זכויות הנלוות למניות בכורה

בעלי מניות הבכורה דורשים זכויות שליטה שיאפשרו להם לשלוט או להשפיע באופן מהותי על האופן שבו חברת הסטארט-אפ מתנהלת ומנהלת את ענייניה התפעוליים והפיננסיים, ללא כל התחשבות בזכויות הבעלות היחסיות של בעלי מניות אלו

 

 
 

רועי פולניצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/03/2017

בגדול, ניתן לחלק את הזכויות שמקנות מניות בכורה לשתי קטגוריות – זכויות כלכליות וזכויות שליטה. זכויות כלכליות נועדו לספק תוצאות כלכליות טובות יותר לבעלי מניות הבכורה בהשוואה לבעלי המניות הרגילות. זכויות אלה מתייחסות לעיתוי, העדפה בעת אירוע נזילות (קרי, סדר חלוקת הכסף בעת הנפקה ראשונה לציבור, מיזוגים ורכישות או פירוק), וכמות התשואות אשר בעלי מניות הבכורה מקבלים בהשוואה למחזיקים בסוגי מניות אחרים. זכויות שליטה מקנות לבעלי מניות הבכורה את היכולת להשפיע או לשלוט על חברת הסטארט-אפ באופן שאינו מידתי ביחס לאחוזי הבעלות שלהם.
להלן כמה מהזכויות הכלכליות אשר, על פי רוב, מהן נהנים בעלי מניות הבכורה:

א.דיבידנד בכורה

ב.העדפה בעת אירוע נזילות

ג.זכויות פדיון חובה

ד.זכויות המרה

ה.זכויות השתתפות

ו.זכויות אנטי-דילול

ז.זכויות רישום

להלן כמה מהזכויות השליטה אשר, על פי רוב, מהן נהנים בעלי מניות הבכורה:

א.זכויות הצבעה

ב.סעיפים הגנתיים וזכויות וטו

ג.להרכיב דירקטוריון

ד.זכות לכפות מכירה ביחד

ה.זכות השתתפות בסבבי גיוס עתידיים

ו.זכות סירוב ראשונה

ז.זכות הצטרפות

ח.זכויות ניהול

ט.זכויות קבלת מידע

בעלי מניות הבכורה דורשים זכויות שליטה שיאפשרו להם לשלוט או להשפיע באופן מהותי על האופן שבו חברת הסטארט-אפ מתנהלת ומנהלת את ענייניה התפעוליים והפיננסיים, ללא כל התחשבות בזכויות הבעלות היחסיות של בעלי מניות אלו. לדוגמא, בעלי מניות הבכורה עשויים להעדיף להחזיק 30 אחוזים מהון מניות ההצבעה הנפרעות, אולם להחזיק בזכויות שליטה אשר יאפשרו להם לשלוט על פעילות חברת הסטארט-אפ משל היה מרבית הון מניות ההצבעה הנפרעות בבעלותם. זכויות שליטה, על פי רוב, פוקעות בעת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) כאשר מניות הבכורה מומרות למניות רגילות.

הטבלאות הבאות מסכמות את מהותן של הזכויות אשר, על פי רוב, מוחזקות על ידי בעלי מניות הבכורה, בין אם זכויות שכאלו נחשבות למהותיות וממשיות בהקשר של הערכת שווי מכשירי הון של חברת פרטית ובין אם לאו וכן בין אם שיטות לפיצול סך הונה העצמי של חברת סטארט-אפ כוללות בחובן זכויות שכאלו ובין אם לאו.רועי פולניצר, בעלים של "שווי פנימי" המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x