לפני הגמל נט - ינואר בביטוחי המנהלים || חודש חיובי בכל המסלולים

כלל מנצחים בכל החתכים השונים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
16/02/2021

כלל הם הגוף המנצח בינואר בכל המסלולים השונים.

תשואות בקרן י'
תשואה ממוצעת החודש בקרן י' עומדת על 1.14%.

כלל מנצחים בתשואה בינואר עם 1.43%. בשנה האחרונה התשואה של כלל היא 7.45%. במקום השני נמצאים הפניקס עם 1.26%.

הכשרה מובילים בקרן י' בשנה האחרונה וב-3 שנים אחרונות עם 11.17% ו-24.06% בהתאמה.

בתשואה ל-5 שנים מובילים הפניקס עם 45.45%.

תשואות מסלול כללי
כלל מנצחים בתשואה בינואר עם 1.37%. בשנה האחרונה כלל נמצאים בתשואה של 7.33%. במקום השני נמצאים הפניקס עם 1.23%.

הכשרה מובילים בתשואה בשנה האחרונה ול-3 שנים עם תשואה של 9.38% ו-22.21 בהתאמה.

הפניקס כללי מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 43.1%.

מסלולים תלויי גיל
כלל מנצחים בינואר ומובילים בכל המסלולים תלויי גיל, ובכל חתכי הזמן השונים, הישג מרשים לכל הדעות.

במסלול עד גיל 50, תשואה של 1.49% בינואר. בשאר חתכי הזמן מובילים הכשרה עם עם 7.63% מתחילת השנה, 8.45% ב-12 חודשים אחורה, ו-20% תשואה ל-36 חודשים.

במסלול לבני 50 עד 60, כלל מנצחים עם תשואה של 5.4% בינואר, 2.51% מתחילת השנה. בשאר חתכי הזמן מובילים הכשרה עם 7.51% מתחילת השנה, 8.38% ל-12 חודשים, ו-19.1% תשואה ל-36 חודשים.

במסלול לבני 60 ומעלה, כלל מנצחים עם תשואה של 3.58% בינואר, 1.82% תשואה מתחילת השנה. הכשרה מובילים בשאר חתכי הזמן עם תשואה של 5.25% מתחילת השנה, 5.57% תשואה ל-12 חודשים, ו14.79% תשואה ל-36 חודשים.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

14012

כלל קרן י'

     37,902

1.43%

1.43%

7.45%

19.13%

37.79%

7012

הפניקס קרן י'

     31,122

1.26%

1.26%

8.12%

21.64%

45.45%

17012

מגדל קרן י'

     70,327

1.14%

1.14%

6.27%

18.05%

38.39%

116

איילון קרן י'

      1,805

1.06%

1.06%

6.37%

16.00%

32.88%

35012

הכשרה קרן י'

      1,805

0.97%

0.97%

11.17%

24.06%

40.15%

259013

הראל קרן י'

     23,201

0.97%

0.97%

5.68%

15.90%

37.24%

 

מנורה קרן י'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.14%

1.14%

7.51%

19.13%

38.65%

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

99

כלל - כללי

      9,016

1.37%

1.37%

7.33%

18.31%

35.60%

50

הפניקס כללי

     12,666

1.23%

1.23%

8.50%

20.91%

43.10%

17013

מגדל כללי

     32,328

1.07%

1.07%

6.58%

16.52%

34.54%

116

איילון מסלול כללי

      1,249

1.01%

1.01%

5.75%

14.34%

29.45%

88

הראל מסלול כללי

     20,898

0.89%

0.89%

5.13%

14.16%

34.71%

62

הכשרה מסלול כללי

      3,104

0.77%

0.77%

9.38%

22.21%

37.60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.06%

1.06%

7.11%

17.74%

35.83%

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9659

כלל תלוי גיל עד גיל 50

      3,393

1.49%

1.49%

8.25%

18.69%

34.93%

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

      3,684

1.13%

1.13%

6.97%

16.24%

29.52%

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

      1,811

0.85%

0.85%

6.00%

13.85%

34.34%

9629

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.16%

1.16%

7.07%

16.26%

32.93%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9660

כלל תלוי גיל 50-60

         910

1.31%

1.31%

6.61%

16.00%

30.34%

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

      1,690

1.01%

1.01%

6.12%

14.79%

26.57%

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

         621

0.83%

0.83%

4.90%

12.57%

29.41%

9630

הכשרה מסלול לבני 50-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.05%

1.05%

5.88%

14.45%

28.77%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9661

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

      1,021

0.91%

0.91%

4.52%

12.77%

24.14%

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

      2,106

0.73%

0.73%

4.53%

12.47%

22.80%

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,055

0.67%

0.67%

3.76%

10.78%

24.11%

9631

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.77%

0.77%

4.27%

12.01%

23.68% 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.