קבוצת הראל הקימה מערך סינדיקציה

במסגרתו צפויה להוביל במהלך השנה עסקאות אשראי בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקלים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איציק טאוויל צילום מיה כרמי-דרוראיציק טאוויל צילום מיה כרמי-דרור

14/01/2021 קרן מרדכי

אגף האשראי בחטיבת ההשקעות בקבוצת הראל הקים לאחרונה מחלקה חדשה אשר תעסוק בסינדיקציה ומימון אשראים מורכבים. את המחלקה מנהל לירן שרעבי (39), אשר עובד כ- 12 שנה באגף האשראי של חטיבת ההשקעות בהראל וניהל עד לאחרונה את מחלקת האנליזה באגף. זוהי המחלקה הראשונה שהוקמה מבין הגופים המוסדיים, בדומה לבנקים הגדולים. יחידת סינדיקציה מאפשרת לחתם עסקאות בסכומים גבוהים ולחלוק את הסיכון עם מלווים אחרים. 

כיום הראל מארגנת ומנהלת עבור עצמה ועבור שותפים 4 הלוואות פעילות, בשיתוף בנקים וגופים מוסדיים בהיקף של כ- 2 מיליארד ש"ח , בתוך כך הראל מובילה בחודשים האחרונים מספר עסקאות אשראי בסינדיקציה בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח , ביניהן :

• ארגון החוב למספר לווים כנגד בית מיקרוסופט בהיקף של כ- 830 מיליון ש"ח , כאשר חלקה של הראל  הינו 50%. היתרה מומנה על ידי עמיתים.

• ארגון חוב בהיקף של כ- 850 מיליון ש"ח למימון רכישת מניות גב-ים על ידי אהרון פרנקל. חלקה של הראל כ- 300 מיליון ש"ח  באמצעות מימון חברה פרטית שבבעלות פרנקל  ותקבל כבטוחה את שעבוד המניות הנרכשות. היתרה תועמד על ידי גופים מוסדיים באמצעות מחלקת הסינדיקציה.

• השתתפות בארגון חוב משותף יחד עם תאגיד בנקאי לליווי פרויקט הדולפינריום לשעבר בת"א. חלק הראל בליווי הפרויקט כ- 900 מיליוני ש"ח (אשראי וערבויות חוק מכר). הפרויקט יכלול הקמת 2 בניינים שיכללו כ- 230 דירות מגורים ובית מלון.

• ארגון משותף עם תאגיד בנקאי למימון בהיקף של כ- 400 מיליון ש"ח של תוכנית השקעות של מכון מים וטיהור שפכים שמטרתו שדרוג יכולת הפקת הקולחין לרמה שלישונית והפקת קולחים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת. 

איציק טוויל , מנהל אגף האשראי והנדל"ן בחטיבת ההשקעות בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, ציין כי: "המחלקה החדשה תגדיל את הפעילות הקיימת של הראל בתחום של ארגון וחיתום הלוואות, במטרה להעמיק את נוכחותה של הראל ויכולותיה בתחום האשראי הלא סחיר בשילוב מלווים נוספים. מימוש יעדי המחלקה יאפשרו לעמיתי הראל להיחשף להלוואות נוספות ולחזק את יתרונות אפיק האשראי הלא סחיר במוצרי חסכון ארוך הטווח".