סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:30/03/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
140.27 140.27
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.79% 1.07% 0.72%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-0.86% 9.30%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
4.79%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.79% 1.07% -0.66% 1.00%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.06%0.60-14.27
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2015 121.40
השוואה עם 32 קרנות
מענף אגח דולר
מיקום
23/32 תשואה יומית
0.72%
16/32 תשואה חודשית
1.07%
17/31 תשואה שנתית
2.79%
25/27 שארפ
-14.27
2.1/5 דמי ניהול
0.690%
12/32 גודל קרן
121.40

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
02/03/15100%-0.87% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
95.74% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
65.80%   AA-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.26 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  71,038.88  מהקרן,בשווי  57.11% שהם אג'חים קונצרני 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ONTARIO3.15 15.12.178.89%11,061.572700000Aa2
COMMONWEALTH BANK AUST5.65%7,032.591800000Aaa
SWEDA 2.95 03/28/164.85%6,039.361500000Aaa
BAC7.625 06/20194.18%5,201.341100000A-
TEVA PHARM FIN 2.4% 10/11/163.85%4,786.571200000A3
GEN ELEC CAP CRP 2.9% 09/01/173.28%4,080.961000000AA+
PEPSICO 5% 01/06/20182.54%3,154.81730000A1
COCA COLA 1.65 11/01/182.51%3,123.64800000AA
ISRELE 6.875 06/21/232.51%3,116.35700000Baa3
PFIZER INC 1.1% 15/05/172.50%3,114.07800000AA
AMAZON.COM INC2.48%3,081.79800000AA-
SYMANTEC CORP2.47%3,067.52750000Baa2
VERIZON 2.5 15/09/20162.09%2,604.29650000Baa1
CITIGROUP INC 1.85% 24/11/171.88%2,339.56600000A-
T1.4 01/12/20171.55%1,929.26500000A3
GPS 5.95 04/211.44%1,789.29400000Baa3
SAFEWAY INC1.30%1,612.94400000BBB
BANCO SAFRA SA BANSAF10.25 161.18%1,466.121000000Baa2
WESTERN UNION1.04%1,296.03300000Baa2
BRF SA 22/05/20240.92%1,140.82300000Baa3
אלף ש"ח  10,805.05  מהקרן,בשווי  8.69% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4% 30/06/20224.42%5,496.291300000A1
STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/192.51%3,127.37700000A1
BRAZIL2.625 230.95%1,177.59330000Baa2
MBONO 6.25 06/20160.81%1,003.813650000A
אלף ש"ח  31,032.31  מהקרן,בשווי  24.95% שהם אגחים מדינה חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T1.5 11.1911.82%14,702.473800000Aaa
T0.5 09.169.38%11,667.943000000Aaa
6.55% QATAR STATE OF 09/04/193.75%4,661.911000000Aa2
אלף ש"ח  11,408.87  מהקרן,בשווי  9.17% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.89%6,076.890
פקדון בבנק מסוים4.26%5,301.520
פקדון בבנק מסוים0.02%30.460
אלף ש"ח 124,285.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/12/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור