סקירה שבועית || מדד תל אביב 35 עלה או ירד השבוע?

סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 26 – 29 ביולי, 2020, להזכירכם - מחר לא יתקיים מסחר

 

 
 

בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/07/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר האחרון והמקוצר של יולי התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

בשלוש הנפקות לציבור ובשתי הקצאות פרטיות של מניות גויסו השבוע כ-214 מיליון שקל.

כ-165 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת האנרגיה החילופית אוגווינד.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-154 מיליון שקל בהנפקות לציבור של אג"ח שקלי ע"י שתי חברות נדל"ן.

כ-68 מיליון שקל נוספים גויסו ע"י חברת נדל"ן לא-בורסאית מת"ם באמצעות אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים.

בשוק קרנות הסל:

קסם רשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל, המתווספת ל-542 קרנות סל ול-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-18.0%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-8.4%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-14.6%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה ירד ב-9.5%.

מדד ת"א-נדל"ן

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-33.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-3.7%.

מדד תל בונד-שקלי

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-3.8%.

גיוסים:

הנפקת מניות        

גיוס בתל-אביב

בשלוש הנפקות לציבור ובשתי הקצאות פרטיות גויסו השבוע כ-214 מיליון שקל:

  •  כ-31 מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות לציבור. כ-29 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הבנייה לוינסקי עופר בשתי הנפקות– כ-24 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח להמרה, וכ-5 מיליון שקל בהנפקה של מניות.
  •  כ-183 מיליון שקל גויסו בשתי הקצאות פרטיות של מניות. מרבית הסכום – כ-165 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה החילופית אוגווינד בהקצאה למשקיעים מסווגים.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב גויסו השבוע כ-154 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח שקלי לציבור:

  • כ-104 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב  סילברסטין נכסים בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי הנושא תשואה לפדיון של 4.2%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-200 מיליון שקל בשנת 2021.
  • כ-50 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה הבורסאית  לסיכו שהנפיקה לראשונה איגרות חוב. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית 3.65%, מח"מ 3.5 שנים ובדירוג A3 "מידרוג".

בנוסף, כ-68 מיליון שקל נוספים גויסו ע"י חברת הנדל"ן הלא-בורסאית מת"ם באמצעות אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים, בתשואה לפדיון של 3.6%, שנרשם ברצף מוסדיים.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל.

קרנות סל

קסם רשמה השבוע למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות בחו"ל - (Climate Change Solutions index), המתווספת ל-542 קרנות סל ול-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:

  • שינויים במדד ת"א-35 החל במועד העדכון החצי שנתי

להלן השינויים הצפויים במדד ת"א-35 במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה, החל ב-9 באוגוסט 2020,

  • המניות שיתווספו למדד: אופקו הלת', אנרג'יקס, מיטרוניקס, סאפיינס, נובה, ומטריקס. יצוין כי כולן מענפי הטכנולוגיה והביומד שנהנו מאטרקטיביות גוברת בהשפעת מגיפת הקורונה העולמית.
  • המניות שיגרעו מהמדד: בזן, פתאל החזקות, דלק קבוצה, חברה לישראל, דלק קידוחים יהש, וגזית גלוב. כל המניות היוצאות ירדו בעשרות אחוזים בהשפעת פגיעה בפעילות החברות וירידה חדה במחירי הנפט והגז עקב הקורונה.

 

 

  •  שבוע מסחר מקוצר

שבוע המסחר שהסתיים היום הינו שבוע מקוצר של 4 ימי מסחר, עקב צום ט' באב שחל ביום חמישי ה-30 ביולי.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-1.4%

31.3%

ת"א בנקים-5

-0.1%

-29.4%

ת"א-נדל"ן

0.4%

-33.9%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.3%

-1.4%

אירו/ שקל

0.7%

3.1%

 


 


x