אג"ח אמריקני >> סיכום שבועי אדוויזרלנד >> מי מחזיק את האג"ח של חברות הנדלן שדירוגם הורד בשבוע האחרון?

בשבוע האחרון חברת מידרוג בחנה מחדש את האג"ח של חברות הנדלן שנסחרות בשוק המקומי. על רקע הקושי של שוק הנדלן האמריקני להתאושש כיאה מקיפאון הקורונה, לשתיים מהאגח של החברות הורד דירוג ואחת שמרה על הדירוג הקודם. סיכום שבועי של ענף הגמל, הפנסיה והביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

28/06/2020 אדם כהן

סיכום שבועי של ענף הגמל, הפנסיה והביטוח

  1. הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח בחר בישיבתו היום אחה"צ את משרד גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה כחברת הדוברות והיח"צ 
  2. הבורסה קיבלה אישור ותפתח בורסה למשקיעים המוסדיים בה יוכלו לרכוש השקעות אלטרנטיביות
  3. ביטוח סיעודי >> חברות הביטוח ייקחו חלק בביטוח המורחב בקופות החולים
  4. ההוצאות הישירות שגובים המוסדיים >> בשבוע הבא תערך הצבעה >> הממונה על הביטוח מבקש הארכה של שנה וחצי אך יו"ר ועדת הכספים מתנגד
  5. ייצוגית נגד מנורה מבטחים על כך שהיא מעלה רטרואקטיבית את דמי הניהול לעמיתי קרן הפנסיה  

 

גמל במוקד, מי מחזיק את האג"ח של חברות הנדלן האמריקניות שדירוגם הורד בשבוע האחרון? 

בשבוע האחרון חברת מידרוג בחנה מחדש את האג"ח של חברות הנדלן שנסחרות בשוק המקומי. על רקע הקושי של שוק הנדלן האמריקני להתאושש כיאה מקיפאון הקורונה, לשתיים מהאגח של החברות הורד דירוג ואחת שמרה על הדירוג הקודם. להלן שלושת החברות לצד האחזקות העיקריות של האג"ח בשוק ההון הישראלי. 

נורסטאר: מידרוג הציבה תחת בחינה עם השלכות שליליות את דירוג אגרות החוב A1.il שהנפיקה נורסטאר החזקות אינק. הצבת הדירוג בבחינה הייתה בעקבות שחיקה משמעותית בשווי המוחזקת, גזית גלוב, אשר גורמת לעלייה משמעותית במינוף החברה. אנליסט היא המשקיעה העיקרית באג"ח י' עם 12.2 מיליון שקל, ארם גמולים עם אחזקה של 10.6 מיליון שקל. באג"ח ט' שמוחזק בכמעט 30 מיליון שקל קרנות השתלמות למורים ולגננות עם 10.4 מיליון שקל (המסלול הכללי עם אחזקה של 10 מיליון שקל) . קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים עם אחזקה של 4.3 מיליון שקל (המסלול הכללי של החברה עם אחזקה של 3.9 מיליון שקל). באג"ח יא', מחזיקים קופות הגמל בכמעט 20 מיליון שקל. אינפיניטי מובילה באחזקה עם 7.7 מיליון שקל (גמל אגח עם 2.4 מיליון שקל, השתלמות אגח עם 2.2 מיליון), אנליסט עם 3.8 מיליון שקל (אנליסט כללי עם 2.1 מיליון שקל) וגל ניהול קופות גמל עם 3.6 מיליון שקל. 

נורסטאר יא': סיכום תאגידים

 

נורסטאר י': סיכום תאגידים

 

 

נורסטאר ט': סיכום תאגידים

 

אקסטל: בהמשך להכנסת דירוג אגרות החוב לבחינת דירוג עם השלכות שליליות, מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה Extell Limited מ- A3.il ל- Baa1.il ומותירה את דירוג החברה בבחינת דירוג עם השלכות שליליות. החברה פועלת בתחום הייזום למגורים בעיקר בעיר ניו יורק ובפרט במנהטן ובעלת פרויקטים המאופיינים במיצוב גבוה מאוד ומוגדרים בחלקם כפרויקטי "אולטרה יוקרה" ברמות מחירים גבוהות וכפועל יוצא מכך פונים לפלח שוק מצומצם. ענף זה מאופיין בשנים האחרונות בירידה בביקוש ובמיעוט עסקאות אשר משליך לשלילה על פרופיל הסיכון של החברה. בנוסף, להערכתנו ענף הפעילות עלול להיפגע משמעותית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. את אג"ח סדרה ב' מחזיקה בעיקר הראל פנסיה וגמל עם 6.2 מיליון שקל (הראל אגח עד 25% מניות מחזיקה עיקרית ב-1.5 מיליון שקל). אנליסט מחזיקה באג"ח בסך של 3.4 מיליון שקל (אחזקה עיקרית בהשתלמות במסלול הכללי עם 2.2 מיליון שקל). 

אקסטל: סיכום תאגידים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לייטסטון: בניגוד לאג"ח שתי החברות הקודמות, מידרוג הותירה על כנו את הדירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב (סדרות א'-ב') שבמחזור של חברת Lightstone Enterprises Limited. חברת הדירוג מסבירה את השוני בתפיסת חוזקה של האג"ח בכך שהיא בעלת תיק נכסים מניבים בהיקף משמעותי התומך בדירוג החברה, הכולל כ- 11,000 יח"ד להשכרה וכן למעלה מ-1.7 מיליון ר"ר של נכסי מסחר, בפיזור רחב על פני 9 מדינות בארה"ב בשווי כולל של כ- 1.9 מיליארד דולר, אשר מניב NOI בהיקף של כ- 105 מיליון דולר בשנה. בנוסף, פעילות והתמקדות בשוק הדיור להשכרה, תחום הנחשב למגזר עם נתונים פונדמנטלים חזקים ובעל פרופיל סיכון סולידי ביחס לענפי נדל"ן אחרים, המציג שיעורי תפוסה גבוהים במיוחד, כ-96%, גידול עקבי בשכ"ד לאורך זמן ועמידות יחסית בפני מחזורי עסקים שליליים. איכות נכסי החברה ויציבות הפעילות שלה בולטים לחיוב לרמת הדירוג. החברה נשענת על נכסים בעלי טרק רקורד משמעותי, מיקומים בערים מרכזיות, תפוסות גבוהות ופיזור פעילות טוב מאוד הודות להשקעה במספר ענפים כגון מגורים להשכרה -מולטיפמילי, נכסי מסחר להשכרה ופרויקט יזמי למכירת דירות למגורים. בנוסף, נהנית מפיזור גיאוגרפי ושוכרים נרחב לאור היקף נכסי הדיור להשכרה מסך נכסיה המניבים של החברה המהווים כ-80%. 

בענף הגמל, את האחזקה באג"ח לייטסטון מובילים אנליסט קופות גמל שמחזיקה ב-15.5 מיליון שקל (אחזקה עיקרית בהשתלמות במסלול הכללי עם 6.2 מיליון שקל). הלמן אלדובי מחזיקה ב-9.8 מיליון שקל את האג"ח (אחזקה עיקרית בהשתלמות במסלול הכללי עם 2.8 מיליון שקל) והפניקס אקסלנס עם 9 מיליון שקל. 

 

לייטסטון: סיכום תאגידים