנס למחאה החברתית של קיץ 2011: "זכויות האדם הן מתכון להצלחה ולשגשוג אינדיבידואליסטי תחרותי, אך התחרות איננה בין שווים. עקרון השוויון שאותו העלנו על נס, נותר לעיתים מבויש, כסיסמה התלויה על בלימה, מבלי "לספק את הסחורה".שיח זכויות הפרט לא יכול לשמש כשפה בלעדית. אנחנו שואפים לחירות עם אחריות לאחווה" "ישראל ערבים זה בזה".

"מחאה חברתית הקוראת להסטת משאבים לאומיים לדיור, להשכלה, לבריאות, לרווחה, אינה מספקת. "העם רוצה צדק חברתי", אך לא נגיע אליו רק על בסיס האינדיבידואליזם המצוי בבסיס שיח הזכויות. יש צורך באחריות חברתית, בתחושה של מחויבות מצדו של היחיד כלפי זולתו, כלפי החברה וכלפי המדינה. רק אז ניתן יהיה להגיע לצדק חברתי. שיח הזכויות מטמיע בקרב רבים תחושה כי תפקידה של המדינה לספק את כל מאוויינו, את כל צרכי אזרחי המדינה. וממילא, אם החובה- מהחל ועד כלה- מוטלת על המדינה, הרי שהפרט פטור מלדאוג לצרכי הזולת ולטובת החברה".

"המדינה לבטח חייבת. אין לחלוק על כך. אך חובת הצדקה מוטלת על כל אדם בהיותו אדם, להיות קשוב למצוקות הזולת ולצרכיו. צדקה של יחיד כלפי זולתו אינה גורעת מכבוד האדם. בהלכה היהודית אין מדובר רק במעשה של חסד. הלכה היא ש- "כופין על הצדקה". נחשוב גם על חובה, לא רק על זכות. על תפקידה של המדינה, אך גם על מחויבותו של הפרט לזולתו".

השופט סולברג דיבר במסגרת הכנס השנתי של מכון כת"ר, שעסק השנה בשמיטת כספים וחדלות פירעון. בהתאם לנושא, התקיים הכנס בסמוך לראש השנה ולסיום שנת השמיטה. הכנס עסק בשאלת יישום השמיטה בכלכלה המודרנית, וברלוונטיות שלה לשנת 2015. עוד עסק הכנס בשאלה האם וכיצד תורמת שמיטת כספים להקטנת פערי המעמדות בחברה, כיצד נכון לנהוג כלפי מי שמתקשים לפרוע חובות, והאם יש מקום להבחנה בין יחידים ותאגידים.

מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה ע"ש משה ומעטל הלר, שם לו למטרה לחבר את חיי המסחר והכלכלה המודרניים עם אוצרות הרוח שבעולמה של ההלכה היהודית. המכון קם מתוך אמונה כי תורת ישראל, בהיותה תורת חיים, יכולה וצריכה להיות מיושמת גם בחיי היום יום הכלכליים.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x