סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  ₪ מיטב דש (!) אגד חוץ נקוב  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגד קרנות - אגד חוץ - אגד חוץ אגח
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף, אשר עפ"י מדיניות ההשקעות שלהן, לפחות 75% מנכסיהן מושקעים באגרות חוב מכל סוג הנסחרות בחו"ל. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף להוראות כל דין, ביחידות או מניות של קרנות חוץ אחרות, בפיקדונות לזמן קצוב ו/או במזומנים, בלבד.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. . שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online how to order the abortion pill online

on line abortion pill http://www.hardinext.org/Blog/page/emergency-contraception-pill.aspx abortion pill online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
30/05/2010
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:21/10/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
138.64 138.64
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.49% -0.66% -0.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-0.86% 9.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
4.79%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-1.29% -1.18% -0.67% -0.29%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
10.63% 0.85% 0.43% -0.49%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.09%0.348.80
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/09/2014 158.10
השוואה עם 19 קרנות
מענף אגד חוץ אגח
מיקום
9/19 תשואה יומית
-0.09%
16/19 תשואה חודשית
-0.66%
19/19 תשואה שנתית
0.49%
12/17 שארפ
8.80
11/19 דמי ניהול
0.900%
2/19 גודל קרן
158.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
18/09/14100%-0.63% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.71% 0.00%
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  -2,082.96  מהקרן,בשווי  -1.30% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-אוג03350-4רכישה-1.30%-2,082.96-2640
אלף ש"ח  10.56  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-אוג03350-4מכירה0.01%10.562640
אלף ש"ח  160,872.50  מהקרן,בשווי  100.03% שהם קרן נאמנות פתוחה בחו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PIMCO TOTAL RT BD IN A H22.85%36,750.003000000
GS STR ABS RT BD 2PT IAC21.18%34,052.5475000
GSIBIUA LX20.40%32,811.4180000
PIMCO GBL INV GRADE18.48%29,722.002200000
GSGHIDH LX12.84%20,648.58465000
PIMCO EMER LOCAL4.28%6,888.00700000
אלף ש"ח  2,165.04  מהקרן,בשווי  1.35% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.05%1,688.650
פקדון בבנק מסוים0.30%476.390
אלף ש"ח 160,965.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור