נשיא לשכת סוכני הביטוח >> הצעת המפקחת על הביטוח למתן פטור משיווק פנסיוני לגופים מוסדיים מהלך חסר אחריות

לשכת סוכני הביטוח בעימות חזיתי עם המפקחת, במכתב לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים תוקף יו"ר לשכת סוכני הביטוח בחריפות את המפקחת על שוק ההון

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/10/2015

במסגרת הרפורמה בביטוח הפנסיוני שהנה חלק מחוק ההסדרים, מבקשת המפקחת על הביטוח  דורית סלינגר לפטור את הגופים המוסדיים מהליך שיווק פנסיוני למבוטחיהם, זאת כאשר המבוטח פונה אליהם מיוזמתו. 

ברצוני להסב את תשומת לבך לעיוות שמהלך שכזה עלול ליצור. כאשר לקוח פונה לסוכן או לגוף מוסדי, מחובתם המקצועית והמוסרית לספק לו הליך שיווק פנסיוני כדי להתאים לו את המוצר הטוב ביותר. העובדה שלקוח פנה באופן ישיר לגוף מוסדי לא פוטרת את החברה מחובה זו, בדיוק כפי שעושה סוכן ביטוח עם מבוטחיו – כל אופציה אחרת רק תסב נזק למבוטח. 

פנסיה איננה עוד מוצר צריכה אשר רוכש האזרח במכולת או בסופרמרקט, פנסיה הנו העתיד הפיננסי של כל אחת ואחד מאזרחי ישראל. ההתייחסות לרכישת מוצר פנסיוני בקלות ראש, ללא מסמך הנמקה או תהליך שקוף ורציני על ידי הגופיים המוסדיים הנה איוולת ופגיעה בציבור המבוטחים.

במסגרת הדיונים הארוכים שקיימנו עם צוות הפיקוח על הביטוח בנושא מסמך ההנמקה החדש (אשר תחילתו מה-1.7.2016) הועלתה סוגיה זו על ידנו. יש לציין כי הפיקוח הצדיק את טענותינו, לאור מחקרים שנעשו, והגיע למסקנה שהאוריינות הפיננסית של רוב ציבור המבוטחים לוקה בחסר, וכי אין לו את הידע הנדרש לקבל החלטות מסוג זה ללא הכוונה מקצועית. לכן אנו חוזרים וטוענים כי אין מקום לוותר על השיווק הפנסיוני (לשום לקוח ביטוחי), גם אם הלקוח פונה לסוכן הביטוח או לגוף המוסדי ומבקש מוצר פיננסי מסויים. 

לאור זאת, תמוהה העובדה שהפיקוח מבקש בכל זאת לאפשר פטור שכזה לפלח מסויים בלבד של ציבור המבוטחים בביטוח פנסיוני. פטור מהליך שיווק פנסיוני לגוף מוסדי, הוא צעד רגולטורי אשר יוצר אפליה בין מבוטח שפנה מיוזמתו לגוף מוסדי ובין מבוטחי סוכני הביטוח. גם אם לקוח החליט לוותר על סוכן ופנה לחברת ביטוח מיוזמתו, עליו לעבור הליך שיווק פנסיוני מסודר על ידי משווק פנסיוני שכיר של הגוף המוסדי, וזאת למען הבטחת עתידו הפיננסי. 

בתוך כך, אנו רואים בדאגה רבה את כוונת הפיקוח ומבקשים את התערבותך בסוגייה זו. העובדה שלקוח פנה מיוזמתו לגוף מוסדי אינה מסירה מהחברה את האחריות לעתידו הפיננסי של המבוטח ולגילוי נאות. 

על מנת להבהיר את חשיבותו של הליך שיווק פנסיוני עבור המבוטח, אבקש לפרט את עיקריו:
1. דליית ההיסטוריה הביטוחית של הלקוח מהמסלקה הפנסיונית על ידי איש המקצוע. 
2. ראיון של הלקוח על מנת ללמוד את צרכיו ומה ברצונו להפיק מהביטוח הפנסיוני. 
3. ביצוע התאמה של המוצר לרקע הביטוחי של המבוטח ולצרכיו. 
4. העלאת תהליך השיווק הפנסיוני על הכתב באמצעות מסמך הנמקה, בו מוסבר טיב התאמת המוצר למבוטח.
5. חתימת הלקוח ואיש המקצוע על מסמך ההנמקה, מה שמבהיר שהלקוח מבין את התהליך שנעשה ואת ההחלטה הגורלית שקיבל. 

מאחר והפיקוח על הביטוח טוען בעצמו כי ציבור המבוטחים אינם מבינים מספיק בנושא הביטוח ופיננסים, חזקה דעתנו כי כל אזרח במדינת ישראל חייב לעבור הליך שיווק פנסיוני, ובירור צרכיו הפיננסיים על בסיס סעיף 12 לחוק הייעוץ הפנסיוני. לחברות הביטוח יש אחריות מקצועית על עתידם הפיננסי של מבוטחיהן, גם אם אין למבוטח איש מקצוע שייצג אותו כפי שעושה סוכן ביטוח. 

הסרת אחריות זו מהגופים המוסדיים תיצור אפלייה חמורה בין מבוטח המיוצג על ידי סוכן ביטוח, ומבוטח המתנהל באופן ישיר מול החברה. אני מפציר בך למנוע מצב אפשרי זה, ולוודא כי כלל המבוטחים באשר הם יזכו להגנה מקצועית ופיננסית נאותה. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x