קשרי תעופה מדווחת הרווח הנקי ברבעון השלישי צמח ל 4.6 מיליון דולר

ההכנסות עלו בכ- 34% לכ- 87.9 מיליון דולר

 

 
יורם מוטעי מנכל קשרי תעופהיורם מוטעי מנכל קשרי תעופה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2015

לדברי יורם מוטעי, מנכ"ל הקבוצה : העלייה בכל הפרמטרים המשמעותיים הינה תוצאה של אסטרטגיה אשר התבססה על כניסה ליעדים חדשים ופיתוח סגמנטים נוספים, לצד התאמה לביקושים בשוק באמצעות הקטנת ההתחייבויות בהזמנת טיסות בתקופת החורף והאביב והגדלת מספר הטיסות בתקופת הקיץ וחגי תשרי.
בשנת 2015 הצליחה החברה להמשיך את מגמת הצמיחה  ובתשעת החודשים הראשונים, מציגה החברה עלייה של כ- 13% במחזור הכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

קבוצת התיירות קשרי תעופה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של השנה עם גידול בכל הפרמטרים המשמעותיים.

הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו בכ- 34% לכ- 87.9 מיליון דולר, לעומת כ- 65.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  העלייה נבעה בעיקר מהגדלה מכוונת ומושכלת של התחייבויותיה של החברה בכל הנוגע למושבים בטיסות בתקופת הקיץ וחגי תשרי שהינן התקופות המשמעותיות מבחינה תיירותית, בהשוואה לחורף ולאביב. יצויין, כי בעוד חגי תשרי, הנחשבים לתקופה חזקה בענף, חלו השנה ברבעון השלישי והרביעי, בשנת 2014 חלו ברבעון הרביעי של השנה.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי טיפס בכ- 52% לכ- 12 מיליון דולר, לעומת כ- 7.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה לכ- 13.6% , לעומת כ- 12% ברבעון השלישי אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי עלה בכ- 84% לכ- 6.5 מיליון דולר, לעומת כ- 3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה התבטאה גם ברווחיות התפעולית שעלתה לכ- 7.4%, לעומת כ- 5.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון  השלישי עם גידול של כ- 120% ברווח הנקי שהסתכם בכ- 4.6 מיליון שקל, לעומת כ- 2.1 מיליון שקל אשתקד. 

השיפור בדוחות החברה ניכר גם בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אותם סיימה קשרי תעופה עם עלייה של כ- 13% בהכנסות לכ- 140.9 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה בכ- 156% לכ- 5.3 מיליון דולר והרווח הנקי טיפס לכ- 3.3 מיליון דולר, לעומת רווח של כ- 614 אלף דולר.
ראוי לציין כי מגזר השייט ממשיך בצמיחה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עם עלייה של 12% בהכנסות לכ-23 מיליון דולר. הרווח התפעולי של המגזר עלה ב-43% לכ-1.2 מיליון דולר.

 

סעיף

 

 

Q3 2015

במיליוני דולרים

Q3 2014

במיליוני דולרים

 

 

הכנסות

 

87.9

65.7

 

 

רווח גולמי

 

12

7.9

 

רווח מפעולות רגילות

 

6.5

3.6

 

 

רווח לפני מיסים על הכנסה

6.3

3.1

 

רווח לתקופה המיוחס לבעלי מניות החברה

 

4.2

1.8קבוצת קשרי תעופה הינה קבוצת תיירות מהגדולות בישראל, המשלבת התמחות בכל תחומי התיירות לרבות תיירות בישראל, שייט, השכרות רכב, טיולים מאורגנים, הפעלת טיסות יוצאות ונכנסות ונציגתם הבלעדית בישראל של רשתות הנופש המובילות באגן הים התיכון ובאירופה. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x