משה כחלון הוא איש השנה בכלכלה הישראלית

קרנית פלוג היא אשת השנה אשתקד

 

 
משה כחלון שר האוצר משה כחלון שר האוצר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/12/2015

בנוסף, בסקר שנערך זו השנה השנייה על ידי פירמת BDO זיו האפט סברו 82% אחוז מהמשתתפים שמינויו של משה כחלון לתפקיד שר האוצר היה המהלך הכלכלי המשמעותי ב-2015 

סקר BDO זיו האפט: משה כחלון – הוא איש השנה בכלכלה הישראלית. מיד אחריו, קרנית פלוג, אשת השנה – אשתקד. בסקר שנערך זו השנה השנייה בידי פירמת BDO זיו האפט בחרו 31% בכחלון כאיש השנה. קרנית פלוג, שנבחרה אשתקד ברוב מוחץ כאשת השנה – קיבלה הפעם רק "26%". 
82% אחוז ממשתתפי הסקר סברו בנוסף שמינויו של משה כחלון לתפקיד שר האוצר היה המהלך הכלכלי המשמעותי ב-2015. אחריו בהפרש ניכר (32%) – הורדת הריבית במשק לשפל היסטורי של 0.1%. 

באשר לשאלה כיצד צריכה ישראל להתמודד עם איומי החברות הרב לאומיות לעזוב את ישראל באם המיסוי עליהן יעלה – השיבו 39% מהנשאלים כי על מדינת ישראל להשוות את הטבות המס בישראל להטבות המס בעולם. 27% סברו כי יש להתמקד במתן הטבות שאינן מתחום המס (מענקי מדען וכיוב') – לעומתם 26% סברו כי יש להוריד את שיעורי המס כדי להפוך את ישראל לאטרקטיבית. 

עפ"י ממצאי הסקר נראה כי לרשות המיסים צפויה עבודה רבה באיתור ההון השחור בישראל – 57% ממשתתפי הסקר העריכו כי בישראל מסתובבים 20 מיליארד ₪ בהון שחור. 

באשר לשאלה האם וכיצד יש להתמודד עם תופעת חברות הארנק סברו 42% מהנשאלים כי אין לקבוע מדיניות כללית ויש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם להיגיון הכלכלי להקמת החברה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x