החודש מניות חברות התקשורת וחברות הנפט והגז עלו בכ-16%-12%

מחזור שיא יומי באג"ח חברות – 8.4 מיליארד שקל | סקירה חודשית של הבורסה

 

 
 

נורית דרור
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2015

שוק המניות 
 • המסחר במניות בתל-אביב באוקטובר הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

 • מדד ת"א-25 עלה בכ-5.5% באוקטובר, לאחר ירידה חדה של כ-14% מאמצע אוגוסט, וכעת הוא גבוה בכ-7.4% מהרמה בה היה בתחילת השנה. 
 • במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש עליות שערים של עד כ-5%, להוציא את מדד ת"א-תקשורת שזינק החודש בכ-16% והוא בולט בעלייה של כ-22% מתחילת השנה, ומניות חברות ושותפויות הנפט והגז שעלו בכ-12% באוקטובר ובכ-1% בלבד מתחילת השנה.  

יצוין כי מדד יתר-50 שעלה החודש בכ-0.8% בלבד, השלים עלייה של כ-18.4% מתחילת השנה, ואילו מדד ת"א-ביומד שעלה החודש בכ-1.2% בולט לשלילה בירידה של כ-16% מתחילת השנה.

 • מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) באוקטובר הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, לעומת   כ-1.5 מיליארד שקל בחודשיים הקודמים. מתחילת השנה הסתכם המחזור היומי בכ-1.4 מיליארד שקל, גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. 

 • מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל ביום באוקטובר, בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה וגבוה בכ-11% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
 • חברת הביומד האמריקאית מנקיינד שמניותיהן נסחרות ב-NASDAQ ביצעה רישום כפול – מניותיה החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-28 באוקטובר, והן יצורפו ב-15 בנובמבר למדדי ת"א-100, ת"א-75, ת"א טק-עילית, ת"א-ביומד, ות"א-בלוטק. 

כיום נסחרות בת"א 55 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

 • באוקטובר גויסו בשוק המניות כ-150 מיליון שקל:

 • כ-30 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת של מניות.  כ-24 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הנדל"ן דמרי בהנפקת מניות לציבור.

 • כ-120 מיליון שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות של מניות. כ-80 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י החברה הדואלית ביוטיים שהקצתה מניות למנפיקי תעודות סל ערב כניסתה למדדי הבורסה, וכ-29 מיליון שקל גויסו ע"י פנינסולה בהקצאה ל"מיטב-דש".

 • מתחילת 2015 גויסו בשוק המניות כ-3.9 מיליארד שקל, כאשר כמחצית הסכום השנה גויס ע"י חברות הנדל"ן.  
שוק איגרות החוב והמק"מ
 • המסחר בשוק איגרות החוב באוקטובר התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

 • באוקטובר עלו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בכ-1.2%, לאחר שנותרו כמעט ללא שינוי מתחילת השנה. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו בכ-0.9% באוקטובר, והשלימו עלייה של כ-3.7% מתחילת השנה.

 • איגרות חוב חברות צמודות מדד שעלו בכ-0.8% באוקטובר, עלו בכ-1.4% מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) עלה החודש בכ-1.1%.

 • מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר, הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, עלה בכ-0.7% באוקטובר ועלה בכ-3.2% מאז השקתו.

 • איגרות חוב חברות צמודות המט"ח שעלו החודש בכ-0.6%, חרף החלשות הדולר בכ-1.4% ביחס לשקל, השלימו עלייה של כ-5.4% מתחילת השנה. 

 • באוקטובר נבלמה הירידה במחזורי המסחר, שהחלה ביוני, ומחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-3.9 מיליארד שקל באוקטובר, לעומת כ-3 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בכל שנת 2014.

 • מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-3.7 מיליארד שקל באוקטובר, לעומת כ-2.9 מיליארד שקל בחודש הקודם, ובכ-4 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה – בדומה למחזור הממוצע בשנה הקודמת.

 • ביום רביעי, ה-14 באוקטובר, ערב העדכון החצי-שנתי של מדדי התל-בונד, נקבע מחזור שיא במסחר באגרות חוב כ-11 מיליארד שקל בבורסה, מתוכם כ- 8.4 מיליארד שקל באג"ח חברות.

 • המחזור היומי במק"מ ירד והסתכם בכ-435 מיליון שקל באוקטובר, נמוך במקצת מהמחזור בחודש הקודם. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-515 מיליון שקל – נמוך בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. 

 • באוקטובר גייס האוצר ברוטו כ-3.2 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-73% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-27% באמצעות אג"ח צמוד מדד. 
החודש לא נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-3.2 מיליארד שקל באוקטובר, ולכ-7 מיליארד שקל מתחילת השנה.

