המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה את פרק החופים בתמ"א אחת

הפרק מעדכן ומסדיר את תפישת התכנון הארצית בסביבה החופית לראשונה מאז 1983

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/04/2016

פרק החופים בתמ"א 1 הוצג היום (יום ג', 5.4.2016) למועצה הארצית לתכנון ובניה, בראשות רו"ח אביגדור יצחקי ואושר ברוב גדול. פרק החופים יעבור במסגרת מכלול הפרקים של תמ"א 1 להערות הועדות המחוזיות לאחר אישור שאר הפרקים.

פרק החופים מייצג תפישת תכנון מתקדמת ועדכנית לסביבה החופית, המבוססת על עקרונות:

  • איסור בניה בתחום ה- 100 מטר

  • הבטחת מעבר חופשי לציבור לאורך החוף

  • שמירת ערכים אקולוגים וערכי טבע, נוף, מורשת

  • אפשרות לפעילויות חברתיות של ספורט, פנאי ונופש

פרק החופים בתמ"א 1 מסדיר את עקרונות וכללי הפיתוח והשימושים המותרים בחופים בישראל, והוא המסמך הארצי הכולל הראשון שעוסק בסוגיה זו מאז אישור תמ"א 13 בשנת 1983.

פרק החופים רואה בחוף הים משאב נדיר ויקר לציבור הישראלי, ובהתאם הוא מייצר איזון בין הצרכים השונים - ערכים אקולוגיים, טבע, מורשת, ותרבות פנאי נופש, לצד תפקידם במיקום תשתיות חיוניות והכרחיות לתפקוד המדינה, שיכולות להתקיים רק בזיקה לים, כמו  נמלים ומעגנות, תחנות כח, מתקני התפלה ועוד. 

מינהל התכנון ריכז את הליך התכנון לפרק החופים, שלווה בהליך היוועצות אינטרנטי פתוח עם הציבור שזכה לקרוב ל- 1000 התייחסויות, ובדיונים רבים וארוכים עם גופים שונים, בכללם גופים ירוקים ונציגי סביבה, שהביאו להכללת שטחים רבים נוספים לשימור. 

פרק החופים מבחין בין שני סוגי חופים - עירוני ופתוח, ואוסר על בניה בתחום ה- 100 מ', פרט לשימושים ציבוריים הכרחיים לבאי חוף, דוגמת סככות צל, סוכת מציל, הנגשה לבעלי מוגבלויות, מלתחות וקיוסק. אזורים בעורף החוף שנמצאו ערכיים, מסומנים כ'מכלול חוף', שהמטרה לייעד אותם לשימושים חקלאיים, בריכות דגים ושטחים פתוחים טבעיים. פרק החופים מסמן שטחים כוללים של כ- 70,000 דונם כמכלולי חוף.

תמ"א אחת נוצרה כדי לתאם ולתכלל מאות תכניות מתאר ארציות ותיקוני תכניות שאושרו לאורך עשרות שנים, והביאו לעומס רב על המערכת ועל הציבור, הן בשל כמות המסמכים הסטטוטוריים שכל תכנית נדרשת לתאום איתם, הן משום חפיפה או סתירה במקרים רבים  שהקשו על יצירת עקרונות ומדיניות תכנון סדורים, אחידים ומעודכנים. תמ"א אחת מתכללת את תמ"אות רבות לכדי תכנית אחת, המחולקת לנושאים, שתהווה מסמך נגיש, נהיר וברור לטובת מערכת התכנון והציבור.

אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית ויו"ר מטה הדיור במשרד האוצר מסר כי: "מברך על העבודה המקצועית הראויה של צוות התכנון בפרק החופים, שבאה לענות על צורך לאומי בעדכון וריענון תפישת התכנון הארצית לגבי חופי ים התיכון. פרק החופים מקיים ראיה כוללת לחופי הים התיכון, מתוך תפישת החוף כמשאב לרווחתו ולהנאתו של הציבור הישראלי. פרק החופים מקיים התייחסות פרטנית לחלקי החוף, על מאפייניהם הייחודיים, על מנת לייצר עקרונות שימור בצד פיתוח מושכל לטובת הציבור והמדינה" 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x