נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

האם דמי הניהול הם הפרמטר היחיד הרלבנטי?

 

 האם הפרסומים החדשים של קרנות ברירית מחדל עומדים בדרישות החוק? האוצר החליט עבור אזרחיו, שהדבר העיקרי המשפיע הינם דמי הניהול מחיסכון צבור ומהפקדה שוטפת. האם אין פרמטרים אחרים משפיעים? וכן – כיצד יופרדו עמלות דמי הניהול מהסוכנים

בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות”, כך מסתיים לו תשדיר המפורסם כיום בכל כלי התקשורת, אודות מעבר לקרנות פנסיה ברירת מחדל זוכות מכרז משרד האוצר. האמת, נשמע מעניין ואטרקטיבי ואם נרד לפרטים נראה שאכן דמי הניהול שמציעות שתי הקופות הזוכות, נמוכים משמעותית מדמי הניהול הרווחים כיום בשוק. אך, בעודי צופה בסרטון הפרסומת המייעץ לכולם לעבור לקרנות הפנסיה הללו, איני רואה שום כיתוב המציין שהאמור אינו מהווה יעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכי כל אדם ואינו נועד להחליפם.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס”ה־2005, סעיף 12, התאמת השירות לצורכי הלקוח, קובע: “בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין”.

משרד האוצר מפרסם בחוצות מוצר פנסיוני ואינו מתיר שום מקום לספק, סעיף 12 לא חל על הרגולטור.

כשבוחנים מוצר פנסיוני כגון קרן פנסיה, קיימים מספר רב של פרמטרים המשפיעים על החיסכון הצבור לאורך השנים. האוצר החליט עבור אזרחיו, שהדבר העיקרי המשפיע הינם דמי הניהול מחיסכון צבור ומהפקדה שוטפת.

האם דמי הניהול הם הפרמטר היחיד הרלבנטי?

מה לגבי עודף או גירעון אקטוארי? קרן פנסיה עורכת בכל תקופת דיווח מאזן אקטוארי, שבו מוצגים הנכסים וההתחייבויות של הקרן. ההתחייבויות במאזן האקטוארי הן התחייבויות הקרן למבוטחים ולמקבלי הפנסיה, והן מחושבות בהתבסס על הנחות ריבית היוון ועל תוחלת חיים של מבוטחים, פנסיונרים ושאירים. אם הנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות, נוצר לקרן עודף אקטוארי, אם ההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, נוצר לקרן גירעון אקטוארי. ממוצע הגירעון האקטוארי בקרנות החדשות נכון לתקופה שבין 01.01.2016 – 01.02.2017 הינו 0.5% (!) שימו לב, עוד 0.5% מתוך החיסכון הצבור נחתך בגלל עודף התחייבויות הקרן (נתונים: מתוך פנסיה־נט). לזה האוצר לא נותן התייחסות.
האם אפשר לנהל קרן פנסיה בדמי ניהול כה נמוכים? (מיטב דש: 1.31% מהפקדה, 0.01% מצבירה, הלמן אלדובי: 1.49% מהפקדה , 0.001% מצבירה)

יש שיאמרו כי חברות הביטוח עשו רווחי עתק על חשבון הציבור, בגבייה עודפת של דמי ניהול וככל הנראה שהדבר נכון בכללי העולם הקפיטליסטי. אך נשאלת השאלה, האם במידה וכל תהליך ההצטרפות לקרנות החדשות יהיה דיגיטלי, ההנהלה תהיה רזה, וכל מערך התפעול ומימוש הזכויות יעבור למערכות דיגיטליות גם כן, האם ניתן יהיה להתקיים בדמי ניהול הללו? הקופות מחויבות לדמי הניהול לעיל לתקופה של 10 שנים כאשר תוקף המכרז הינו לשנתיים, אך האם המוצר שלהם שונה מקרנות הפנסיה של חברות הביטוח הגדולות? אם כך, חוץ מדמי ניהול נמוכים ומערכות דיגיטליות האמנם יש כאן טכנולוגיה פורצת דרך שתגרום לקרן הפנסיה להיות רווחית, ברף הנמוך של דמי הניהול שקבעו הזוכות?

