הבורסה בתל אביב >> סיכום שבועי >> למרות המגמה השלילית מדד ת"א-ביומד עלה השבוע ב-2.6%

סקירה שבועית של המסחר בבורסה: 21 – 25 ביוני, 2020.במדדי המניות: מדד ת"א–35 ירד השבוע ב-4.4%

 

 
 

בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/06/2020

מסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר הרביעי של יוני התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים. יוצא דופן, מדד ת"א-ביומד שעלה השבוע ב-2.6% והשלים עלייה של 8.7% מתחילת השנה.
מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
 
בשוק המניות:
 
חברת מניות חדשה – שמינית השנה - חברת האנרגיה החילופית משק אנרגיה גייסה כ-141 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
 
בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות ותיקות גויסו כ-236 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-232 מיליון שקל גויסו ע"י אנרג'יקס.
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-1.5 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור.  מרבית הסכום כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים הבינלאומי (כ-644 מיליון שקל) ודיסקונט (כ-440 מיליון שקל), כ-0.7 מיליארד שקל מתוכם גויסו באמצעות אג"ח COCO.
 
 
 
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
 
ירד השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה ירד ב-19.0%.
 
מדד ת"א–90   
 
ירד השבוע ב-5.9%, ומתחילת השנה ירד ב-14.3%.
 
מדד ת"א–125
 
ירד השבוע ב-4.7%, ומתחילת השנה ירד ב-17.1%.
 
מדד ת"א–SME60
 
ירד השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה ירד ב-12.3%.
 
מדד ת"א-ביומד
 
עלה השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-8.7%. 
 
מדדי איגרות חוב:
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.
 
מדד תל בונד-60
 
ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-4.3%.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי
 
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה ירד ב-12.7%.
 
 
גיוסים:
הנפקת מניות
  • גיוס בשוק המניות בתל-אביב – חברה חדשה (IPO):
 
חברת האנרגיה החילופית משק אנרגיה – המתווספת לחמש חברות חדשות שהנפיקו מתחילת השנה – ביצעה הנפקה ראשונה של מניות ((IPO וגייסה כ-141 מיליון שקל בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל מאנרגיה סולארית.
 
מניות החברה יתווספו למדד ת"א-טק עילית במסגרת "המסלול המהיר הייחודי" לצירוף מניות טכנולוגיה וביומד חדשות למדד טק-עילית, החל ביום 6 בספטמבר 2020.
 
  • גיוס בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברות ותיקות:
 
כ-236 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות של מניות לציבור. מרבית הסכום, כ-232 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה החילופית אנרג'יקס בהנפקה שנייה של החברה השנה. בהנפקה הקודמת גיסה החברה כ-240 מיליון שקל.
כ-19 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבניה אאורה בהנפקה של זכויות.
חברת הקנאביס הרפואי מדיוי תראפיוטיק צפויה לגייס היום עד כ-1.5 מיליון שקל בהנפקה של כתבי אופציה למניות, לציבור.
  •  גיוס בשוק המניות בחו"ל ע"י חברה דואלית:
 
חברת הביומד כיטוב פארמה שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל: KTOV) גייסה כ-120 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים בחו"ל.
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב גוייסו השבוע עד כ-1.5 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור:
 
  • כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים – הבינלאומי שגייס כ-644 מיליון שקל באג"ח צמוד מדד, מזה כ-300 מיליון שקל באג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן ודיסקונט שגייס כ-440 מיליון שקל באג"ח צמוד מדד COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן.
  • כ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות בנייה בהרחבות סדרה של אג"ח שקלי: אזורים (כ-149 מיליון שקל), חג'ג' נדל"ן (כ-78 מיליון שקל) וצמח המרמן (כ-69 מיליון שקל). מרבית הגיוס נועד לפדיון של אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה.
  • עד 120 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת המזגנים תדיראן הולדינגס בהנפקה לציבור של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-30 מיליון שקל בשנים 2021-2020.
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2.7 מיליארד שקל.
 
שונות:
שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם ירד מכ-65% באפריל 2020 מסך המועסקים, לכ-38% במאי 2020. מזה מספר הבלתי מועסקים זמנית בגלל הקורונה כ-39% וכ-25% בחודשים אפריל ומאי, בהתאמה.
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים


 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-3.2%

17.6%

ת"א בנקים-5

-2.4%

-26.6%

ת"א-נדל"ן

-7.8%

-35.0%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.1%

-0.4%

אירו/ שקל

-0.0%

-0.4%


x