מיוחד ל FUNDER >> תקנה חדשה - מרחיבה את אפשרות הבנקים להפיץ קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון

- מרחיבה את הפער מול היועצים העצמאיים

 

 
אייל שלזינגר, יור לשכת יועצים פנסיונים עצמאיםאייל שלזינגר, יור לשכת יועצים פנסיונים עצמאים
 

אייל שלזינגר, יו"ר לשכת יועצים פנסיונים עצמאים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/01/2017

תגובה לטיוטת - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה),תשס"ו-2006

ב-30 לנובמבר 2016, פורסמה טיוטת תקנות חדשה בנושא עמלות הפצה. אשר מרחיבה את אפשרות תשלום עמלת הפצה ליועץ פנסיוני בגין הפצת קופת ביטוח ובגין הפצת קופת גמל להשקעה.

תקנה זו משפרת בעיקר את מצבם של הבנקים אשר יוכלו לקבל עמלות הפצה על מוצרים נוספים שכוללים קופות גמל להשקעה וכן פוליסות ביטוח.

יועצים פנסיוניים עצמאיים, בשונה מבנקים מקבלים את התשלום ישירות מהלקוח המקבל יעוץ ולא מהגופים המוסדיים.  לכן התקנות החדשות מרחיבות את הפער בן הייעוץ העצמאי האובייקטיבי לבין הייעוץ הניתן על ידי הבנקים.

עצם הכללת הבנקאים בשיווק מוצרי ביטוח (תחת השם הפצה) מהווה למעשה הרחבה של פעילות הבנקים בשיווק ומכירה של מוצרים פנסיוניים ולאו דווקא בייעוץ פנסיוני שאינו מוטה.

העמלה שהבנק מקבל מהגוף המוסדי עבור ההפצה שהוא מבצע מגיעים במקרים רבים לשיעור הגבוה מעמלות שמקבלים סוכני ביטוח. בנוסף במקרים רבים קבלת ייעוץ מבנק מבטלת הטבות בדמי ניהול שהיו ללקוח.

הבנקים שמקבלים את העמלה המותרת נדרשים לחתום על הסכמי הפצה עם הגופים המוסדיים. בשל גודלם והנגישות של הבנקים אל הלקוחות וכן עקב קשרי גומלין מורכבים בן הבנקים לגופים המוסדיים. מרבית הגופים המוסדיים חותמים על הסכמי הפצה עם הבנקים בעוד שאינם מוכנים להסכמים דומים עם יועצים עצמאיים.

על מנת להגביר  ולהרחיב את תחום הייעוץ הפנסיוני, צורך שעולה מדוח המבקר בנושא  כמו גם  להגביר את התחרות בתחום הייעוץ הפנסיוני. על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון להוציא הנחיות משלימות בהם גופים מוסדיים אשר התקשרו עם בנקים בהסכמי הפצה יחויבו להתקשר גם עם יועצים פנסיוניים עצמאיים.

אייל שלזינגר

יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים ויזם אתר זהברור לבחינת ממוחשבת של התיק הפנסיוני 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x