סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:22/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
41.56 41.56
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.29% 0.87% 0.00%
שנתית ב 2016
4.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.44% 1.12% 0.07% -0.12%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.38%3.5010.63
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 171.20
השוואה עם 29 קרנות
מענף גמישות
מיקום
8/29 תשואה יומית
0.00%
23/28 תשואה חודשית
0.87%
20/29 תשואה שנתית
1.29%
18/23 שארפ
10.63
1.3/5 דמי ניהול
2.000%
6/29 גודל קרן
171.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
12.80% 19.08%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.35 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  20,125.18  מהקרן,בשווי  11.80% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל2.06%3,522.975958
בזק1.97%3,360.66474669
נכסים ובנין1.63%2,783.009707
דיסקונט1.03%1,752.27224076
סלקום1.01%1,720.5555040
בזן0.98%1,680.571159014
פריגו0.93%1,579.864773
ארפורט סיטי0.89%1,519.1938373
גזית גלוב0.77%1,312.4737758
כלכלית ירושלים0.68%1,157.01134536
דיסקונט השקעות0.66%1,122.41104410
חג ג נדלן מניות רגילות0.44%756.5479795
מנורה מב החז0.43%741.2021800
סלע נדלן0.40%676.62102518
מיטב דש0.30%514.5537641
שניב0.16%265.2550000
אינרום0.10%171.3113290
פמס0.10%168.341628
שיכון ובינוי0.09%155.8321939
סומוטו0.08%132.2056885
טיב טעם0.02%28.7610000
כיל-1.01%-1,723.44-117241
פרוטרום-1.92%-3,272.93-15888
אלף ש"ח  34,129.87  מהקרן,בשווי  19.99% שהם אג'חים קונצרני 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אגח כו3.75%6,400.858981131Ca
פז נפט אגח ד3.01%5,132.215234809AA-
אידיבי פת אגח יב2.93%5,000.005000000
חברה לישראל אגח 112.47%4,223.024174598A
רציו מימון אגח ב2.10%3,582.453630000
בזן אגח ו1.21%2,072.781905127BBB+
דיסק השקעות אגח ו0.99%1,698.011360804BBB-
שופרסל אגח ה0.99%1,690.261560000A+
אול-יר אגח א0.94%1,600.561759634A2
אפריקה נכסים אגח ז0.77%1,319.701325000A3
פטרוכימיים אגח 10.71%1,210.793842567
ויתניה אגח ד0.12%199.24200000A2
אלף ש"ח  7,335.08  מהקרן,בשווי  4.29% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PLUS500 LTD1.35%2,307.0180675
CAESAR STONE SDOT YAM LTD1.18%2,020.4419349
Ituran Location and Control Ltd.1.02%1,743.2518200
PERRIGO CO PLC0.50%848.202559
Pointer Telocation Limited0.24%416.1814079
אלף ש"ח  43,047.32  מהקרן,בשווי  25.21% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 91714.06%24,013.862.404512E+07
מקמ 5174.68%7,994.408000000
מקמ 6172.87%4,895.594900000
מקמ 7172.87%4,895.104900000
מקמ 8170.73%1,248.381250000
אלף ש"ח  838.68  מהקרן,בשווי  0.49% שהם קרן סגורה סגורה בחו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
IPATH SandP 500 VIX S/T FU ETN0.49%838.687833
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
אלף ש"ח  2,439.83  מהקרן,בשווי  1.43% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תא 75 (1748) (60A)"0.91%1,553.14179970
קסם חסר תא נדלן 15 (673) (60A)0.52%886.6942063
אלף ש"ח  2,248.34  מהקרן,בשווי  1.32% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00A)1.32%2,248.34150000
אלף ש"ח  4,814.15  מהקרן,בשווי  2.82% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש2.14%3,650.68255829
ישראמקו יהש0.68%1,163.471703466
אלף ש"ח  139.50  מהקרן,בשווי  0.08% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.08%139.504500000
אלף ש"ח  276.30  מהקרן,בשווי  0.16% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברן אג ב0.16%276.30300000
אלף ש"ח  55,844.88  מהקרן,בשווי  32.70% שהם פקדונות 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 13.70%23,400.002.34E+07
פקדון בבנק מסוים 8.20%14,000.001.4E+07
פקדון בבנק מסוים 6.44%11,000.001.1E+07
פקדון בבנק מסוים 3.81%6,510.161695797
פקדון בבנק מסוים 0.56%959.75250000
פקדון בבנק מסוים 0.01%14.973133.96
פקדון בבנק מסוים -0.02%-40.01-40009.37
אלף ש"ח 171,239.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור