שר האוצר החליט על יישום התכנית לעידוד הצמיחה במשק

בעיקר על ידי קרנות שמעודדות עסקים בינוניים ומטה

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/09/2015שר האוצר, משה כחלון, החליט היום על יישום התכנית לעידוד הצמיחה במשק. לדבריו, ״אחד מתפקידנו החשובים הוא לעודד צמיחה במשק הישראלי. לכן אנו מציגים חבילת צעדים שתסייע להצמחת המשק הישראלי. אנו עושים זאת לאחר שהגשנו לכנסת תקציב מדינה ללא גזרות וללא הכבדות, תקציב שמביא בשורה אמיתית לאזרחי ישראל".

הצעדים לעידוד הצמיחה הם:
 • ערבויות לחברת "אשרא" - הרחבת ערבויות המדינה ליצואנים בסך 800 מיליון דולר נוספים.

 • שיפור תנאי התכנית לעידוד היצוא על ידי המבטחים הפרטיים - 300 מיליון דולר באמצעות העמדת כתב הערבות ישירות לבנקים.

 • ערבויות ביצוע - מתן ערבות מדינה בסך 50 מיליון דולר לערבויות של יצואנים במכרזים. כך יפחתו היקף הבטוחות שנדרשות מיצואנים הניגשים למכרזים בחו"ל.

 • הקמת קרן הלוואות חדשה לעסקים קטנים ובינוניים - הקרן החדשה תחליף קרן שפעילה כיום. מקורותיה יהיו כספי הגופים המוסדיים והבנקים. סכום הערבות יעמוד על 600 מיליון ש"ח. בקרן מתוכנן להיות מסלול הלוואות ליצואנים, שיאפשר להם לקבל הלוואות בשיעור מוגדל של עד 12%  מהמחזור, לעומת 8% מהמחזור לעסקים שאינם יצואנים.

 • הגדרת מסלול הלוואות ייעודי לחקלאים - קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, שתאפשר לחקלאים ליהנות משיעור ערבות מדינה מוגדל להלוואות, 85% במקום 70%. חקלאים יצואנים יוכלו לקבל הלוואות בשיעור מוגדל של עד 10% מהמחזור, (במקום 8% מהמחזור במקרה הכללי). למסלול יועד תקציב של 20 מיליון ש"ח שימונף להלוואות בסך 200 מיליון ש"ח.

 • קרנות הון צמיחה - שר האוצר החליט להאיץ את הקמת הקרן שתנוהל על ידי המגזר העסקי ותשקיע בחברות מטרה (ללא היי-טק, נדל"ן ופיננסים), לטווח בינוני-ארוך (עד 10 שנים), בדומה לקרן Private Equity. לקרנות יועמד תקציב של 225 מיליון ש"ח שימונף להלוואות בסך של עד 900 מיליון ש"ח.

 • יישום המלצות של הועדה לבחינת חוק עידוד השקעות הון:

 • שינויים בתנאי המסלול המועדף המיוחד לשם הגברת הפעילות בישראל של חברות רב לאומיות גדולות.

 • עידוד פעילות IP (קניין רוחני) בישראל על ידי התאמת החוק לחברות עתירות ידע.

 • הגברת ביצוע פעילות פרואקטיבית למשיכת חברות רב לאומיות.


 • האצת חיבור מפעלים לגז טבעי במסגרת התכנית הכלכלית:

 • הסדרת הרגולציה לחיבור מפעלים - מודל רגולטורי חדש למתן אישורים מהירים.

 • הסרת חסמים להנחת רשת החלוקה - ייעול ההליכים תוך קיבוע לוחות זמנים ומתן פטור מהיתר בנייה.

 • הסדרת נושא מימון ההמונים - (Crowdfunding) יאפשר את גיוון מקורות המימון לחברות טכנולוגיות, כחלק מהמלצות הוועדה להשקעות בהיי-טק בבורסה.

 • מתן אפשרות לנותני אשראי חוץ בנקאיים להנפיק אג"ח-  יאפשר מימון קל יותר של עסקים והשקעות.

 • האצה מחודשת של קטר ההייטק:

 • עידוד גיוס הון באמצעות הנפקה בבורסה, כחלק מהמלצות הוועדה להשקעות בהיי-טק בבורסה.

 • צעדים להגדלת היצע המהנדסים.

 • קידום תחום הסייבר בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה ומטה הסייבר.

 • הקמת הרשות לחדשנות טכנולוגית.

 • קידום חוק האנג'לים לעידוד השקעות בחברות טכנולוגיות צעירות.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x