המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר שהסתיים התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים

סיכום שבועי של המסחר: 29 במרץ – 2 באפריל, 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
FacebookTwitter Whatsapp
05/04/2020

ראש הממשלה הודיע השבוע על תוכנית סיוע של האוצר בהיקף של כ-80 מיליארד  שקל לעסקים ולמובטלים, על מנת לרסן את ההשפעה השלילית של משבר הקורונה הגלובלי על המשק.
 
בעקבות זאת גייס האוצר 17.8 מיליארד שקל בשווקים הבינלאומיים בהנפקה של אג"ח ממשלתי צמוד לדולר, כ-3.6 מיליארד שקל מהסכום גויס לראשונה בהנפקה של אג"ח לטווח של 100 שנה.
 
בשוק המניות: בוצעה הנפקה אחת של מניות לציבור בתל-אביב ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי אופל בלאנס בסכום של  כ-23 מיליון שקל.
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב כ-775 מיליון שקל בארבע הנפקות לציבור. מתוכם 512 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן.
 
 
 
מדדי מניות:
 
מדד ת"א–35
 
ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-24.6%.
 
מדד ת"א–90   
 
עלה השבוע ב-3.7%, ומתחילת השנה ירד ב-22.0%.
 
מדד ת"א–125
 
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-23.7%.
 
מדד ת"א–SME60
 
עלה השבוע ב-7.0%, ומתחילת השנה ירד ב-23.0%.
 
מדד ת"א-נפט  וגז
 
עלה השבוע ב-12.0%, ומתחילת השנה ירד ב-53.1%. 
 
צירוף מניות למדדי הבורסה במסלול המהיר למניות חדשות:
 
  • חברת הביומד ביומיקס שמניותיה נסחרות בבורסת NYSE שבארה"ב (סמל: PHGE) החלו להיסחר גם בתל אביב במסגרת הרישום הכפול בחודש הקודם, תתווסף למדדי הבורסה: ת"א SME60, ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק ות"א-תעשייה החל ב-5 באפריל 2020, במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.
  • קרן הריט להשכרת דירות בארץ אזורים ליווינג ריט שביצעה הנפקה ראשונית (IPO) והצטרפה לבורסה אף היא בחודש הקודם, תתווסף למדדי הבורסה: ת"א SME60, ת"א-נדל"ן ות"א-מניב ישראל החל ב-5 באפריל 2020, במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.
 
מדדי איגרות חוב:
 
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.
 
מדד תל בונד-60
 
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-7.0%.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי
 
עלה השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה ירד ב-15.4%.
 
גיוסים:
 
הנפקת מניות
 
השבוע בוצעה הנפקה אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי אופל בלאנס שגייסה כ-23 מיליון שקל.
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
 
השבוע בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור בתל-אביב בסכום של כ-775 מיליון שקל:
 
  • כ-512 מיליון שקל גויסו בהנפקות של אג"ח צמוד מדד ע"י שתי חברות נדל"ן מניב – גזית גלוב (כ-264 מיליון שקל) ואמות (כ-248 מיליון שקל). לכל אחת מהחברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-150 מיליון שקל גויסו בהנפקת אג"ח שקלי ע"י חברת התעשייה שפיר הנדסה. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-220 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
  • כ-113 מיליון שקל גויסו בהנפקת אג"ח שקלי ע"י חברת הפיננסים מיטב דש. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 170 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
 
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
  • גיוס בתל-אביב: משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל.    גיוס בחו"ל: בעקבות תוכנית תמיכה ממשלתית בהיקף של כ-80 מיליארד שקל עקב משבר
  • בקורונה, האוצר גייס השבוע, ב-31 במרץ, בשווקים הבינלאומיים, כ-17.8 מיליארד שקל באמצעות שלוש סדרות של אג"ח ממשלתי צמוד דולר, ביניהן לראשונה אג"ח לטווח של 100 שנה: כ-7.1 מיליארד שקל באג"ח לטווח של 10 שנים בריבית של 2.75%, כ-7.1 מיליארד שקל באג"ח לטווח של 30 שנה בריבית של 3.875%, וכ-3.6 מיליארד שקל באג"ח לטווח של 100 שנה בריבית של 4.5%. יצוין כי בהנפקה נרשמו ביקושי שיא של כ-89 מיליארד שקל.
 
 
שונות:
 
תוכנית סיוע ממשלת ישראל
 
בעקבות ההשלכות הכלכליות הגלובליות של משבר הקורונה, נקטו ממשלות בעולם בהרחבה פסקלית על מנת למתן את ההשפעה השלילית של "משבר הקורונה" ושל מגבלות על מעבר אנשים ופתיחת עסקים. כך גם בארץ, ראש הממשלה הודיע על תוכנית תמיכה ממשלתית בהיקף של כ-80 מיליארד שקל – סכום המהווה כ-6% מהתל"ג, כמחציתו ינתן בכסף וכמחציתו בהלוואות שינתנו לעסקים, לעצמאים ולמובטלים.
 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים         

 

השבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

0.3%

-13.6%

ת"א בנקים-5

0.1%

-28.0%

ת"א-נדל"ן

6.2%

-26.4%

מטבע חוץ

 

השבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

0.9%

5.0%

אירו/ שקל

0.1%

2.3%