מדד מנהלי הרכש בינואר עבר להצביע על התכווצות בפעילות

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בחודש ינואר ב-1.4 נקודות לרמה של 49.5 נקודות, ועבר להצביע על התכווצות בפעילות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

כלכלני בנק הפועלים
18/02/2021

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בחודש ינואר ב-1.4 נקודות לרמה של 49.5 נקודות, ועבר להצביע על התכווצות בפעילות. רכיב הזמנות מקומיות ירד ב-3 נקודות והוא מתקרב גבול המפריד בין התרחבות להתכווצות. רכיב ההזמנות ליצוא ירד ב-1.5 נקודות לרמה נמוכה של 42.6 נקודות, והוא נמצא חודש שני במגמת התכווצות בפעילות. ירידה נרשמה גם ברכיב התעסוקה, אך הוא עדיין ממשיך להצביע על התרחבות בפעילות. ברכיבים של זמני אספקה (יבוא ומקומי) נרשמה ירידה חדה של כ- 12 נקודות, והם נמצאים במגמת התכווצות מזה חודשים רבים.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש ינואר לרמה של 53.5 נקודות. מרבית המדדים בעולם מוסיפים להצביע על התרחבות בפעילות. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה של 54.8 נקודות, ובארה"ב המדד של ה-ISM ירד לרמה של 58.7 נקודות. מדד מנהלי הרכש בסין (Caixin) ירד לרמה של 51.5 נקודות והמדד ביפן ירד לרמה של 49.8 נקודות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות.

כלכלני בנק הפועלים: הירידה במדד ינואר דומה למגמת הירידה בעולם, אם כי בשונה מהמדד הגלובלי, המדד בישראל ירד במצטבר ב- 7.6 נקודות בחודשיים האחרונים ועבר להצביע על התכווצות בפעילות. ירידת מדדי מנהלי הרכש בעולם בינואר מוסברת בתחלואה ובסגרים ברחבי העולם. כמו כן עליית מחירי ההובלה השפיעה על זמני האספקה.

הסגר, שהסתיים בשבוע שעבר, לא מגביל כמעט את הפעילות התעשייתית, ומדד הייצור התעשייתי (תעשייה, כרייה וחציבה) בחודש נובמבר היה גבוה ב-10% לעומת החודש המקביל אשתקד.