אז למי שתהה, התשובה היא – לא. אין שום טכנולוגיה ייחודית פורצת דרך שמוטמעת בתוך הקופות הזוכות. יש טכנולוגיה, CRM ודיגיטל – אך אין מערכת משנה כללים ופורצת דרך. וכאן הפספוס הגדול. כיום, ישנן חברות ומיזמים שיודעים לנהל תביעות ולהעריך סיכונים ברמה גבוהה שתורמת ישירות לחיסכון בעלויות. נכון שאנחנו מדברים על קרן פנסיה וביטוח הדדי, אך אין סתירה בין אימוץ טכנולוגיות פורצות דרך בענף הפנסיה לבין חיסכון בעלויות והשגת רווחיות.

בנוסף, ניתן לראות כאן בחירה מושכלת ומתוחכמת של קרנות הפנסיה המדוברות, שכן הן נותנות דמי ניהול נמוכים ובתמורה מקבלות לידים “חמים” למכירת ביטוחי פרט. כאשר יש לקרן הפנסיה את כל הפרטים של העמית, הראשונה יכולה לפנות אליו בקלות, בהצעות ביטוחים פרטיים ושם תשיג את הרווחיות המיוחלת.

הפרדת דמי הניהול מהסוכנים

מעניין לעניין באותו עניין: רשות שוק הון פרסמה בחודש שעבר (27.02.2017) נייר התייעצות לציבור בנושא היעדר זיקה בין דמי ניהול לבין עמלת הפצה. מטרת הנייר הינה לפנות לחכמת ההמונים ולקבל מגוון דעות כיצד יש לתגמל את סוכני הביטוח החל מה־ 01.04.2017, תחילת תחולת חוק הפרדת דמי הניהול מעמלות סוכני הביטוח.

בעבודתו הפילוסופית “פוליטיקס” ((Politics כתב אריסטו לראשונה על נושא חוכמת ההמונים. תשובות לשאלות שבהן אומץ רעיון הדעה הקולקטיבית, נמצאו כתשובות טובות יותר מכל תשובה של מומחה יחידני. העיקרון גורס שבתנאים מסוימים חוכמת ההמונים גדולה מחוכמת המומחה, אך חייבים להתקיים 3 תנאים מרכזיים:

  1. הטרוגניות: לכל פרט בקבוצה תהיה השקפת עולם שונה וידע שונה ללא קשר לנושא הנשאל.

  2. מגוון רחב של אנשים ללא תלות ביניהם – לדוגמא: אם רק חברות הביטוח יגישו תשובות לרשות שוק ההון, ו\או רק פקידי רשות שוק ההון יגישו תשובות, סביר להניח שהתוצאה תהיה מוטה ולא רלוונטית.

  3. אגרגציה: איסוף כל הנתונים לכלי המסייע לקבלת החלטות ומציג אותן בצורה נאותה.
בנייר שפורסם, רשות שוק ההון מבקשת מהציבור להביא רעיונות (בלשון הנייר – עקרונות) ולפרט יתרונות, חסרונות ודרכי יישום. האחרונה גם מפרסמת 4 רעיונות משלה, ובהן מבקשת מהציבור לתת התייחסות גם כן.

העקרונות לתשלום דמי ניהול של רשות שוק ההון

ארבע העקרונות שהרשות מפרסמת:

  1. עמלה תשולם לסוכן באופן ישיר על ידי הלקוח (עמלה חד פעמית או חודשית).

  2. עמלה תשולם לסוכן מתוך הפרמיה החודשית והצבירה של המבוטח, אך תהיה נמוכה מדמי הניהול המרביים (מתוך תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע”ב־2012, סעיף 3: קרן פנסיה: 6% מפרמיה, 0.5% מצבירה, ביטוח מנהלים: 4% מפרמיה, 1.05% מצבירה).

  3. עמלה תשולם לסוכן באופן אחיד מכל הגופים המוסדיים (עמלת הפצה).

  4. עמלה תשולם לסוכן על פי רווחיות סף – הפעלת מנגנון חישוב רווחיות של מינימום 3 שנים אחורה והפחתת עמלות עתידיות של הסוכן על פי מנגנון זה.
כפי שציינו, הרשות מבקשת לקבל עוד רעיונות לתגמול הסוכנים והציבור מוזמן. כל שנותר הוא להמתין לאיסוף התשובות והחלטות הרשות, ולקוות בלב שלם שאכן שלושת התנאים לעקרון חוכמת ההמונים יהיו נר לרגליהם של מקבלי ההחלטות. 

אפי בנדט  הוא מנכ"ל משותף, יועץ טכנולוגי ופיתוח עסקי, ב"מגשימים פתרונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ"הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.