אושר בטרומית: משפחת צרכן מוגבל תוכל לבטל עסקה שרכש

 

 
חכ איציק שמוליחכ איציק שמולי
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק), התשע"ה–2015 של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע שבעסקאות רוכלות או מכר מרחוק שנערכו עם צרכן שהוא אזרח ותיק, קטין או בעל מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית, תינתן אפשרות למשפחת הצרכן, לאפוטרופוס הצרכן או לאחראי עליו לפי דין, לבטל את העסקה בתוך 30 ימים מהיום בו גילה על העסקה, ובתנאי שלא עברה שנה מיום עשיית העסקה. 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "המציאות מלמדת כי במקרים רבים עסקאות מכר מרחוק נעשות מול צרכנים שלא מבינים את תנאי העסקה בשל הצגתה באמצעים שיווקיים בהליך המכירה, וזאת בין אם הם קטינים, קשישים או מי שהם בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית. במקרים אלו, חולפים לעיתים שבועות רבים עד שנציג מטעם הצרכן, כמו קרוב משפחה או אפוטרופוס יכול לבחון את מסמך הגילוי הנאות שנשלח בסיום העסקה ולוודא כי הוא תואם את הסיכום הטלפוני ואת רצון הצרכן. כך, מתגלים מקרים רבים של קשישים או בעלי מוגבלויות שניצבים בפני חובות כספיים גבוהים מאד, עבור מוצרים או שירותים שהם כלל לא רוצים וכלל אינם מודעים לכך שרכשו אותם."

ח"כ שמולי: אנחנו רוצים לשים סוף לתופעה המכוערת הזו, שקשיש שנכנס לחנות ובכלל לא יודע מה זה אינטרנט, יוצא עמוס מכשירים כשהוא חושב שזו מתנה, אבל אז כשמגיע חיוב האשראי הוא מגלה שזה עולה המון כסף. לצערי יש חברות שמצאו דרך להגדיל את הרווחים דרך הטעיה מכוונת ושיטתית, הן אימצו שיטות נלוזות של רמייה. הם רואים באותם הצרכנים סוג של טרף קל שאפשר דרכו להגדיל את המכירות.

63 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכלכלה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x