האם הנפט ימשיך בירידה ומה יעד המחיר, השוקים עולים, האם יש שינוי בתחזית?

ה-S&P500 ות"א 25 בתיקון מעלה במגמה יורדת

 

 
 

בועז אילון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2015

נפט, שער אחרון: 47.97$

בגרף ארוך הטווח ניתן לראות את העלייה מרמות של 20$ שהתרחשה אחרי שנת 2000. בשנת 2008 היו תנודות גדולות במחיר כאשר מחיר הנפט זינק עד 140$ במחצית הראשונה של השנה אבל נפל עד 40$ בסופה.
 
להלן גרף ארוך טווח של הנפט

כאשר שבר הנפט את התמיכה ברמת ה-104$ באמצע שנת 2014 הוא ירד בצורה חדה עד לשפל של 47$ בתחילת 2015. לאחר תיקון מעלה, חזר הנפט לרדת ובסוף אוגוסט שבר שפל נמוך יותר כשהוא נוגע ב-42.5$

להלן גרף של מחיר הנפט לחצי השנה האחרונה

המגמה השלילית צפויה להמשיך אבל בינתיים נוצרה תמיכה ברמת ה-47.5$ ששבירה שלה מטה תאשר את החזרה למסלול היורד ובסבירות גבוהה תביא אחריה שבירת שפל נמוך יותר של המחיר.
יעד המחיר הוא 40$ תוך שלושה חודשים מהיום

מדד ת"א 25, מחיר אחרון: 1545.29

פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.67% והוא מרמז על עליית מדד ת"א 25 ל-1555. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1545.97. למרות שפער הארביטרג' הוא רק 0.67% סביר שמדד ת"א 25 יעלה ל-1560 לפחות.מתחילת השנה ועד לסגירה של יום חמישי עלה מדד ת"א 25 ב-5.48%, ת"א 75 עלה ב-2.59% ומדד היתר 50 עלה ב-17.56%.

להלן גרף מדד ת"א 25 לשנה האחרונה

אנו נמצאים בגל עולה שעשוי להמשך עד 1630 נקודות אבל לא סביר שיגיע עד לשם. נקודת ההנחה היא שהשוקים שליליים ושהחלה מגמת הירידה למרות שפגשנו רק סימן שלילי ראשון ולא מבנה מלא של שוק יורד. אני מסתכן בהערכת ירידה ללא קבלת כל האישורים גם מכיוון שהשוקים עולים כבר יותר משש שנים ואמורים לסיים את העלייה המחזורית וגם כי כאשר יתקבלו האישורים לשוק יורד, שוקי המניות יהיו כבר ברמות נמוכות הרבה יותר ועלול להיות נזק גדול למי שירצה לצאת. בתחזיות הקודמות המלצתי למי שמנסה לתזמן את השוק, (לא למי שמחזיק מניות לאורך זמן) לפעול בהדרגה- לבצע מכירות של חלק מהתיק ולהמשיך למכור אם וכאשר יתקבלו אישורים נוספים למגמת הירידה. 

כדי להגיד שהמגמה ארוכת הטווח התהפכה לשלילית יש לראות שתי נקודות שפל יורדות ושתי נקודות שיא יורדות אבל בינתיים יש לנו רק שפל נמוך יותר. כדי לקבוע שהמגמה התהפכה, יש להמתין לעלייה כדי לוודא שהקונים לא יגרמו לשבירת רמת השיא הקודמת ב-1729 נקודות. האישור לאי שבירת שיא ולשינוי המגמה יתקבל רק כאשר יעבור זמן ותשבר רמת השפל שנוצרה ב-1469. רק שבירת הרמה הזו מטה, ובתנאי שלא נשבר שיא גבוה יותר ושזה יקרה בעוד חודש לפחות(כך שהירידה לא תהיה חלק מהגל היורד הנוכחי) תאשר את שינוי המגמה ארוך הטווח. בירידות של חודש ספטמבר נשבר שפל נמוך יותר במדד ת"א 25 לעומת המדדים בחול שלא שברו שפלים חדשים בירידה של ספטמבר. לאור זאת, מדד ת"א 25 מראה חולשה יחסית.

התיקון מעלה במדד ת"א 25 יכול להגיע עד ל-1630 נקודות. 

בהנחה שיתווספו איתותים נוספים שיאשרו את מגמת הירידה, יעד המחיר ארוך הטווח הוא 900 במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017.

מדד האס אנד פי 500, שער אחרון 2076

מדד האס אנד פי 500 רחוק ב-2.7% בלבד משיא כל הזמנים והמבחן לשינוי המגמה הוא האם ייפרץ השיא ברמת 2135 נקודות. הדאו ג'ונס והנאסדק רחוקים בכ-4% מהשיאים שלהם. הנאסדק 100 רחוק רק באחוז וחצי מהשיא 

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשנה האחרונה

כדי להחזיק בתחזית השלילית על האס אנד פי 500 לעבור את מבחן נקודות השיא והשפל ולא לעלות אל מעל לשיא הקודם. אם אני צודק בתחזית השלילית, זה הזמן בו הכסף החכם ממשיך לצאת. כל עוד לא נשבר שיא, יעד המחיר הוא 1100 נקודות ברבעון הראשון של 2017. אם יישבר שיא חדש נבחן קביעת יעדי מחיר כלפי מעלה. 

בעז אילון מנכל ובעלים של בית השקעות תטא
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x