ועדת הכלכלה תקים ועדת משנה לבחינת המחסור במזון בחגים ותמשיך לדון ברפורמה להאצת חיבור מפעלים לגז טבעי וברפורמה בענף הפטם

 

 
איתן כבל ראש הוועדהאיתן כבל ראש הוועדה
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2015

הוועדה תחל לדון גם ברפורמה להגברת התחרות בשוק האשראי; תעסוק בעיכוב יישום החלטת הממשלה להפחית נטל רגולטורי מעל עסקים כחלק מהמאבק ביוקר המחייה, ותציין את יום הדיור בדיון להחלת דין רציפות על הצעה שתחייב את חברות הדיור הציבורי להנגיש מידע לציבור
יום שני, י"ג בחשון תשע"ה, 26 באוקטובר 2015
בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את פרק ה' מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) – הפרק העוסק בתיקוני חקיקה שנועדו להקל על חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי. בפתיחת הדיונים בהצעה הזכיר יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני), כי הוועדה הרבתה לעסוק 

בנושא לאחרונה, ובדיון שקיימה בעניין התברר שהקשיים הבירוקרטיים גורמים לעיכוב של שנים בחיבור המפעלים. בעקבות זאת דרש ח"כ כבל, בדיון שהתקיים השבוע, שיוצג לוועדה לוח זמנים ברור של הליך קבל האישורים לצורך חיבור המפעלים – והזהיר כי אם לא יהיה לו"ז ברור שכזה החוק יהפוך לאות מתה. 

בשעה 12:30 תתקיים הפסקה והדיון יתחדש בשעה 13:00.
יום שלישי, י"ד בחשון תשע"ה, 27 באוקטובר 2015
בשעה 09:30 – לבקשת חברי הכנסת רועי פולקמן (כולנו), דוד ביטן (הליכוד) וקארין אלהרר (יש עתיד), הוועדה תדון באי יישום החלטת הממשלה להפחית את הנטל הרגולטורי. חברי הכנסת מציינים בי בדיוק לפני שנה, ב-22 באוקטובר 2014, התקבלה החלטת ממשלה לפיה על מרץ 2015 יכינו משרדי 

הממשלה תוכנית חומש להפחתת 25% מעלות הבירוקרטיה ומספר רגולטורים יהיו מחויבים לבצע תוכנית עד סוף מרץ. "בפועל אף משרד לא פרסם תוכנית וחלקים אף לא החלו בהליך של דו שיח עם המגזר העסקי", כתבו חברי הכנסת והוסיפו: "העודף הרגולטורי בישראל מגולם בין השאר במחירים לצרכן, והפחתתו צפויה 

להביא לירידה ביוקר המחייה". הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.
בשעה 10:50 – הוועדה תדון בהצעת היו"ר כבל להקים ועדת משנה לבחינת הגורמים למחסור במזון בתקופת החגים, בראשה צפוי לעמוד ח"כ עיסאווי פריג' (מרצ). לפני כשבועיים קיימה הוועדה דיון מיוחד בנושא, בניסיון להבין מה גרם למחסור כדי למנוע מקרים דומים בעתיד. לנוכח העובדה שבתום הדיון הוועדה 

לא הצליחה לקבל תשובות החליט היו"ר כבל להטיל על ח"כ פריג' לעמוד בראש צוות שיכין דוח מסודר על הכשלים שהובילו למחסור, וכעת תוקם ועדת משנה לעניין זה.
בשעה 11:00 – הוועדה תחל להכין לקריאה שנייה ושלישית את פרק ד' מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) – העוסק ברפורמה בענף הפטם (גידול עופות למאכל). ההצעה נועדה לבטל את התכנון בענף ולמנוע מהמגדלים בענף לבצע קרטל שעלול לגרום לעליית מחירים. בדיון ראשון שקיימה 

הוועדה בנושא השבוע הייתה התנגדות לרפורמה מקיר לקיר, הן מצד החקלאים, חברי הכנסת וארגוני סביבה וצער בעלי חיים. עם זאת היו"ר כבל הבהיר כי הוא מתכוון לקדם את ההצעה, אך לעשות זאת בהסכמה בין הצדדים. הוא הבהיר כי הוועדה דואגת בראש ובראשונה לצרכנים, אך לא על חשבון דריסת החקלאים.
בשעה 13:00 – הוועדה תציין את יום הדיור בכנסת ותדון בהחלת דין רציפות על ההצעה של ח"כ דב חנין, וחברי כנסת נוספים, לתקן את חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי על מנת להנגיש מידע לציבור. כמו כן תדון הוועדה במצב הדיור הציבורי. לפי ההצעה, חברות הדיור הציבורי יחויבו לשלוח לשוכרים דיווח חצי 

שנתי, בשפה ברורה ופשוטה, שיכלול פירוט החיובים והתשלומים ששילמו ומידע על חובות ואופן חישובן. כמו כן יכלול הדיווח מידע נוסף על החלטות שהתקבלו בעניינם של הזכאים לדיור ציבורי, האפשרויות העומדות לרשותם לערער על ההחלטות ועוד. בכנסת הקודמת אישרה הוועדה את ההצעה לקריאה ראשונה, וכעת, 

כאמור, תדון הוועדה בהצעה להחיל עליה דין רציפות. הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.
יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ה, 28 באוקטובר 2015
בשעה 09:30 – הוועדה תחל להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק נתוני אשראי, שנועדה להגביר את התחרות בשוק האשראי, בעיקר למשקי הבית ולעסקים קטנים. לפי ההצעה יוקם מאגר שיכלול נתונים חיובים ושליליים על משקי בית ועסקים קטנים, כדי ליעל את ניהול הסיכונים בענף האשראי ולהגביר 

את התחרות בו.
יום חמישי, ט"ז בחשון תשע"ה, 29 באוקטובר 2015
בשעה 09:30 – הוועדה תמשיך להכין לקריאה שנייה ושלישית את פרק ה' מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) – הפרק העוסק בתיקוני חקיקה שנועדו להקל על חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן 
כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי 
במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד 
שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x