סלומינסקי >> תקציב הסברה ישראלית לוקה בחסר

התקציב מפוזר ולא מספיק

 

 
חכ ניסן סלומינסקיחכ ניסן סלומינסקי
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/12/2015

ח"כ ניסן סלומינסקי יו"ר ועדת החוקה (הבית היהודי) :הדו"ח על תקציבי גופי הסברה ממשלתיים בישראל, שהופק לבקשתי, מטרתו בראש ובראשונה לתאר הגופים השונים שעוסקים בהסברה באופן ישיר בתחום "המדיני-בטחוני", וכן לנתח את היקף התקציב של גופים אלה בשנים 2010-2014.  כל זאת בעקבות דו"ח מבקר המדינה משנת 2007 שקרא לממשלה לייעל את מערך ההסברה, ושבעקבותיו הוקם מטה ההסברה הלאומי.

מנתוני הדו"ח, עולה תמונה בעייתית לגבי חזית ההסברה הישראלית: מחד, הדו"ח מעיד על הבעת אמון של הממשלה בגופי ההסברה השונים ובמחויבותה להירתם למאבק בחזית זו, ואף לגבות אותו בתקציב רציני. מאידך, יש מקום לתהות על כך שבניגוד לתקציב, שגדל בשנים האחרונות עד כדי כ-500 מיליון ש"ח בשנה (ללא קליטת עלייה וטיפול בהגירה בלתי חוקית), אנו עדיין לא רואים הסברה ישראלית אפקטיבית, שמשפיעה על המדיניות בשטח, הגם שהיא השתפרה.

הדו"ח מעיד, על אף שיפור מסוים כאמור, על התפזרות התקציב בין גופים שונים, באופן שעלול לגרום לחלוקה לא יעילה של התקציב.

לכן אני סבור שעל גופי ההסברה במדינת ישראל לנצל את התקציב הגדול שמושקע בחזית חשובה זו, באופן יעיל וממוקד יותר, כך שנזכה לראות אותה לא רק מתמודדת עם קמפיין הדה-לגיטימציה וגופי ה-BDS ברחבי העולם, אלא גם מנצחת אותם.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x