 • באוקטובר נמשכו הגיוסים הערים ע"י הסקטור העסקי והסתכמו בכ-5.4 מיליארד שקל:
 • כ-5.1 מיליארד שקל גויסו ב-13 הנפקות של אג"ח לציבור, 77% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה, וכ-23% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד. 
בין המנפיקות החודש חברת הנדל"ן הזרה קופרליין העוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב, שביצעה  הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב, וגייסה כ-339 מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה. 

בלטו בגודלן החודש הנפקות ענק שביצעו בנק מזרחי טפחות (1.3 מיליארד שקל) וחלל תקשורת (1 מיליארד שקל).

 • כ-0.1 מיליארד שקל גויסו בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים.

 • כ-0.2 מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות פרטיות של נע"מ (ניירות ערך מסחריים) למשקיעים מוסדיים ע"י הבנקים פועלים ודיסקונט במסגרת נ.ש.ר.

 • בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-49 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ-2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים (- רצף מוסדיים ונ.ש.ר). 

נתונים עיקריים – ריכוז

 

(במיליוני שקלים(

2014

1-10/2014

1-10/2015

מחזור מסחר יומי

(בבורסה ומחוצה לה)

 

מניות (כולל תעודות סל)

1,213

1,166

1,414

 

אג"ח (כולל מכשירים פיננסים)

4,245

4,193

4,303

גיוס הון בתל-אביב

מניות(1)

7,613

6,636

3,904

 

אג"ח חברות (2)

57,754

46,665

51,008

 1. כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל. 

 2. כולל איגרות חוב חברות, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות. כולל גיוס ממוסדיים בחו"ל;  לא כולל מכשירים פיננסים. 

שוק הנגזרים

 • באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-193 אלף יחידות ביום בממוצע באוקטובר, לעומת כ-220 אלף יחידות ביום בחודש הקודם. המחזור מתחילת השנה באופציות על מדד ת"א-25 מגיע לכ-208 אלף יחידות ביום, גבוה במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2014.  
באופציות השבועיות על מדד ת"א-25 חלה ירידה מתונה יותר בפעילות, והמחזור היומי בהן הסתכם בכ-39 אלף יחידות באוקטובר לעומת כ-42 אלף יחידות בחודש הקודם וגם בממוצע  מתחילת השנה.

 • באופציות הדולריות נסחרו כ-59 אלף יחידות ביום בממוצע באוקטובר, לעומת כ-76 אלף יחידות ביום  בחודש הקודם. המחזור מתחילת השנה באופציות הדולריות מגיע לכ-66 אלף יחידות ביום - גבוה בכ-28% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.  
תעודות סל 

 • בשוק תעודות הסל לא הונפקו באוקטובר תעודות סל חדשות. כיום נסחרות בבורסה 640 תעודות סל, ביניהן 23 תעודות מטבע. 
 • מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-358 מיליון שקל באוקטובר, היה נמוך בכ-22% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-468 מיליון שקל  בממוצע מתחילת 2015, גבוה בכ-30% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת. 

המחזור בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-28% מהמחזור הכולל במניות באוקטובר וכ-33% בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-30% בממוצע בשנת 2014.

 • מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע הסתכם בכ-183 מיליון שקל באוקטובר, נמוך במעט מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם 
בכ-336 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, גבוה בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת. 

המחזור בתעודות סל על מדדי אג"ח היווה כ-13% בלבד מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתיות באוקטובר, בגלל הזינוק במחזורים באג"ח חברות ערב עדכון מדדי התל-בונד, והיווה כ-30% בממוצע מתחילת 2015 לעומת  כ-28% בממוצע בשנת 2014.

 • הציבור מכר תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו באוקטובר, ובסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, ולאחר מכירות נטו בסך כ-1.2 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.

 • באוקטובר רכש הציבור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר רכישות נטו בסך כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם. רכישות הציבור בתעודות סל אלה מסתכמות בכ-2.6 מיליארד שקל מתחילת השנה, וזאת לאחר רכישות ענק בסך כ-7.4 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2014. 
 • באוקטובר רכש הציבור תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, לאחר פעילות מאוזנת מתחילת השנה, ורכישות בסך כ-4.1 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014.

 • הציבור מכר באוקטובר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, ומתחילת השנה מכר הציבור תעודות מטבע בסכום ענק בהיקף של כ-13.9 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014. 

קרנות נאמנות

 • בקרנות האג"ח התמתנו הפדיונות באוקטובר והסתכמו בכ-1 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-2.2 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם. סך הפדיונות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-4 מיליארד שקל מתחילת השנה, וזאת לאחר שקרנות אלה בלטו בשנת 2014 ביצירות נטו בסכום ענק של כ-28 מיליארד שקל. 

 • בקרנות הכספיות התגברו הפדיונות נטו והסתכמו בכ-1 מיליארד שקל באוקטובר, לאחר פדיונות בסך כ-0.3 מיליארד שקל בחודש הקודם. קרנות אלה בולטות בפדיונות ענק בסך כ-24.5 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר פדיונות נטו בסך כ-7.4 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.  

 • בקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו הפדיונות בכ-0.3 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם. קרנות אלה עדיין מובילות ביצירות בסך כ-2.2 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, לאחר יצירות נטו בסך כ-8.3 מיליארד שקל בכל שנת 2014.

 • בקרנות המנייתיות ובקרנות השקליות לא נרשמה פעילות מהותית באוקטובר. סך היצירות בקרנות המנייתיות מתחילת 2015 מגיע לכ-1.2 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בשנת 2014, וסך הפדיונות נטו בקרנות השקליות מתחילת השנה מגיע לכ-2.2 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2014.

הבורסה משנה את המדרגות להגשת פקודות במסחר באופציות

החל מ-1 בנובמבר שונו מדרגות הגשת הפקודות במסחר באופציות בכל נכסי הבסיס. השינויים יאפשרו הקטנת עלויות עסקה ובכך, ויגדילו את הסבירות למפגש בין פקודות קניה ומכירה.
המדרגות להגשת פקודות באופציות נקבעו לפני שנים רבות. גודל המרווח בין מדרגת מחיר אחת למדרגה העוקבת הוא פרמטר קריטי בהחלטה של סוחר האם להגיש פקודה – למשל, מדרגת מחיר גדולה מידי עלולה להפוך עסקה ללא כדאית עבור אחד הצדדים לה. לפיכך, יש חשיבות רבה לקביעת גודל אופטימלי למדרגות המחיר.
הקטנת המדרגות בפרמיות הנמוכות (20 ₪– 100 ₪) והגבוהות (מעל 2,000 ₪) תגדיל את הסבירות למפגש בין פקודות קניה ומכירה ולפיכך הנה בעלת פוטנציאל להגדלת הסחירות. 

בהתאם לכך, הוחלט לבצע מספר שינויים כלהלן:

שינוי מדרגות המחיר

ביטול מדרגת המחיר של 20 ש"ח (עבור אופציות שמחירן מעל 2,000 ש"ח) ושינוי המדרגות להגשת פקודות, כמפורט להלן:

 • עד 20 ש"ח – מדרגת ציטוט של 1 ש"ח (ללא שינוי;(

 •  100-20 ש"ח - מדרגת ציטוט של 2 ש"ח (במקום 5 ש"ח, כיום);

 • 200-100 ש"ח - מדרגת ציטוט של 5 ש"ח;

 • מעל 200 ש"ח – מדרגת ציטוט של 10 ש"ח.

 

 

אוקטובר 2015

1-10/2015

 

ערך שוק (מיליארדי שקלים)

 

 

 

א. מניות והמירים (ללא תעודות סל)

832.0

 

 

ב. איגרות חוב (ללא מכשירים פיננסים) 

830.7

 

 

ג. מילווה קצר מועד

118.0

 

 

מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)*

 

 

 

א. מניות והמירים (כולל תעודות סל)

1,301

1,414

 

ב. איגרות חוב (כולל מכשירים פיננסים)

3,850

4,303

 

ג. מילווה קצר מועד

435

515

 

נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות)

 

 

 

א. אופציות וחוזים על מדד ת"א-25

193

208

 

ב. אופציות וחוזים על מט"ח

61

70

 

גיוס הון וחברות חדשות

 

 

 

א. מספר מנפיקות מניות "חדשות" בבורסה (IPO)

0

2

 

ב.  היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים)

 

 

 

ב.1. מניות והמירים**

221

5,036

 

               מזה: גיוס הון בישראל

153

3,904

 

ב.2. איגרות חוב חברות**

5,443

51,008

 

              מזה: איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים"

200

2,041

 

ב.3 מכשירים פיננסים

0

173

 

ב.4. איגרות חוב ממשלתיות ברוטו

3,230

32,506

 

ב.5. איגרות חוב ממשלתיות נטו

3,230

7,110

 

שינוי נומינלי במדדי שערים

 

 

 

א. ת"א-25

5.5%

7.4%

 

ב. ת"א-75

3.6%

1.6%

 

ג. "יתר"

2.6%

18.8%

 

ד. ת"א טק-עילית

5.8%

5.3%

 

ה. איגרות-חוב ממשלתיות

0.9%

2.3%

 

ו.  תל בונד-60

0.7%

0.4%

 

מספר חברות שמניותיהן רשומות

459

 

גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים)

2,108-

27,429-

 

א. קרנות מניות

129

1,246

 

ב. קרנות איגרות חוב

1,043-

4,120-

 

ג. קרנות שקליות

108

2,237-

 

ד. קרנות כספיות

1,014-

24,493-

 

ה. קרנות חו"ל

287-

2,201

 

ו. קרנות שונות

1-

26-נורית דרור, יחידת המחקר,הבורסה לניירות ערך 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x